Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Primar

Curriculum vitae

INFORMATII PERSONALE    
Nume/Prenume   Gheorghe COJOCARU
E-mail   primarprimaria-murfatlar.ro
Cetăţenia   Romana
Data naşterii   23.04.1971, Municipiul Constanța
Sex   Masculin
Stare civila    Casatorit
EXPERIENTA PROFESIONALA    
Sept. 2020 - prezent  

Primar al orașului Murfatlar
Primarul asigură coordonarea următoarelor activități:
- Audit intern;
- Serviciul financiar contabil;
- Urbanism și amenajarea teritoriului;
- Compartiment pentru situatii de urgenta, protecția muncii si PSI;
- Serviciul privind Administrarea domeniului
public si privat, gospodarie comunala;
- Integrare minoritati.

Sept. 2012 - sept. 2020  

Electrotechnical Engineer (ETO)
pe VLCC (Verry Large Crude Oil Car
- Supravegherea, intretinerea si interventia asupra instalatiilor electrice, electronice, de comunicatii si a celor de navigatie.
- Monitorizarea bunei functionari a instalatiilor electrice de la bordul navei, intervenirea pentru repararea lor. Efectuarea rapoartelor de interventie, a listelor cu materiale folosite sau a necesarului de materiale
Athenian Sea Carries Ltd.
10-12 Kifissias Avenue, 151 25 Maroussi, Athens Greece.
- Transport maritim cu tancuri petroliere.

23.06.2008 – 23.07.2012

 

Primar al orașului Murfatlar
Primarul asigura coordonarea urmatoarelor activitati:
-Audit intern;
-Serviciul financiar contabil;
-Urbanism si amenajarea teritoriului;
-Compartiment pentru situatii de urgenta, protectia muncii si PSI ;
-Serviciul privind Administrarea domeniului public si privat, gospodarie comunala;
Integrare minoritati.

24.06.2004 – 23.06.2008   Viceprimar al orașului Murfatlar
Conducere, Administratie publica
Viceprimarul asigura coordonarea urmatoarelor activitati:
-Integrare europeana;
-Administrarea domeniului public;
- Gospodaresc,transport;
-Cultura;
Serviciul Politiei Comunitare
2000 – 2004   Administrator
SC Jovial SRL, Constanta
Conducere, Imobiliare, transport marfa
- Evidenta contabila, financiara si de gestiune pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar, contabil si de gestiune;
- Respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera;
- Raspunderea de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii; Evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei etc.
19.12.1995 – 28.10.2000  

Ofiter electrician maritim
Compania de Navigatie Maritima ,,Petromin” SA Constanta
Transport maritim
- Supravegherea, intretinerea si interventia asupra instalatiilor electrice, electronice, de comunicatii si a celor de navigatie.
- Monitorizarea bunei functionari a instalatiilor electrice de la bordul navei, intervenirea pentru repararea lor.

     
EDUCAȚIE ȘI FORMARE    
26.09 – 09.12. 2011  

Cursuri post universitare
Studii de masterat ,,Management si marketing”

Universitatea Libera Internationala din Moldova
- Economie mondiala, Statistica mediului international de afaceri, Fundamentele Uniunii Europene, Comunicarea in afaceri in context international, Strategia firmei internationale, Contabilitate internationala, Finante internationale, Resurse umane internationale

1989-1994  

Studii universitare
Institutul de Marina Civila Constanta

Facultatea de Electromecanica Navala
Specializarea Electrotehnica – Electronica.
- Aparate electrice de navigatie, Electrotehnica si electronica, Radiolocatie si echipamente pentru navigatie, Echipamente de radiocomunicatii navale.
- Diploma de licenta, Titlul de inginer, Specializarea Electrotehnica – Electronica
- Diploma de master, Masterand Specializarea Management si Marketing
Certificat de competenta – Ofiter electrician maritim

     
LIMBA MANTERNĂ   Româna
     
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE   Engleza - Utilizator experimentat.
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE    
     
Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipa, motivare, spirit creativ, abilitati excelente de comunicare. 
Competenţe şi aptitudini organizatorice   Capacităţi asistare, coordonare, organizare şi planificare, capacitate ridicată de analiză şi sinteză
Alte competenţe şi aptitudini   Responsabilitate, seriozitate, gandire strategica, o capacitate buna de a realiza planuri
Permis(e) de conducere   Permis categoria B
Informaţii suplimentare  

- Manager de proiect in cadrul proiectului Festivalul ,,Zilele Murfatlarului”, contract nr. RO 2004/016-784.01.04.01.22;

-Manager de proiect in cadrul Proiectului „Modernizarea unor strazi in orasul Murfatlar”, in cadrul Programului Operational Regional;

-Coordonator logistic in cadrul Proiectului „Dialog intre culturi”, Contract de finantare nr. 48875/24.06.2011, in cadrul Programului Operational Comun „Bazinul Marii Negre 2007-2013”;

-Coordonator regional in cadrul Proiectului „Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate”, Contract de finantare nr.E 7647/23.09.2010;

-Coordonator regional in cadrul Proiectului „Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, Contract de finantare nr. E 7645/23.09.2010;

Certificat de participare pentru seminarul de instruire ,,Statutul juridic al functionarului public si raspunderea juridica a acestuia” si ,,Achizitii publice” – perioada 17 – 20.12.2009

Certificat acordat pentru participarea la seminarul ,,Organizarea, coordonarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice. Serviciul de salubrizare a localitatilor. Implementarea sistemului de reglementari, asigurarea conditiilor necesare satisfacerii nevoilor utilizatorilor in conformitate cu standardele europene. Licentierea operatorilor prestatori de servicii de salubrizare a localitatilor” – perioada 22 – 24.10.2007

Certificat acordat pentru absolvirea programului de perfectionare ,,Achizitii Publice” – perioada 06 – 12.02.2006

Certificat acordat pentru participarea la seminarul ,,Managementul fondurilor structurale” – perioada 10 – 12.11.2006

Certificat acordat pentru participarea la lucrarile Conferintei Nationale a serviciilor Publice cu tema: ,,Starea actuala si viitorul serviciilor publice de gospodarie comunala in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana” – perioada 19 – 22.10.2005

- Certificat acordat in urma participarii la cursul de pregatire in domeniul Managementului situatiilor de urgenta, in perioada 26.09 – 30.09.2005 la Centrul Zonal de Pregatire.

-Certificat acordat pentru cursul de pregatire ,,Organizarea, functionarea si gestiunea serviciilor publice de gospodarie comunala; noutati in planul legislativ si a tehnicilor de management in contextul alinierii legislatiei la cerintele Uniunii Europene” – perioada 12 – 15.05.2005

-Certificat acordat pentru absolvirea programului de perfectionare ,,Management Public” –
perioada 29.03 – 04.04 2005

-Certificat acordat pentru cursul de pregatire ,,Organizarea, functionarea si gestiunea serviciilor publice de gospodarie comunala; noutati in planul legislativ si a tehnicilor de management in contextul alinierii legislatiei la cerintele Uniunii Europene” – perioada 12 – 15.05.2005

 


Declaratii de avere si interese

   Legea nr. 176/2010 menţine obligativitatea în ceea ce priveşte declararea averii şi a intereselor pentru următoarele categorii de persoane: “aleşii locali; persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice”    Având în vedere cele de mai sus, facem din nou precizarea că, în sensul Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, “funcţionar public este persoana numită sau aleasă într-o funcţie publică, cu caracter de permanenţă, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori într-o instituţie publică subordonată acesteia”


Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor Consiliului Local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si ale hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.

Extras din: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 555 din 5 iulie 2019

 A.OBIECTIVE DE INVESTIȚII: POIM 2014-2020

1). ,,Înființare distribuție de gaze naturale in orașul Murfatlar și satul aparținător Siminoc, jud. Constanța”

Valoare proiect: 60.578.653 lei cu T.V.A.
Stadiu: Contract de proiectare şi execuție lucrări in derulare;

2). Servicii de management şi supervizare pentru obiectivul de investiţii: Servicii de proiectare şi execuție lucrări în cadrul proiectului "Înființare distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul aparținător Siminoc, județul Constanța” cod smis2014 +> 144729, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Valoare obiectiv: 2.902.555,18 lei cu T.V.A

