Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

ANUNTURI

   Orașul Murfatlar anunța obținerea autorizatiei de construcție nr.39/03.06.2024 privind executarea lucrărilor de construcții la STAȚIE DE MĂSURĂ ȘI PREDARE VALEA DACILOR, RACORD LA DISTRIBUȚIE UAT MEDGIDIA DN 280 mm- inclusiv SUBTRAVERSARE CF- în cadrul contractului “CLL înființare distribuție de gaze naturale în Orașul Murfatlar și Satul Siminoc, județul Constanța”

 Autorizația nr.39/03.06.2024 pentru executarea lucrărilor de construcții la STAȚIA DE MĂSURĂ ȘI PREDARE VALEA DACILOR, RACORD LA DISTRIBUȚIE GAZE

 

   Primăria orașului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:consiliu-localprimaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea concesiunii prin licitaţie publică a terenurilor care aparțin domeniului privat al oraşului Murfatlar, conform Tabelului cu parcele de teren din satul Siminoc, în vederea construirii de locuințe.

-Lot 2 - 772 mp nr. cad. 105614 - Str. Viforului FN

-Lot 3 - 640 mp nr. cad. 105615 - Str. Viforului FN

-Lot 4 - 640 mp nr. cad. 105616 - Str. Viforului FN

-Lot 5 - 640 mp nr. cad. 105617 - Str. Viforului FN

-Lot 6 - 640 mp nr. cad. 105618 - Str. Viforului FN

-Lot 7 - 640 mp nr. cad. 105619 - Str. Viforului FN,

-Lot. 8- 640 mp nr. cad. 105620 - Str. Viforului FN,

-Lot.9 - 640 mp nr. cad. 105621 - Str. Viforului FN 

-Lot 15 - 600 mp nr. cad. 105627 - Str. Viforului FN

-Lot 16- 600 mp nr. cad. 105628 -   Str. Viforului FN

-Lot 17- 600 mp nr. cad. 105629- Str. Viforului FN

-Lot 18- 840 mp nr. cad. 105630- Str. Viforului FN

-Lot 1- 344 mp nr. cad. 105794- Str. Stadionului Nr. 8

-Lot 2- 344 mp nr. cad. 105795- Str. Stadionului Nr. 8

- -    851 mp nr. cad. 105708- Str. Răsăritului Nr. 16

-Lot 2- 346 mp nr. cad. 105817- Str. Răsăritului FN

-Lot 17, zona E- 912 mp nr. cad. 103190 - Str. Răsăritului Nr. 4

-Lot 16, zona E- 1000 mp nr. cad. 103174 - Str. Răsăritului Nr. 41

-Lot 10, zona E- 1000 mp nr. cad. 103156- Intrarea Privighetorii Nr. 3

-Lot 5, zona B, Lot 1 - 484 mp nr. cad. 105802- Str. Izlazului Nr. 18

-Lot 5, Zona B, Lot 2 - 484 mp nr. cad. 105803- Str. Islazului Nr. 18

-Lot 19, zona B, Lot 2- 484 mp nr. cad. 105788- Str. Specialiștilor Nr. 15

-Lot 19, zona B, Lot1- 484 mp nr. cad. 105787- Str. Specialiștilor Nr. 15

-Lot 17, zona B, Lot 1- 484 mp nr. cad. 105796- Str. Specialiștilor Nr. 19

-Lot 17, zona B, Lot 2- 484 mp nr. cad. 105797- Str. Specialiștilor Nr. 19

-Lot 17, zona B, Lot 1- 484 mp nr. cad. 105792- Str. Specialiștilor Nr. 19

-Lot 17, zona B, Lot 2- 484 mp nr. cad. 105793- Str. Specialiștilor Nr. 19

   Concesionarea se realizează conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și conform HCL nr. 74 din 29.04.2024.
   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 de lei.
   Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 12.06.2024, ora 16.00.Ofertele vor putea fi depuse până la data de 18.06.2024, ora 16.00 la sediul UAT Murfatlar.  Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

   Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 20.06.2024, ora 10.00, la Casa de Cultură a orașului Murfatlar.

   Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413


 

Nr. 4791/18.03.2024

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Murfatlar și Serviciul Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale aduc la cunoștința publică:
   Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025.
   Proiectul de hotărâre și raportul de specialitate pot fi consultate:
   - La sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr1,
   - La sediul Impozite și Taxe Locale
   - Pe site-ul Primăriei Murfatlar: www.primaria-murfatlar.ro.
   Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic , pe bază de cerere depusă la sediul Compartimentului de Impozite și Taxe Locale, situat pe str. Str. Mircea Eliade nr. 3, Bl. C1, Parter Oraș Murfatlar, Jud. Constanța,
   În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.04.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
   Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 / 0372251991 , sau prin e-mail la adresele consiliu-localprimaria-murfatlar.ro , taxe-impoziteprimaria-murfatlar.ro.
   Informții suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0372727167


 

Nr. 18916/14.11.2023

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Murfatlar aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

,,Proiectul de hotărâre privind reorganizarea instituției, aprobarea modificării Statului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Murfatlar, aprobarea modificării organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Murfatlar, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare”

Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul U.A.T. oraș Murfatlar la adresa: www.primariamurfatlar.ro, secţiunea ,,Transparenţă decizională”;
- la sediul Primăriei orașului Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlari, jud. Constanța (panoul de afişaj);
-Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul orașului Murfatlar.
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi până la data de 11.12.2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
- prin fax la numărul 0241/234516
- prin email la adresa: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro;
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei orașului Murfatlari, Calea Dobrogei, nr. 1, jud. Constanța, cod poștal 905100
- depuse la secretariatul Primăriei orașului Murfatlar, judeţul Constanța.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Murfatlar.
    Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: inspector Azoiței Robertina.
   Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
   Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ,,Recomandare la proiectul de hotărâre privind reorganizarea instituției, aprobarea modificării Statului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Murfatlar, aprobarea modificării organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Murfatlar, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare”.


 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ
PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA A- VI -A, NR. 211/08.11.2023

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante
Orașul Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlar, judeţul Constanţa, telefon 0241/234350, fax 0241/234516, email consiliu-localprimaria-murfatlar.ro
2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire
Orașul Murfatlar, județul Constanța, telefon 0241/234350, fax 0241/234516, email: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro, Compartiment Achiziții publice
Preţul pentru documentaţia de atribuire pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic este de 100 de lei, iar contravaloarea se va plăti la casieria Primăriei orașului Murfatlar sau în contul RO46TREZ23121360206xxxxx, Trezoreria Constanța, CIF 4859712
3. a) Locul prestării serviciilor: orașul Murfatlar, jud. Constanța
b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor
Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în baza HG 209/2019, reprezentând ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în cadrul concesiunii, respectiv Oraș Murfatlar, județul Constanța, pentru construcţia, exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini. Temeiul legal: art. 8 din HG nr. 209/2019
c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 25 de ani de la data semnării contractului de concesiune
4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 28.12.2023, ora 10.00
b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Orașul Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlar, judeţul Constanţa
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română
d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.12.2023, ora 11.00
Detalii: Orașul Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlar, judeţul Constanţa
*aceeaşi dată sau o dată ulterioară termenului limită de primire a ofertelor
5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform cerințelor documentației de atribuire
6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform cerințelor documentației de atribuire
7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: conform cerințelor documentației de atribuire
8. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 07.11.2023
9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii:
Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, telefon: 0241606597, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Anunț
privind actele necesare pentru întocmirea dosarului pentru obținerea unei locuințe în regim de închiriere ANL
-sesiunea 2023-

   Vă aducem la cunoștință că în perioada 11.09.2023-13.10.2023 se depun la Registratura Primăriei Orașului Murfatlar,
str. Calea Dobrogei, nr. 1, Parter, dosarele pentru obținerea unei locuințe în regim de închiriere ANL – sesiunea 2023.
   Dosarele se vor depune împreună cu un OPIS în care titularul dosarului va enumera toate actele depuse în dosar.
   Dosarele incomplete sau/și cele depuse după termen vor fi respinse de către comisia de analiză.
   Cei care au avut dosare depuse în anii anteriori și nu au primit repartiție pot să depună un nou dosar, dacă îndeplinesc condițiile legale.
   Dosarele NEACTUALIZATE din anii anteriori NU se iau în considerare.
   Documentele din compunerea dosarului se regăsesc în Hotărârile Consilului Local nr. 130 din 29.08.2023 și nr. 132 din 29.08.2023 .

 Hotărârea Consilului Local nr. 130 din 29.08.2023 - privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționareacererilordelocuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul 
 Hotărârea Consilului Local nr. 132 din 29.08.2023 - privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale privind luarea înevidențăși analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii, atermenului până la care se vor completa dosarele conform criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritateînsoluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

 

ANUNȚ
privind lucrările de înregistrare sistematică de cadastru și carte funciară

   Aducem la cunoștința cetățenilor, deținători de imobile, terenuri extravilane la nivelul orașului Murfatlar și al satului Siminoc, că sunt demarate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, având ca scop înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
   Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 privind înregistrarea tuturor proprietăților din România. Harta cu dispunerea sectoarelor cadastrale poate fi consultată pe site-ul primăriei.
   La nivelul Primăriei orașului Murfatlar s-a organizat un punct de informare și de colectare a documentelor juridice, unde cetăţenii, societățile comerciale, alte persoane interesate pot aduce documentele de proprietate asupra imobilelor pe care le dețin și unde pot solicita explicaţii suplimentare necesare realizării lucrărilor de cadastru.

   Punctul de informare este la sediul Primăriei orașului Murfatlar
   Biroul Registrul Agricol

   Program: Luni - Vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:30.
   De asemenea, vă informăm că regulat se organizează, împreună cu firma autorizată care realizează lucrările, întâlniri de informare cu cetăţenii, programul și locul întâlnirilor va fi comunicat de către reprezentanții primăriei.
   Măsurătorile topografice se vor efectua etapizat, pe sectoare cadastrale, după un program stabilit care va fi comunicat în prealabil.

   Pentru buna desfășurare a lucrărilor este importantă colaborarea dumneavoastră cu reprezentanții primăriei și ai firmei executante, S.C. A&C TOPO S.R.L., în scopul:
permiterii accesului în proprietăți pentru realizarea măsurătorilor topografice
identificării limitelor imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate
prezentării și colectării actelor juridice referitoare la imobile

   Vă invităm să vă prezentați la Punctul de informare cu documentele care să ateste dreptul de proprietate, după cum ar fi:
Titlu de Proprietate, copie
Extras de carte funciară, copie
Certificat de moștenitor, copie legalizată
Contract de vânzare-cumpărare, copie legalizată
Acte de donație, partaj, hotărâre judecătorească definitivă, etc, copie legalizată
Acte de proprietate asupra construcțiilor, copie legalizată
Acte de identitate (CI/BI în termen de valabilitate), copie
Cetificat de deces, copie legalizată
Certificat de căsătorie, copie legalizată

   În vederea înregistrării în documentele tehnice și în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil, în forma cerută de lege.
   În situația în care nu există acte de proprietate recomandăm să vă prezentați la primărie în vederea obținerii adeverinței care atestă calitatea de posesor asupra imobilului, după identificarea și efectuarea măsurătorilor de către echipele firmei executante.
   În situația în care proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai terenurilor nu pot fi identificați, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea UAT oraș Murfatlar.
Informațiile generale privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de A.N.C.P.I. prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) se pot obține din secțiunea PNCCF de pe pagina web a ANCPI accesând link-ul: http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

Harta cu dispunerea sectoarelor cadastrale


 

ANUNȚ
PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

   Unitatea administrativ teritorială oraș Murfatlar anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 29, 31, 32, 33, 34 și 36, începând cu data de 11.07.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Murfatlar și la adresa url: https://primaria-murfatlar.ro/, conform art. 14 alin. 1 și 2 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_29_SPRE_PUBLICARE
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_31_SPRE_PUBLICARE
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_32_SPRE_PUBLICARE
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_32_SPRE_PUBLICARE_2
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_33_SPRE_PUBLICARE_1
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_33_SPRE_PUBLICARE_2
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_33_SPRE_PUBLICARE_3
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_34_SPRE_PUBLICARE
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_36_SPRE_PUBLICARE
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_9_SPRE_PUBLICARE 2
 PLAN_CADASTRAL_SECTOR_9_SPRE_PUBLICARE


 

 

ANUNȚ PUBLIC

   În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. Nr. 107/2012 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", a Legii Nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

- PUZ: pentru "MODIFICARE P.U.Z.- pr. nr.14/2013- APROBAT CU HCL nr. 83/2014 – PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI DIN <<STAȚIE CARBURANȚI – lot 46a ȘI CENTRU ECVESTRU – lot 46b>> ÎN LOTURI PENTRU LOCUINȚE".
- Amplasament: Orașul MURFATLAR, satul SIMINOC, str. Apusului nr.1- lot 46, jud. Constanța.
- Beneficiari: S.C. FOSMEN S.R.L.
- Proiectant/Elaborator: B.I.A. ARHITECT ABDIȘA ABDIȘA

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice locale, Serviciul Urbanism, în perioada 08.06.2023 – 03.07.2023, de luni până vineri între orele 12:00 - 14:00.
Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, sau pe adresa de e-mail: secretariatsignprimaria-murfatlar.ro.

