Publicatii Casatorii

MURFATLAR
CONSTANTA , ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MURFATLAR
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILA

Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

PUBLICAŢIE

NUME PRENUME
SOT

VARSTA

DOMICILIU

NUME PRENUME
SOTIE

VARSTA

DOMICILIU

DATA
PUBLICATIEI

DATA OFICERII
CASATORIEI

GHERGHIU CONSTANTIN-ADRIAN
30 MURFATLAR MANOILA ALINA
27 FRATESTI, jud. GIURGIU 11.04.2019 21.04.2019
 ROTARU CRISTIAN 24 GALAN, jud. GALATI BURDUJA ANDREEA-MADALINA  22 MURFATLAR  11.04.2019  21.04.2019
 TITA NICU-FLORIN 32  MURFATLAR  TOTIA IULIA  26  PANTELIMON, jud. CONSTANTA  10.04.2019  20.04.2019 
               
               
               

In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.0