3). ,, Reabilitare şi modernizare retele de apa in orasul Murfatlar 2628m‘’ beneficiar RAJA - Contractul de lucrări CL 20: Reţele apă Poarta Albă, Murfatlar. Reţele apă şi canalizare Castelu. Aducţiune Castelu 

4). ,, Extindere retea de canalizare str. Mihai Eminescu si Al. Crinilor, oras Murfatlar, jud. Constanta’’ beneficiar RAJA 

B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ANGHEL SALIGNY’’

1). ,, Reabilitare si modernizare strazi in orasul Murfatlar, judetul Constanta’’

Valoare proiect: 19.131.113,16 lei cu T.V.A.
Stadiu: Cerere de finantare aprobate 

2). “Echipare edilitară (alimentare cu apă, canalizare menajeră) în cartierul rezidențial din orașul Murfatlar, studiat prin PUZ – Proiect nr. 20/2014”

Valoare proiect: 4.023.397,00 lei cu T.V.A.
Stadiu: Cerere de finantare aprobate 

C. OBIECTIVE DE INVESTIȚII: PNRR

COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL

1). Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructure TIC ,,Smart City Murfatlar - Echipamente si sisteme inteligente de management urban’’

Valoare proiect: 3.807.708,45 lei cu T.V.A
Stadiu: Cerere de finantare aprobata 

2). Reabilitare energetica moderata la Scoala Gimnaziala ,,Adrian V. Radulescu’’ oras Murfatlar, jud. Constanta

Valoare proiect: 6.944.266,68 lei cu T.V.A
Stadiu: Cerere de finantare aprobata  

3). ,,Reabilitare energetica moderata la Scoala generala, sat Siminoc, oras Murfatlar, jud. Constanta’’

Valoare proiect: 1.039.799,63 lei cu T.V.A
Stadiu: Cerere de finantare aprobata  

4). ,,Construire de locuinte pentru tineri-proiect tip Nzeb, in orasul Murfatlar, jud. Constanta’’

Valoare proiect: 5.116.998,79 lei cu T.V.A
Stadiu: Cerere de finantare aprobata  

5). ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste pentru biciclete- Zona Est, oras Murfatlar, Judetul Constanta’’

Valoare proiect : 2.091.310,64 lei cu T.V.A
Stadiu: Cerere de finantare aprobata  

6). ,, Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste pentru biciclete- Zona Nord, oras Murfatlar, Judetul Constanta’’

Valoare proiect: 2.648.993,47 lei cu T.V.A
Stadiu: Cerere de finantare aprobata  

COMPONENTA C5 – VALUL RENOVARII

1) ,,Reabilitarea termica a blocurilor C1, C4, C5 si C 6 din orasul Murfatlar, jud. Constanta, arondate Asociatiei de Proprietari Nr. 7 Basarabi’’

Valoare proiect 18.607.436,42 lei cu T.V.A
Stadiu: Contract de finantare semnat  

2) “Consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Teoretic Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 50, jud. Constanța”

Valoare proiect: 14.768.519,41 lei cu T.V.A.
Stadiu: Cerere de finantare depusa  

COMPONENTA C15 - EDUCATIE

1). ,,Construire creşa mică, str. Mihail Sadoveanu, nr. 8, oras Murfatlar, jud. Constanta’’

Valoare proiect: 11.886.810,71 lei cu T.V.A
- stadiu : Contract de finantare semnat PNRR  

 COMPONENTA C 3 - MANAGEMENTUL DESEURILOR

1). ,,Înființarea și dotarea unui Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Murfatlar, jud. Constanța’’

Valoare proiect: 4.558.787,66 lei cu T.V.A
- Stadiu: cerere de finantare aprobata  

2). ,,Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în orașul Murfatlar, jud. Constanța’’

Valoare proiect: 526.878,45 lei cu T.V.A
- Stadiu: cerere de finantare aprobata 

D. OBIECTIVE DE INVESTIŢII: FONDUL DE MEDIU

1). “Stațíi de reîncărcare autovehicule electrice in orașul Murfatlar, jud. Constanta”