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

   Primăria Orașului Murfatlar anunță semnarea contractului de finanțare Nr. 1720/06.01.2023 pentru proiectul „Smart City Murfatlar- Echipamente și sisteme inteligente de management urban", care vizează implementarea infrastructurii TIC în orașul Murfatlar, Județul Constanța, cod proiect C10-I1.2-554.
    Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), I.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncarcare vehicule electrice, Titlu de apel: PNRR/2022/C10/I.1.2, PNRR/2022/C10/I.1.3, runda 1 .
   Perioada de implementare a proiectului: 40 luni
   Obiectivul specific al proiectului îl constituie dotarea spațiilor publice cu mobilier urban inteligent: stâlpi de iluminat public, stații de autobuz inteligente pentru călători, panouri de informare smart, bănci, etc...) și montarea în interiorul orașului a șase puncte de reîncărcare vehicule electrice.
   Valoarea totală a finanțării este de 3.807.708,45 lei, echivalentul a 650.000 euro, din care 878.701,95 lei reprezintă ajutor de stat/ajutor de minimis.

Persoană de contact: Cartali Mădălina – Manager de proiect 
e-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro 
Telefon: 0241.234.350
Fax: 0241.234.516
Primar
Gheorghe Cojocaru

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/       https://www.facebook.com/PNRROficial/


 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

   Primăria Orașului Murfatlar anunță semnarea contractului de finanțare Nr. 8910/23.01.2023 pentru proiectul „Reabilitare energetică moderată la Școala Generală sat Siminoc, oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa", cod proiect C10-I3-681.
   Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu de apel: PNRR/2022/C10/I3, runda 1 .
   Perioada de implementare a proiectului: 40 luni
   Obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea clădirilor publice, având indicator de proiect suprafața de 339 m2 , prin: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
   Valoarea totală a finanțării este de 973.781,22 lei, echivalentul a 149.160 euro.

Persoană de contact: Cartali Mădălina – Manager de proiect 
e-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro 
Telefon: 0241.234.350
Fax: 0241.234.516
Primar
Gheorghe Cojocaru

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/       https://www.facebook.com/PNRROficial/


 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

    Primăria Orașului Murfatlar anunță semnarea contractului de finanțare Nr. 8909/23.01.2023 pentru proiectul „Reabilitare energetică moderată la Școala Gimnazială Adrian V. Rădulescu, oraş Murfatlar, judeţul Constanţa", cod proiect C10-I3-401.
   Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu de apel: PNRR/2022/C10/I3, runda 1 .
   Perioada de implementare a proiectului: 40 luni
   Obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea clădirilor publice, având indicator de proiect suprafața de 2264 m2 , prin: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
   Valoarea totală a finanțării este de 5.835.518,23 lei, echivalentul a 996.160 euro.

Persoană de contact: Cartali Mădălina – Manager de proiect 
e-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro 
Telefon: 0241.234.350
Fax: 0241.234.516
Primar
Gheorghe Cojocaru

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/       https://www.facebook.com/PNRROficial/


 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

   Primăria Orașului Murfatlar anunță semnarea contractului de finanțare Nr.138446/08.12.2022 pentru proiectul „CONSTRUIREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI – PROIECT TIP, ÎN ORAŞUL MURFATLAR, JUDEŢUL CONSTANŢA", cod proiect C10-I2-72.
   Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învâțământ, Titlu de apel: PNRR/2022/C10/I2, runda 1 .
   Perioada de implementare a proiectului: 40 luni
   Obiectivul specific al proiectului îl constituie construirea de locuințe nZEB plus (Proiect tip ) - 12 unități locative, în Orașul Murfatlar, județul Constanța.
   Valoarea totală a finanțării este de 4.299.998,99 lei, echivalentul a 734.037 euro.

Persoană de contact: Cartali Mădălina – Manager de proiect 
e-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro 
Telefon: 0241.234.350
Fax: 0241.234.516
Primar
Gheorghe Cojocaru

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/       https://www.facebook.com/PNRROficial/


 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

   Primăria Orașului Murfatlar anunță semnarea contractului de finanțare nr.137567/06.12.2022 pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, jud. Constanța, arondate Asociației de Proprietari nr.7 Basarabi” cod C5-A3.1-410.
   Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 28.12.2022 și 28.12.2025.
   Obiectivul general al proiectului este îmbunătătirea fondului locativ construit, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile C1, C4, C5 și C6, arondate Asociației de Proprietari nr. 7 Basarabi, Oraș Murfatlar, jud. Constanța, printr-o abordare integrată a eficienței energetice în clădirile din Orașul Murfatlar, județul Constanța.
   Obiectivul specific al proiectului este creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, jud. Constanța, arondate Asociației de Proprietari nr.7 Basarabi.
   Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul I. -Tranziția verde, Componenta C5 – Valul Renovării; Operațiunea Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, runda 1.
   Valoarea totală a proiectului este de 15.636.501,21 lei cu tva. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Orașul Murfatlar.

