Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Regulamentul Intern

Regulamentul intern constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăşurarea in bune condiţii a activităţii fiecărui funcţionar public si salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al angajaţilor, recompensele si sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici si salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, precum si altor persoane delegate de către agenţii economici sau unităţi bugetare, pentru prestarea unei activităţi în incinta instituţiei. Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările la zi, a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, cu prevenirea si sancţionarea corupţiei si se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare la data aplicării acestuia, a Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.


DISPOZIŢIA
Nr. 342 din 10.10.2022
Privind aprobarea actualizării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar

 PRIMARUL ORAŞULUI MURFATLAR, COJOCARU GHEORGHE

Având în vedere :
Prevederile art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Raportului întocmit de compartimentul resurse umane salarizare;
Dispoziţia nr 339/18.05.2011 de aprobare a Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar,

În temeiul prevederilor art. 196, alin 1, lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN

Art. 1 Se aprobă actualizarea Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie;
Art. 2 Regulamentul intern va fi adus la cunoştinţă salariaţilor prin grija şefilor de serviciu şi işi va produce efectele faţă de salariaţi din momentul înştiinţării acestora.
Art. 3 Accesul permanent la prevederile Regulamentului intern se va realiza în format electronic pe site-ul instituţiei.
Art. 4 La data aprobării prezentei Dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţia nr 239/24.08.2020 de aprobare a Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar.
Art. 5 Prezenta Dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului precum şi tuturor factorilor interesaţi.


REGULAMENTUL INTERN 10.10.2022


Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.