ANUNTURI

   In temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.
crt

Numele si prenumele
contribuabilului

Domiciliul fiscal
al contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr.si data actului

1

PANA IONEL-LAURENTIU

Romania, Jud. Constanta, Murfatlar

Somatie nr.25227/22.01.2019

2

ZIADIN CEILAN

Romania, Jud. Constanta , Murfatlar

Somatie nr.25998/27.03.2018

3

MOGOS CORNEL

Romania, Jud.Constanta ,Murfatlar

Somatie nr.28873/03.12.2018

4

MIHALACHE IONEL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.7414/31.10.2018

5

MOGOS CRISTINA-ELENA

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.28876/03.12.2018

6

LUCHIAN CRISTINEL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.28438/26.10.2018

7

POPA IRINA

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Instiintare de plata

06.02.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv ____________________
Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, il puteti contacta pe domnul Ion Romeo Cosmin la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167

In temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr. crt

Numele si prenumele
contribuabilului

Domiciliul fiscal
al contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr.si data actului

1

EXQUISITE CLASIC SRL

Romania, Jud. Constanta

Somatie nr.27977/25.09.2018

2

REGELCOS PUBLIC SRL

Romania, Jud. Constanta

Somatie nr.28179/09.10.2018

3

AMELSUN SRL

Romania, Jud.Constanta

Somatie nr.28119/04.10.2018

4

BTL AYN TEAM SRL

Romania, Jud.Constanta

Somatie nr.28165/08.10.2018

5

SEATRANS CONTINENTAL SRL

Romania, Jud.Constanta

Somatie nr.28120/04.10.2018

6

AUTOMATED GLOBAL SOLUTIONS SRL

Romania, Jud.Constanta

Somatie nr.29165/27.12.2018

7

G M R GLOBAL METAL RECYCLING SRL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.29164/27.12.2018

8

CTM DEAL DISTRIBUTIE SRL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.29160/27.12.2018

9

INTER MARNEGRO SRL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.29166/27.12.2018

10

AMBER MINERAL SRL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.29147/27.12.2018

11

ONYY MANAGEMENT INDUSTRIES SRL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.29158/27.12.2018

12

NETWORK PRESS CONCEPT SA

Romania, Sector 2, Bucuresti

Somatie nr.8095/28.11.2018

13

MIKY CARGO TRANS SRL

Romania, Jud.Constanta, Murfatlar

Somatie nr.28304/17.10.2018

   Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
   Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv ____________________
   Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, il puteti contacta pe domnul Ion Romeo Cosmin la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372727167

   Potrivit reglementărilor prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, Autoritatea Electorală Permanentă gestionează și actualizează Corpul experților electorali prin care se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora.

   Poate face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

   Admiterea în Corpul experților electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia, precum și pe bază de examen.

   Mai multe informații găsiți la http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/

   In temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.
Crt.

Nume si prenume 
contribuabil

Domiciliul fiscal
al contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr.si data actului

1.

CHIRCA CIPRIAN

Jud. Constanta, Murfatlar

Somatie/27516 din 22.08.2018

2. 

ZAHARIUC IONUT

Jud. Constanta, Murfatlar

Somatie/27545 din 23.08.2018

   Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
   Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, adica 26.09.2018.
   Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, il puteti contacta pe domnul Ion Romeo Cosmin la sediul nostru sau la numarul de telefon 0372.72.71.67.

 

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind „Amenajarea teritoriului si urbanismul”, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2710/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” si HCL nr. 107/27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

ANUNTAM

continuarea ETAPEI NR. 3 – Implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor P.U.G. si R.L.U dupa introducerea prevederilor Studiilor de fundamentare si Acordurilor/Avizelor aferente in documentatia de urbanism ,,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) SI R.L.U., ORAS MURFATLAR, JUD. CONSTANTA”.

Vezi Documentatia (.zip)


 

    Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a fost stabilit un termen de prescriptie de 120 zile incepand cu data de 09.08.2018, in care persoanele indreptatite conform art.23 si 24 din Legea nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, pot depune cereri in vederea reconstituirii/constituirii dreptului de propietate conform  art. 23 si 24 din Legea nr.18/1991 care reglementeaza situatia terenurilor din intravilan, aferent casei de loccuit, atribuite membrilor cooperatori sau dupa caz mostenitorilor acestora,sau dupa caz persoanelor din zone cooperativizate  care nu au avut calitatea de cooperator.

      Pe aceasta cale invitam persoanele indreptatite sa depuna cereri la Primaria Orasului Murfatlar,
in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 08-14.   
   Pentru relatii suplimentare va rugam sa va adresati la sediul Primariei oras Murfatlar,
biroul Registru Agricol,telefon 0241/234350 int. 118

 

   Aprobarea propunerii listei de prioritati  in vederea repartizarii unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri, construite prin ANL in orasul Murfatlar
   Lista de prioritati pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in orasul Murfatlar, este prezentata in Anexa 1

Nr. 4870/17.07.2018

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei III - Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ și R.L.U aferent la documentația:

- P.U.Z PENTRU REGLEMENTAREA ZONEI DE UNITĂȚI AGRICOLE (REMIZE AGRICOLE) ȘI TEREN PENTRU ZONĂ DESTINAȚII TURISTICE ȘI REZIDENTIALE

- Amplasament: jud. Constanța, orașul Murfatlar, sat Siminoc, str. Murfatlar nr. 35-37

- Beneficiar: S.C AGROFAGARAS S.R.L prin Făgăraș Anișoara

    Consultarea documentației poate fi făcută la sediul Primăriei orașului Murfatlar, biroul Urbanism, în perioada 27.06.2018 - pana la aprobarea si insusirea de catre Consiliul Local al orasului Murfatlar a documentatiei de urbanism, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-14:00.
    Observațiile vor putea fi transmise în scris în perioada 27.06.2018 – pana la aprobarea si insusirea de catre Consiliul Local al orasului Murfatlar a documentatiei de urbanism, la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Murfatlar, str. Calea Dobrogei nr.1 sau pe adresa de email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Raport HCL aprobare PUZ
Reglementari urbanistice


 

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic servicii de intretinere a sistemului de iluminat public si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 pana la data de 08.06.2018 inclusiv.

   Va fi consultat urmatorul cod CPV - 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public
   Valoarea estimata a achizitiei: 117.000 lei fara tva
    
   Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta pe cod CPV: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   Caietul de sarcini si propunere contract  de furnizare se pot solicita prin e-mail.

   Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

   Ulterior publicarii prezentului anunt autoritatea contractanta va aplica prevederile art 43-46 din HG 395/2016


 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Nr. 1929/26.03.2018

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. 1256/26.02.2018

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

    În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: