Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ANUNTURI

Nr. Reg./Data: 25213/12.01.2022

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. Reg./Data: 31009/20.12.2021

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.Reg. Data: 30995 / 17.12.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. Reg./Data: 30804/08.12.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. 9870/06.12.2021

ANUNŢ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului unității administrativ teritoriale oraș Murfatlar Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul U.A.T. oraș Murfatlar la adresa: www.primariamurfatlar.ro, secţiunea ,,Transparenţă decizională”;
- la sediul U.A.T. oraș Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlari, jud. Constanța (panoul de afişaj);
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul orașului Murfatlar.
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi până la data de 27.12.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
- prin fax la numărul 0241/234516
- prin email la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei orașului Murfatlari, Calea Dobrogei, nr. 1, jud. Constanța, Cod poștal: 905100
- depuse la secretariatul U.A.T. oraș Murfatlar, judeţul Constanța,
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Murfatlar;
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: inspector superior Ciubuc Iuliana
Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ,,Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Murfatlar, județul Constanța, pentru perioada 2021 - 2027”.

Nr.Reg./Data: 30690/02.12.2021

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

30377/11.11.2021

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

30263/11.11.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

INFORMAȚII 
Ajutor pentru încălzirea locuinţei sezon 2021-2022 şi a suplimentului pentru energie  

   Ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie se acordă conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

CINE POATE PRIMI ?
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
- locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- realizează venituri NETE de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
- nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”;
- au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
- proprietar al locuinţei;
- succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
- persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
- titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
- reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

Nr. Reg./Data: 29814/18.10.2021  

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

 În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. Reg/Data: 29621/13.10.2021

 ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate 

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.Reg./Data: 29579/12.10.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.
crt
Nume si prenume/denumire contribuabil Denumirea actului administrativ-fiscal ,
nr. si data actului
1. CIUBAR COSTEL DANIEL SOMATIA 7738/22.09.2021
2. FARCAS LENUTA SOMATIA 26227/06.04.2021
3. APOSTU MARIAN NOTIFICARE 8068/04.10.2021
4. APOSTU MARIAN PV PF 1833/04.10.2021

   Actele administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167,
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Buget-Contabilitate - Impozite si Taxe Locale


 

Nr.Reg./Data: 29306/22.09.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr
crt.
Nume si prenume /
denumire contribuabil
Denumirea actului administrativ-fiscal ,
nr. si data actului
1. TOMA ADRIAN 28933/01.09.2021
2. DUMITRASCU FLORIN 28930/01.09.2021
3. ZAHARIA NICOLAE 33698/09.07.2021
4. LUKACS MIHAELA 29034/07.09.2021

   Actele administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acetora la sediul organului fiscal emitent.
   Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
   Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167,
e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Buget-Contabilitate Impozite si Taxe Locale

Nr.Reg./Data: 28906/07.09.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.
crt.
Nume si prenume
denumire contribuabil
Denumirea
actului
administrativ-fiscal
nr. si data actului.
1. Tudor Sandu Somatie 28457/24.08.2021
2. Pasan Radu Somatie 33303/23.08.2021
3. Simion Sorin Daniel Somatie 5678/15.07.2021
4. Babasa Cristian Poprire 28913/01.09.2021

  Actele administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acetora la sediul organului fiscal emitent.
  Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
  Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Buget-Contabilitate Impozite si Taxe Locale

Nr.Reg./Data: 28245/17.08.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. 
crt.

Nume si prenume / denumire contribuabil

Denumirea actului administrativ-fiscal ,

 nr. si data actului

1.

MARINCIU CRISTIAN

SOMATIE 5762/6507/30.07.2021/PA1154433

2.

MARINCIU CRISTIAN

SOMATIE 5762/6507/30.07.2021/ PA1154273

3.

OMER MEMUR

SOMATIE 5760/28.07.2021

   Actele administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acetora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167,
e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Buget-Contabilitate Impozite si Taxe Locale

 

Nr.Reg./Data:   28080/12.08.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

      În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Informare cu privire la Programul centralizat de colectare a deșeurilor

   Stimați locuitori ai orașului Murfatlar și ai satului Siminoc,
   Vă informăm cu privire la Programul centralizat de colectare a deșeurilor pentru gospodăriile de pe raza U.A.T. oraș Murfatlar pe zile/străzi și cel mai important, pe tipul de deșeuri colectate.
   De asemenea, în Ghidul de colectare separată a deșeurilor reciclabile veți găsi informații despre modalitatea de reciclare și de sortare a deșeurilor. Este esențial pentru sănătatea ta și a familiei tale să colectezi selectiv.

   De ce este importantă colectarea selectivă ?

 • Se reduce poluarea cauzată de producerea și depozitarea deșeurilor
 • Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile
 • Se reduce consumul de energie.

   Vă solicităm sa respectați prevederile legale privind mediul înconjurător, precum și recomandările operatorului de salubritate și să predați deșeurile către operatorul de salubritate separat, pe categorii.

AVEȚI NEVOIE DE COLECTARE DEȘEURI, AVIZE DE SALUBRIZARE SAU ALTE INFORMAȚII ?
CONTACTAȚI-NE !
TEL: 0241 979
WEBSITE: WWW.IRIDEXSALUBRIZARE.RO

.

ANUNȚ TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC
PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

   Vă aducem la cunoștință că Ordonanța de Urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin edcațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele msuri de distribuire a acestora, a fost modificată de Ordonanța de urgență nr. 72/2021.

   Vă informăm că reprezentanții legali ai copiilor eligibili vor depunde documentele necesare la unitatea de învățământ frecventată de către copil.

   Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație. Menționăm că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și  pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.
Beneficiarii programului. Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Menționăm că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Declarația de avere și interese (Formuare EDITABILE)
Ghid de completare (PDF) VIZUALIZARE
Declarația de avere (Formular EDITABIL) DESCARCĂ
Declarația de interese (Formular EDITABIL) DESCARCĂ

Declaraţiile de avere şi interese:

 • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 • Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, în conformitate cu Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010.
 • Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 176/2010.
  Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, „Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive” și ale art. 502 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările următoare, se consideră a fi făcute la prezentul cod” și faptul că formularele declarațiilor de avere și de interese sunt aprobate prin Legea nr. 176/2010, nu este permisă modificarea acestora de către declarant (exemplu: art. 292 din Codul penal; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal).
  De preferinţă, declaraţiile vor fi tehnoredactate sau vor fi utilizate formularele editabile de pe Site-ul Agenției Naționale de Integritate.

Când se depun declaraţiile:

 • anual, până la data de 15 iunie;

Pentru mai multe informatii consultati GHIDUL DE COMPLETARE...

Nr.Reg./Data: 26750 / 02.06.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

 În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt.

Nume si prenume/ denumire contribuabil

Denumirea actului administrativ-fiscal ,
 nr. si data actului

1.

VALODI SOMERTA

33017/12,12,2019
25602/05.02.2020

2.

MOGOȘ CORNEL

28927/02.12.2019

3.

DIEACONU ADRIAN

33001/13.12.2019

4.

BURADA ȘTEFAN CĂTĂLIN

33086/06.12.2019

5

ȚUȚUIANU LUCICA

27427/01.08.2019

6.

SANDU LENUȚA

29188/09.01.2020

7.

NOVAC ION VIOREL

29185/09.01.2020

8.

GÎSCĂ MIHAELA

29272/07.01.2020

9.

BACIU NICOLETA CRISTINA

33176/16.12.2019

10.

ROMAN NICOLAE

25577/04.02.2020

11.

MARIN ALIN CONSTANTIN

34164/20.01.2020

12.

CHIAZIM PARASCHIVA

3352410.02.2020

13.

APOSTOL LUCIAN

34194/20.012020

14

AROMANESEI ALEXANDRU

25194/20.01.2020

15

COBEI GHEORGHE

33445/03.02.2020

16

BUSTIUC MARIUS GEORGE

33497/04.02.2020

17

OCU IONEL

33526/10.02.2020

18

TAPOC DANIEL DAVID

3417320.01.2020

19

ABLACHIM ERHAN

24178/20.01.2020

20

OSMAN ERDUAN

34169/20.01.2020

21

CHELBA IULIAN

34175/20.01.2020

22

SERBAN ADRIAN

34174/20.01.2020

23

DACU IONEL

33472/03.02.2020

24

ACHIM COSTEL

25742/20.02.2020

25

STOICA EUGEN

29252/23.12.2019

26

BICAN ALEXANDRU LUCIAN

33417/27.01.2020

27

VOLOSCIUC EDMOND ANDREI

33018/12.11.2019

28

AROMANESEI GHEORGHE

33045/10.12.2019

29

RADU MARCEL

33163/17.12.2019
29068/11.12.2019

30

CORUCA MARIAN

29222/09.01.2020
33030/10.12.2019

31

MIHAI FLORIN CRISTIAN

33005/12.12.2019

32

BARBIERU SANDEL

29259/23.12.2019

33

GHEORGHE SANDA

29251/09.01.2020

34

VATU ALINA

29257/09.01.2020

35

CHIRCA CIPRIAN

25113/14.01.2020

36

PRODANA VERGICA

33053/09.12.2019

37

OPROIU IONUT

33173/17.12.2019

38

IONESCU EDUARD GEORGE

1018/19.12.2019

39

ODICA DANIEL ROBERT

33038/10.12.2019

40

LIMBOVICI ELENA VIRGINIA

33283/24.12.2019

41

SOARE NICUSOR

PV 7829/1454/16.12.2019

42

DUCA DANIEL EMIL

29244/23.12.2019

43

IFTIMI BOGDAN

28745/13.11.2019

44

TURCULET DANIEL

3308811.12.2019
29283/17.01.2020

45

GAVRILA VASILICA FLORIN

28282/20.01.2020

46

OPREA GHEORGHE

28538/29.10.2019

47

CIOBANU MARIA

27674/26.08.2019

48

TANASA ANAMARIA

33167/17.12.2019

49

COSTACHE IONELA

33066/09.12.2019

50

OSMAN DORELIA GABRIELA

28865/26.11.2019

   Actele  administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acetora la sediul organului fiscal emitent.
   Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
   Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167,  e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


 

Nr.Reg./Data: 26749/02.06.2021

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.
crt
Nume si prenume/ denumire contribuabil Denumirea actului administrativ-fiscal ,
nr. si data actului
 1.  CIUCĂ NICOLETA SIMONA  NOTIFICARE 690/27.01.2021
 2.  DINICĂ ROMINCĂ  NOTIFICARE 26381/20.04.2021
 3.  CARP OANA LOREDANA  SOMAȚIA 26239/13.04.2021
 4.  TODERAȘCU FLORICA  SOMAȚIA 26238/13.04.2021
 5.  NIȚĂ IONEL SOMAȚIA SOMAȚIA 2762/09.04.2021

   Actele administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acetora la sediul organului fiscal emitent.
   Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
   Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167,
e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Buget-Contabilitate Impozite si Taxe Locale


 

Nr.Reg./Data: 

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.
crt
Nume si prenume/ denumire contribuabil Denumirea actului administrativ-fiscal ,
nr. si data actului
1. MEGA GRAIN PRODUCT SRL SOMATIA 25559/12.02.2021
     

   Actele administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acetora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167,
e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


 

În atenția persoanelor cu deficiență de auz/handicap auditiv

   Vă informăm că a fost lansată aplicația mobilă "Voci pentru maini" și o platformă web prin care persoanele cu deficiență de auz din România pot apela video un interpret în limbajul mimico-gestual.

   Aplicația poate fi accesată în browser sau descărcată gratuit din app store sau google play pe baza unui cont de utilizator pe care orice persoană cu deficiență de auz și-l poate crea în platforma "Voci pentru maini".

Voci pentru maini

Vaccinarea fără programare, prin prezentare directă, în centrele de vaccinare

- În limita capacității centrelor și a dozelor disponibile;
- Cu utilizarea bonurilor de ordine eliberate în centre;
- Pe tot parcursul programului centrului, pentru persoanele de peste 60 de ani;
- După ora 14.00, pentru populația generală, cu vârsta sub 60 ani.

   Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și străini cu drept de ședere în România, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) extinde modalitatea de înscriere la vaccinare, fără programare în platforma electronică.
   Astfel, începând de sâmbătă, 8 mai, persoanele cu vârste de peste 60 de ani care doresc să se vaccineze și au documente de identitate valabile se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare, fără programare, pe tot parcursul intervalului orar de funcționare.  
   Populația generală cu vârsta de până în 60 de ani care dorește să se vaccineze se va putea prezenta la centrele de vaccinare, după ora 14.00, fără programare, în vederea administrării dozelor de vaccin. Important de reținut este faptul că prezentarea persoanelor se poate realiza la orice centru de vaccinare, indiferent de tipul vaccinului administrat, iar imunizarea efectivă și timpul de așteptare pot fi condiționate de capacitatea centrului respectiv și de numărul persoanelor programate la vaccinare în acel centru.
   Menționăm că persoanele care optează pentru această modalitate extinsă de înscriere în procesul de imunizare vor fi înregistrate direct în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV) și vor primi adeverința de vaccinare, conform procedurilor.
   Reiterăm faptul că persoanele programate prin platformă și care au locuri rezervate conform planificării dețin prioritate la vaccinare. Suplimentar, în funcție de capacitatea de vaccinare a centrului și disponibilitatea dozelor de vaccin, vor fi eliberate bonuri de ordine celor care se prezintă direct la centrele de vaccinare.
   Reamintim totodată, că pentru susținerea ritmului de vaccinare, în perioada 4 – 11 mai, în șapte spitale militare din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara se desfășoară maratonul vaccinării, 24 de ore din 24, astfel că orice persoană care dorește să se vaccineze se poate prezenta direct în aceste centre, cu actul de identitate valabil, pentru imunizare cu vaccinul produs de compania BioNTech/Pfizer.

***

   Vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru învingerea pandemiei COVID-19, iar vaccinurile utilizate în România sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), cel mai riguros for decizional, care reunește experți la nivel european. Recomandăm raportarea oricărei reacții adverse suspectate atât de către profesioniști cât și de către cetățeni.
CNCAV asigură populația de transparență completă și responsabilitate deplină în comunicarea cu celeritate a tuturor informațiilor de interes, astfel încât procesul de vaccinare să se realizeze într-un mediu favorabil și sigur pentru toate persoanele care doresc să se imunizeze împotriva COVID-19.

Alege să te vaccinezi!
Grupul de comunicare al CNCAV
https://vaccinare-covid.gov.ro/vaccinarea-fara-programare-prin-prezentare-directa-in-centrele-de-vaccinare/

ANUNȚ IMPORTANT

Vă înștiințăm că din data de 16.04.2021 vor demara lucrările de execuție pentru amenajarea parcului I.A.S., parte din Proiectul "Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea moștenirii comune" cod ROBG-453, ce se vor desfășura pe o perioadă de aproximativ 90 de zile.

Vă informăm că accesul în parc va fi INTERZIS în această perioadă.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!

ANUNȚ IMPORTANT

ANUNȚ IMPORTANT
În urma solicitării firmei constructoare a Drumului comunal 27, Murfatlar - Siminoc de a demara lucrările la podul de la km 0+533 (podul peste Canalul de Irigații), anunțăm ÎNCHIDEREA circulației tuturor categoriilor de vehicule pe sectorul de drum Murfatlar - Siminoc, începând cu data de 15.04.2021, pe o perioadă de aproximativ 50 de zile.

Rugăm participanții la trafic care sunt în tranzit să utilizeze ca rută deviantă:
sat Siminoc - Pasaj Autostrada A2 - Drum județean 381 - comuna Ciocârlia - DN3 - oraș Murfatlar și retur.

ANUNȚ

   In contextul intensificării acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole privitor la măsurile de mediu şi climă din PNDR, prin care se acordă plăţi compensatorii fermierilor care furnizează comunităţii servicii publice adoptând practici agricole prietenoase cu mediul, vă informăm că au fost elaborate şi actualizate documentele informative şi de ghidare aplicabile in anul 2021.
Cei interesaţi pot accesa linkul privind disponibilitatea documentelor de informare aferente anului 2021, existente la adresa:

https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

Nr. 2673/01.04.2021

RAPORT FINAL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI ÎN ETAPA IV
- Implicarea și consultarea publicului în etapa aprobării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent -
Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

   În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul RAPORT privind: „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

   OBIECT: - Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent - Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”;

   BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR, UAT Murfatlar;
   PROIECTANT: S.C Proiect Company Construct S.R.L, Arh. Remus Lucian;

ANUNȚ Asistent maternal profesionist

Notă de informare

   Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, implementează proiectul „TEAM-UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - cod proiect POCU/480/4/19/127169.
Un obiectiv al proiectului este consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța.
Condiții necesare pentru desfășurarea activității de asistent maternal prevăzute de legislație sunt:
- solicitanții să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu;
- solicitanții nu pot îndeplini cumulatv calitatea de asistenți personali și asistenți maternali profesioniști;
- solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
- solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
- solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
- solicitanții să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.
Persoanele doritoare se pot adresa, telefonic, de luni până joi - orele 8.00 - 16.30 și vineri orele 8.00 - 14.00 la nr. de telefon 0241/488.648 sau 0241/488.667.

 26009/29.03.2021

Pentru comunicarea prin publicitate

   În temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.
crt.
Nume si prenume/ denumire contribuabil Denumirea actului administrativ-fiscal ,
nr. si data actului
1. IOAN ROMEO VALENTIN SOMATIE 28142/05,10,2018
2. MURGU NICOLETA GABRIELA SOMATIE 25371/01.02.2021
3. ȘERBAN BOGDAN EUSEBIU SOMATIE 1933/22,03,2021
4. DUMITRAȘCU FLORIN SOMATIE 33060/22,03,2021
5. TOMA ADRIAN SOMATIE 33828/09.03.2021

   Actele administrativ fiscal pot fi consultate de titularii acetora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
   Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna Mustafa Turchian , la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167,
e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


 

ÎNSCRIERE PE LISTA DE AȘTEPTARE PROGRAMARE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19

   Din data de 15.03.2021 a debutat etapa a III-a de vaccinare din Strategia Națională privind Vaccinarea împotriva COVID-19.

   Programarea se poate realiza online în platformă, cât și telefonic în Call Center, la numărul 021.414.44.25. Fiecare persoană se poate înscrie pe o singură listă de așteptare, iar după ce este notificată că este un loc disponibil trebuie să acceseze platforma și să se programeze în termen de 24 de ore. Dacă nu se programeazp în intervalul respectiv, se mai primesc încă două notificări ulterioare. În lipsa unei confirmări în acest interval de timp, persoana rămâne pe lista de așteptare, însă pierde poziția ocupată inițial.

   Pentru programare se mai pot apela și următoarele numere de telefon ale DSP Constanța
0241.836.313 sau 0341.180.113

   Pentru înscrierea pe lista de așteptare a unui anumit centru de vaccinare și ulterior pentru programarea online (care se face preferențial - dată și interval orar), vă puteți loga pe baza CNP-ului și Codului individual de identificare. Codul de identificare se atribuie la momentul înscrierii pe platformă.

   Site programare vaccin https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ŞI A SERVICIILOR DE PlAŢĂ ÎN ORAŞUL MURFATLAR

   Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Murfatlar conform Hotărârii nr. 25 din 25.02.2021 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 16/25.01.2021 pentru aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului/autorizației de funcționare și a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Murfatlar.

   Regulamentul reglementează activitatea din domeniul comercial, al serviciilor de piață, cerințele necesare în vederea desfășurării acestor activități, procedura de obținere a avizului de funcționare, a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

   Prevederile acestui regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăților comerciale ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv activitatea de alimentație publică.

 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ŞI A SERVICIILOR DE PlAŢĂ ÎN ORAŞUL MURFATLAR 

Formulare TIPIZATE

Formulare TIPIZATE:

Nr. 365/15.01.2021

RAPORT FINAL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI ÎN ETAPA III
- Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent -
Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

   În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul RAPORT privind: „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

OBIECT: - Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent - Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”;

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR, UAT Murfatlar;
PROIECTANT: S.C Proiect Company Construct S.R.L, Arh. Remus Lucian;

Masca devine obligatorie pe stradă în toate localităţile din judeţul Constanța


 

ANUNŢ IMPORTANT!

   Vă aşteptăm de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 - 16:00, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, etajul I, Compartimentul Proiecte pentru Dezvoltare Locală să completaţi şi să semnaţi ANGAJAMENTUL FERM privind racordarea la reţeaua de distribuţie gaze naturale a imobilului dumneavoastră.
   Aşteptăm doar persoanele care nu au semnat deja aceste angajamente! Angajaţii Primăriei oraşului Murfatlar împreună cu o echipă de voluntari deja au demarat acţiunea pe teren.
   Aşa cum v-am înştiinţat doar cei care vor semna un astfel de angajament vor beneficia de realizarea branşamentului individual odată cu rețeaua, iar costurile pentru realizarea branșamentului vor fi finanțate în cadrul proiectului, deci nu vor fi suportate de către populație.
   Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani 2021, 2022, 2023. 

   De asemenea, vă informăm că, pentru cei care nu semnează angajamentul ferm, racordarea la rețeaua de distribuție nu se va mai putea face decât după finalizarea proiectului, respectiv începând cu anul 2024.

   Realizarea branșamentului odată cu rețeaua nu presupune racordarea imediată la rețeaua de distribuție, fiecare proprietar având posibilitatea de a solicita deschiderea gazului, atunci când va avea realizată instalația de utilizare (pe proprietate).

   În contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul Romăniei, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.212/16.03.2020 a Decretului nr.195/2020;
   În vederea limitării contactului ofiţetrului de stare civilă cu persoanele îndreptăţite care solicită înregistrarea actelor de căsătorie şi înregistrarea actelor de deces, procedurile vor fi următoarele:

   Avănd în vedere următoarele aspecte:
   Suspendarea activităţii şcolare din cadrul Liceului teoretic Murfatlar şi a Scolii gimnaziale A V Radulescu din orasul Murfatlar, începand cu data de 11.03.2020,
   In conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Ordonanta militara nr 2 prin care se precizează că începând cu data de 23.03.2020 se suspendă temporar activitatea în cabinetele stomatologice, cu excepţia intervenţiilor de urgenţă, se aplică măsurile de protecţie impuse în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV2.

   Prezenţa cadrelor medicale nu poate fi asigurată în instituţiile de învăţamânt dar realizarea asistenţei stomatologice şcolare şi a asistenţei medicale şcolare poate fi facută la următoarele numere de telefon:
     Pentru asistenţa stomatologică puteţi suna la următoarele numere de tel - 0766331734 şi 0740074934
Pentru asistenţa medicală puteţi suna la numărul de tel - 0762532207


 

Postat în: 26 martie 2020

   Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate.

   Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

    Declarație pe proprie răspundere (Descarca)
    Adeverință angajator (Descarca)

De asemenea, documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

   Totodată, reamintim faptul că declarația pe proprie răspundere poate fi redactată integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pe proprie răspundere pus la dispoziție.

   Precizăm faptul că orice alte inițiative de a dezvolta platforme electronice folosite pentru completarea declarațiilor pe proprie răspundere/adeverințe de angajator NU beneficiază de acordul autorităților guvernamentale și nu se realizează în colaborare cu acestea. În acest sens, avertizăm asupra riscului folosirii, în mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea și folosirea fără drept a datelor personale.

   În privința prezentării declarației pe proprie răspundere/adeverinței eliberată de angajator personalului abilitat să verifice documentele, de pe dispozitive electronice (conform art. 4, alin 4, din Ordonanța Militară 3/2020), precizăm că aceasta se va realiza în sensul prezentării fotografiei documentului menționat, pe care trebuie să figureze semnătura olografă a titularului (declarația pe proprie răspundere) sau autentificarea angajatorului (adeverința angajator).

Persoana va prezenta declarația pe proprie răspundere/adeverința de la angajator împreună cu actul de identitate, pe care personalul abilitat cu verificarea acestora le va putea fotografia.

Grupul de Comunicare Strategică

Articol preluat de pe: https://www.mai.gov.ro/actualizarea-modelului-declaratiei-pe-proprie-raspundere/


 

   Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei III - Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ și R.L.U aferent la documentația:

- P.U.Z ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE PENTRU PARCELELE CU IE 101066 ȘI IE 103440 APROBATE ÎN P.U.Z PROIECT NR.20/2014 - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ORAȘ MURFATLAR ȘI PARCELARE 12 HA, TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ PENTRU REALIZARE CARTIER REZIDENȚIAL CU DOTĂRI
- Amplasament: jud. Constanța, orașul Murfatlar, str. Cristalelor, nr. 2 și Strada Opalului nr.2
- Beneficiar: S.C MAX S.R.L

   Consultarea documentației poate fi făcută la sediul Primăriei orașului Murfatlar, biroul Urbanism, în perioada 17.03.2020 - până la aprobarea și însușirea de către Consiliul Local al orașului Murfatlar a documentației de urbanism, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-14:00.

Plansa - U03-REGLEMENTARI URBANISTICE 
   

Raportul informării și consultării în etapa II de implicare și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent pentru „ ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE PENTRU PARCELELE CU IE 101066 ȘI IE 103440 APROBATE ÎN P.U.Z PROIECT NR.20/2014 - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ORAȘ MURFATLAR ȘI PARCELARE 12 HA, TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ PENTRU REALIZARE CARTIER REZIDENȚIAL CU DOTĂRI ”

   Document elaborat în conformitate cu „Regulamentul de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului” aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012 în baza Ordiunului Ministrului Dezvoltarii Regionale și Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru „Aprobarea Metodologiei de Informare și Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art.61 din Legea nr.350/2001 privind „Amenajarea teritoriului și urbanismului”, cu modificările și completările ulterioare prin care se stabilesc componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare și revizuire a planurilor de urbanism și amenajare pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Murfatlar.

   Consiliul Local al oraşului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859721, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., organizează licitaţie publică în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 6228 mp, situat pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa, cu destinaţia de ,,Activităţi industriale”. În conformitate cu extrasul de carte funciară nr. 104853, suprafaţa de 6.228 mp (teren intravilan) este amplasată pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa, cu următoarele vecinătăţi: la nord: Str. Minerului; la sud: Str. Industrială 1 (propusă); la est: Str. Industrială 1 (propusă); la vest: Str. Minerului, nr. 2B.

Raport de specialitate privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare

   Raport de specialitate privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare, incepand cu 1 ianuarie 2020, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. g) si h) din Legea nr. 211/2011 si aprobarea incheierii Actului adiţional de modificare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1995 din 24.03.2014, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 211/2011

Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică - extras:

Art. 7.
(1) în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligaia să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Prin prezenta aducem la cunoștință publică: Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a orașului Murfatlar

DOCUMENTE ANEXATE
Proiect H C L ZONARE
ANEXA 1
ANEXA 2
RAPORT DE SPECIALITATE


 

Nr.Reg./Data: 28742/13.11.2019

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

   In temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privindCodul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind „Amenajarea teritoriului si urbanismul”, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2710/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” si HCL nr. 107/27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

ANUNTAM

continuarea ETAPEI NR. 3 – Implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor P.U.G. si R.L.U dupa introducerea prevederilor Studiilor de fundamentare si Acordurilor/Avizelor aferente in documentatia de urbanism ,,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) SI R.L.U., ORAS MURFATLAR, JUD. CONSTANTA” pana in August 2019 inclusiv.


   Consiliul Local al oraşului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859721, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., organizează licitaţie publică în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 6228 mp, situat pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa mp, cu destinaţia de ,,Activităţi industriale”. În conformitate cu extrasul de carte funciară nr. 104853, suprafaţa de 6.228 mp, teren intravilan este amplasat pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa, cu următoarele vecinătăţi: la nord: Str. Minerului; la sud: Str. Industrială 1 (propusă); la est: Str. Industrială 1 (propusă); la vest: Str. Minerului, nr. 2B.

   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 lei.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 11.09.2019, ora 16.00.
Ofertele vor putea fi depuse până la data de 17.09.2019, ora 16.00 la sediul Consiliului Local Murfatlar. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. Ofertele se depun la sediul concedentului în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

   Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 18.09.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Local Murfatlar.

   Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413


 

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de  Furnizare de bunuri electronice si asimilate, in cadrul proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii: 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:  furnizare de bunuri electronice si asimilate (laptop, desktop, tablete, multifunctional, proiector, aparat foto, camera de luat vederi, drona si accesorii) in cadrul proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453. Cod CPV:  Principal
30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer

Nr.Reg./Data: 26338/15.04.2019

ANUNT COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

   In temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr. 4870/17.07.2018

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Nr. 1929/26.03.2018

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.