Valoare proiect: 1.129.851,94 lei cu T.V.A
- Stadiu: Cerere de finantare nr. 182/15.02.2022  

2) Proiectul ,, Curaţăm Romania’’

Valoarea proiect: 17.850,00 lei cu T.V.A
- Stadiu: proiectul a fost implementat  

E. OBIECTIVE DE INVESTITII: C.N.I

1). ,,Construire dispensar medical uman, str. Cumpenei. FN, sat Siminoc, oras Murfatlar’’

Valoare proiect: 4.920.891,49 lei cu T.V.A
stadiu: Cerere de finantare - Lista sinteza;  

2). ,,Construire Baza sportiva tip 1, str. General Vasile Milea , nr. FN, oras Murfatlar, judetul Constanta’’

Valoare proiect: 10.409.850,32 lei cu T.V.A
stadiu: Cerere de finantare - Lista sinteza;  

F. OBIECTIVE DE INVESTIȚII: MDLPA

1. Reabilitare bloc 16, P+1E, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud. Constanța și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale’’

Valoare proiect : 2.728.355,67 lei cu T.V.A
- stadiu: Contract de executie semnat. 

G. PROGRAM DE INTERES NATIONAL (P.I.N) MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

1.) ,,Unitatea de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice’’ in cadrul Programului de Interes National ,, Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane varstnice dependente’’

Valoare proiect: 1.540.955,40 lei cu T.V.A
stadiu: Contract de finantare semnat

 H. PROIECTE TRANSFRONTALIERE EXECUTATE

1). Proiect transfrontalier ROMANIA – BULGARIA :

,,Reabilitare Casa de Cultura Parc I.A.S.E
,,Reabilitare Parc I.A.S.E’’
,,Reabilitare Monumentul Eroilor’’ 

2). Proiect transfrontalier Black Sea:
,,Reparatii scena Gradina de vara I.A.S.E’’ 

I. OBIECTIVE DE INVESTITII EXECUTATE PNDL 1:

1). ,,Modernizare 26 de strazi oras Murfatlar, jud. Constanta’’

Valoare proiect: 21.217.425,88 lei cu T.V.A
- Stadiu: Contrat de lucrari semnat . 

J. OBIECTIVE DE INVESTITII EXECUTATE PNDL 2:

1). ,, Modernizare durum communal Dc27’’

Valoare proiect: 13.031.171,13 lei cu T.V.A
- Stadiu: Contrat de lucrari semnat . 

K. OBIECTIVE DE INVESTITII EXECUTATE: BUGET LOCAL 2022

1). ,,Extidere reţea electrică bloc ANL General Vasile Milea ‘’

- Stadiu: Contract de lucrări semnat 

2). ,,Alimentare cu apa si canalizare si accese blocuri ANL Str. Al. Vasile Milea’’

- Stadiu: Contract de lucrări semnat 

3). ,,Amenajare loc de joaca in zona magazinului Profi ‘’

- Stadiu: Contract de lucrări semnat 

4). ,, Amenajare loc de joaca zona A.N.I.F. ‘’

- Stadiu: Contract de lucrări semnat 

5). ,, Asfaltare parcare Zona BCR”

- Stadiu: Contract de lucrări semnat 

6). ,, Amenajare si imprejmuire teren de sport sintetic Liceu Teoretic Murfatlar’’

Stadiu: Contract de lucrări semnat 

7). ,,Amenajare birouri sediu taxe si impozite ‘’

Stadiu: Contract de lucrări semnat 

8). ,, Achizitie de containere pentru deseuri colectare selectiva – amenajare 3 puncte de colectare ‘’

Stadiu: Contracte semnate 

L. OBIECTIVE DE INVESTITII: IN PREGATIRE DEPUNERE CERERE DE FINANTATE

1). „Amenajare Parc urban de recreere- zona Vest, oraș Murfatlar, județul Constanța”

Stadiu: Achiziţie elaborare documentaţie SF, ridicare TOPO, Studiu GEO, Documentaţie C.U., Documentaţie avize; 

VALOARE TOTALĂ CU TVA FONDURI ATRASE: 176.460.578,29 lei cu T.V.A

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.