Persoană de contact: Alexandra Ghena – Manager de proiect
E-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro 
Telefon: 0241234350 Fax: 0241234516
Primar
Gheorghe Cojocaru

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/           https://www.facebook.com/PNRROficial/


 

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
JUDEȚUL CONSTANȚA
Tel:0241234350/0372727167
Adresa de e-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro,
taxe-impoziteprimaria-murfatlar.ro
Site web www.primaria-murfatlar.ro

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Murfatlar și Serviciul Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale aduc la cunoștința publică:

   Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.
   Proiectul de hotărâre și raportul de specialitate pot fi consultate:
-la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr1,
-La sediul Impozite și Taxe Locale
-Pe site-ul Primăriei Murfatlar www.primaria-murfatlar.ro.

   Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic , pe bază de cerere

depusă la sediul Serviciului Public de Impozite și Taxe Locale, situat pe str. Calea București nr.15, bl.BA2.
În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.04.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

   Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 / 0372251991 , sau prin e-mail la adresele consiliu-localprimaria-murfatlar.ro , taxe-impoziteprimaria-murfatlar.ro.

Informții suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0372727167


 PROIECT DE HOTRRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

 1.1 Impozitul si taxa pe cladiri
 1.2 Impozitul si taxa pe teren
 1.3 Impozitul pe mijloacele de transport
 1.4 Impozitul pe spectacole
 1.5 Taxe pentru mijloace de reclama si publicitate
 1.6 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
 1.7 Taxa pentru eliberarea vizarea anuală a autorizaților
1.8 Taxa timbru extrajudiciar
 2.1 Taxa salubritate
 2.2 Taxa pentru ocupare domeniul public
 2.3 Taxa stare civila
 2.4 Taxa inregistrare vehicule
 2.5 Taxa eliberare Avize
 2.6 Taxa activitati prestate de serviciile din cadrul primariei
 2.7 Taxa locuri de veci
 2.8 Taxa teren sportiv, folosire sali de sport

 3. Regulament


 

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
JUDEȚUL CONSTANȚA
Tel:0241234350/0372727167
Adresa de e-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro,
taxe-impoziteprimaria-murfatlar.ro
Site web www.primaria-murfatlar.ro

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Murfatlar și Serviciul Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale aduc la cunoștința publică:

   Proiect de hotarare privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr.160/2022 privind modificarea si completarea HCL nr.64/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.
Proiectul de hotărâre și raportul de specialitate pot fi consultate:
-la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr.1,
-La sediul Impozite și Taxe Locale
-Pe site-ul Primăriei Murfatlar www.primaria-murfatlar.ro.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic , pe bază de cerere depusă la sediul Serviciului Public de Impozite și Taxe Locale.
În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.04.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 / 0372251991 , sau prin e-mail la adresele consiliu-localprimaria-murfatlar.ro , taxe-impoziteprimaria-murfatlar.ro.

Informții suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0372727167

 PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr.160din 23.12.2022


 

   Având în vedere prevederile art.8, lit a. din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificată si completată s-a procedat la afișarea proiectului de buget pe anul 2023.
   Sinteza bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 cuprinde la partea de venituri:

   TOTAL VENITURI 79.378.733 lei
-venituri proprii din taxe și impozite 8.968.900 lei
- sume defalcate din impozitul pe venit 4.988.000 lei
-sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 3.896.000 lei
-sume defalcate din TVA pentru sustinerea persoanelor cu handicap 2.587.500 lei
-sume defalcate din TVA pentru tichete sociale 10.500 lei
-sume defalcate pentru CES 102.000 lei
-subventii buget de stat ptr finanțarea sanatații 253.000 lei
-subventii buget de stat ajutor incalzire 110.000 lei
-contracte de finanțare Ministerul Dezoltarii 512.113 lei
-sume din Fondul European de Dezvoltare Regionala 57.950.720 lei

-excedent din anii precedenți 3.744.332 lei

Cheltuielile au destinație precisa si limitată si sunt determinate de autorizațiile conținute in legile speciale si in legile bugetare anuale.
Fundamentarea cheltuielilor a fost efectuată in strictă corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetului local estimate a se incasa.

   TOTAL CHELTUIELI 83.123.065 lei
   Din care:
-cheltuieli de personal 8.343.300 lei
-cheltuieli materiale 9.921.300 lei
-cheltuieli asistentă socială 1.516.000 lei
-alte cheluieli 846.500 lei
-cheltuieli investitii 4.513.083 lei
- cheltuieli proiecte finanțare europeană 57.950.720 lei -fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritaților locale 32.162 lei.

   Cei interesați pot transmite în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conținutul bugetului în termen de 15 zile de la data publicării. Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor fi analizate pană la data prezentării bugetului în cadrul sedinței Consiliului Local de aprobare a bugetului local pe anul 2023.


 

ANUNȚ IMPORTANT! În atenția tuturor proprietarilor de apartamente!

- Având în vedere următoarele:
1. Faptul că au început lucrările pentru obiectivul de investiții “ Înființare rețea distribuție gaze naturale în orașul Murfatlar și satul apaținător Siminoc, județul Constanța”, iar Primăria Oraşului Murfatlar va executa branșamentul gratuit până la limita proprietății, până la intrarea în bloc, vă atragem atenția asupra necesității înființării de asociații de proprietari, legal constituite, întrucât, sunt necesare lucrări pe spațiul comun al scărilor de bloc, lucrări contractate și plătite doar de către asociația de proprietari. Lipsa unor astfel de asociații va duce la imposibilitatea racordării apartamentelor la rețeaua de gaze.

2. Prin adresa nr.105942 din 04.11.2022, emisă de RAJA SA Constanța și înregistrată la UAT Murfatlar , pe care o atașăm , se pune în vedere că, potrivit legii 196/2018, art.96,pct.5,: “operatorii au obligația să asigure aceste servicii numai dacă la nivel de condominiu există o asociație de proprietari care să aibă calitatea de utilizator”.
   Astfel că : ….dacă în termen de 6 luni de la data prezentei nu se demarează procedura de constituire a condominiilor din UAT Murfatlar în asociații de proprietari, RAJA SA va fi obligată să sisteze furnizarea serviciului de apă și de canalizare”.

3. Prin Hotărârea Consiliului Local Murfatlar nr. 67 din 20.11.2020, a fost aprobat “Regulamentul privind înființarea, atribuirea, folosirea și organizarea locurilor de parcare de reședință de pe raza orașului Murfatlar”.
   Potrivit articolului 12 din acest regulament, în vederea participării la procedura de atribuire a locurilor de parcare, din parcările de reședință, solicitările și documentele se vor depune la: “....asociațiile de proprietari/locatari.”
   În concluzie, de urgență, vă rugăm, să întreprindeți toate măsurile pentru a vă constitui în asociații de proprietari, în caz contrar veți fi puși în imposibilitatea de a vă branșa la rețeaua de gaze, nu veți mai putea benefia de serviciul de alimentare cu apă și nu vi se va putea atribui un loc de parcare în proximitatea blocului.
   Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, în ceea ce privește înființarea asociațiilor, vă puteți adresa compartimentului Relații cu asociațiile de proprietari, registratură și arhivă de cadrul Primăriei Murfatlar, la numărul de telefon 0755.948.753.

 Adresa RAJA S.A. 45105-07.11.2022 

ANUNT privind HG 714 din 26.05.2022, referitor la persoane fizice sau juridice, care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică)

   Primăria Orașului Murfatlar informează că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, cei ce care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Registrul sus menționat este înființat la sediul Primăriei Orașului Murfatlar, Serviciul urbanism.
   Ca urmare, termenele stabilite pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate sunt:
• în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. (art.11, alin.1);
• în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ (art.11, alin.2);
Obligația se aplică atât pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.
   În acest sens, Primăria Orașului Murfatlar a înființat registrul de evidență și face înscrierile pe baza formularului de înscriere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT Murfatlar ce se poate descărca din partea de jos a anunțului curent sau la sediul Primăriei orașului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, Registratură.
   După completare și semnare, formularele se vor depune la Registratura Primăriei Orașului Murfatlar din Calea Dobrogei 1, Oraș Murfatlar sau trimise pe adresa de email: registraturaprimaria-murfatlar.ro .

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Informații suplimentare despre:
- SIA EPURARE
o Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) - sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”.

- Tipuri de SIA EPURARE:
o Stație de epurare rezidențială
o Stație de epurare monobloc tip …..
o Mini stație de epurare

- Tip SIA COLECTARE
o Bazin vidanjabil etanș
- Nivel de epurare a apelor uzate:
• epurare primară - prin mijloace mecanice sau fizico-chimice ;
• epurare secundară - prin mijloace biologice, în care procedeele de epurare sunt atât de natură fizică cât și biochimică ;
• epurare terțiară - prin procese chimice, pentru îndepărtarea din apele uzate a unor poluanți specifici unor ape uzate industriale.

Portal lege: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/255778

DESCARCA - Cerere persoane fizic fose septice (.DOC)
DESCARCA - Cerere persoane juridice fose septice (.DOC)


Raport privind măsurătorile efectuate asupra emisiilor de particule - MURFATLAR

Stimați cetățeni,
   În urma numeroaselor sesizări ale cetățenilor cu privire la poluarea atmosferică generată de fabrica de creta și ținând cont de numeroasele demersuri efectuate de Primăria Murfatlar privind efectuarea de măsurători de către instituțiile abilitate pentru a prezenta cetățenilor situația poluării atmosferice la nivelul orașului Murfatlar, demersuri la care instituția noastră nu a primit un răspuns unitar până în prezent, a fost luată decizia încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. oraș Murfatlar și Universitatea Ovidius Constanța, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

   În baza Protocolului amintit mai sus, pentru o perioada de aproximativ 365 de zile, au fost măsurate emisiile de poluanți atmosferici sedimentabili cu echipamente de ultimă generație și vă prezentăm mai jos raportul consolidat din care se observă că valoarea limită prestabilită de lege pentru medie zilnică (50 µg/m3) este depășită în majoritatea zilelor în care au fost efectuate măsurători, în unele zile de 17 ori mai ridicate decât valoarea limită.

  Vă asigurăm că datele rezultate în urma efectuării măsurătorilor vor fi transmise tuturor instituțiilor abilitate, iar răspunsurile le vom comunica ulterior.

Raport măsurători emisii de particule Murfatlar : 22.07.2021 – 28.07.2022

 

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Murfatlar aduce la cunoștința publică:

   Proiectul de hotărâre privind aprobarea condițiilor și a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenţă la nivelul orașului Murfatlar din bugetul local

 Acesta poate fi consultat:
-la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr. 1
-pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro

În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.10.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 sau prin e-mail la consiliu-localprimaria-murfatlar.ro


 

ANUNŢ

  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Murfatlar aduce la cunoștința publică:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de spargere/intervenție a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice de pe teritoriul administrativ al orașului Murfatlar

Acesta poate fi consultat:
-la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr. 1
-pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro

În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.10.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 sau prin e-mail la consiliu-localprimaria-murfatlar.ro

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Murfatlar aduce la cunoștința publică:

   Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă/agrement, grădinilor de cartier și terenurilor de sport aflate pe domeniul public al U.A.T. Murfatlar

   Acesta poate fi consultat:
-la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr. 1
-pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro

   În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.10.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

   Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 sau prin e-mail la consiliu-localprimaria-murfatlar.ro


 

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Murfatlar aduce la cunoștința publică:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 39/28.02.2022 privind aprobarea obligaţiilor şi răspunderilor care revin instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a orașului Murfatlar și satului aparținător Siminoc, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora

Acesta poate fi consultat:
-la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr. 1
-pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro

În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.10.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 sau prin e-mail la consiliu-localprimaria-murfatlar.ro


 

ANUNŢ

   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Murfatlar aduce la cunoștința publică:

   Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani și cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul în orașul Murfatlar

   Acesta poate fi consultat:
-la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr. 1
-pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro

   În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 20.10.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

   Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516 sau prin e-mail la consiliu-localprimaria-murfatlar.ro


 

Nr. 8254 / 24.08.2022

 ANUNȚ PUBLIC

 În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. Nr. 107/2012 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", a Legii Nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
- PUZ: pentru "" Introducere in intravilan si lotizare parcela A157/58, sat Siminoc. U.A.T. Murfatlar ".
- Amplasament: Parcela A157/28, Extravilan sat Siminoc, oraș Murfatlar, Județul Constanța.
- Beneficiari: S.C. EURO-INVESTITION DE S.R.L.
- Proiectant/Elaborator: B.I.A. ARHITECT DAN PAVEL
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice locale, Serviciul Urbanism, în perioada 24.08.2022 – 19.09.2022, de luni până vineri între orele 12:00 - 14:00.
Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, sau pe adresa de e-mail: secretariatAt signprimaria-murfatlar.ro.


 

ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Murfatlar și Serviciul Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale aduc la cunoștința publică:

Proiect de Hotărâre privind acordarea scutirii/reducerea cu la plata impozitului pe cladiri , impozitului pe terenul intravilan si reducerea impozitului pe un mijloc de transport hycomat sau hidramat in cazul persoanelor prevazute in Legea 341/2004
 Proiectul de hotărâre și raportul de specialitate  pot fi consultate:
- La sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr1,
- La sediul Impozite și Taxe Locale situat la adresa str. Mircea Eliade nr.3,bl.C1,parter
- Pe site-ul Primăriei Murfatlar www.primaria-murfatlar.ro.

Poriect de hotarare (PDF)


 

Nr. 6613 / 04.07.2022

 ANUNȚ PUBLIC

    În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. Nr. 107/2012 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", a Legii Nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),
ANUNȚĂM demararea etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
- PUZ: pentru "Parc eolian compus din: turbine eoliene, drumuiri acces, platforme, montaj/întreținere, stație electrică de transformare (proprie), conductori electrici (LES) pentru interconectarea acestora la stația electrică de transformare (proprie) si LES 110 KV".
- Amplasament: Extravilan oraș Murfatlar, Județul Constanța.
- Beneficiari: S.C. EWE SIMINOC S.R.L.
- Proiectant/Elaborator: S.C. ATELIER D Urbanism și Design S.R.L.
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice locale, Serviciul Urbanism, în perioada 04.07.2022 - 30.07.2022, de luni până vineri între orele 12:00 - 14:00.
Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, sau pe adresa de e-mail: secretariatAt signprimaria-murfatlar.ro.


 

Nr. 4029 / 20.04.2022
 
ANUNŢ
 
   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Murfatlar aduce la cunoștința publică:
 
   Proiectul de hotărâre privind reorganizarea instituției, aprobarea modificării Statului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Murfatlar, aprobarea modificarii organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Murfatlar, aprobarea regulamentului de organizare si functionare poate fi consultat: 
   - la sediul Primăriei Murfatlar situat la adresa str. Calea Dobrogei nr. 1
 
   În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 22.05.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
 
   Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei orașului Murfatlar, prin fax la numerele : 0241234516
sau prin e-mail la consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro 

recesamant 2021

 

 

ANUNȚ
privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 4 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din orașul Murfatlar.
 • Un număr de 9 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Murfatlar.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
                 -   autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
                 -   recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale UAT oraș Murfatlar
 • In spațiul amenajat de către UAT oraș Murfatlar în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICEqr recesamant

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Pentru includerea în baza de date a recenzorilor și realizarea selecției vă rugăm completați chestionarul din link-ul de mai jos (sau scanați codul QR cu un dispozitiv mobil):

https://forms.gle/7xASKQr1K25c93TY7

Cerere de inscriere personal RPL (PDF)

Modalități prin care se pot achita procesele verbale de contravenție

 Procesele verbale de contravenție se pot achita prin următoarele modalități:

 • - casieriile Primăriei orașului Murfatlar;
 • - sediile Poștei Române din orașul Murfatlar;
 • - prin intermediul internetului accesând eTAX Murfatlar pentru deținătorii de cont eTAX;
 • - Prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi prin accesarea site-ului www.ghişeul.ro numai pentru cei care deţin carduri bancare;
 • - prin ordin de plata în contul RO08TREZ23121A350102XXXX al Primăriei Murftalar, menționându-se la rubrica ‘ observații’ codul numeric personal al contribuabilului, precum și numărul și dată procesului-verbal de contravenție.

Pentru achitarea proceselor verbale în 15 zile, în conformitate cu O.G.2/2001 privind regimul contravențiilor, contribuabilii vor face dovadă privind termenul de 15 zile astfel:

 • - prin prezentarea copiei procesului-verbal;
 • - prin prezentarea copiei plicului poștal – unde ștampila are menționată dată vizibilă;
 • - prin prezentarea copiei procesului-verbal de comunicare a procesului-verbal de constatare a contravenției.

   În conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi, cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozit pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport).
   Veniturile încasate din amenzi constituie venit la bugetul local unde își are domiciliul contravenientul. De asemenea, va informăm că plata amenzilor pe alte platforme online, decât cele mai sus menționate, poate îngreuna recunoașterea plății.
   În cazul debitelor neîncasate provenite din amenzi, Compartimentul Urmărire și Executare Silită Murfatlar  va proceda în conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, la executarea silită a contribuabililor.
   În vederea clarificării situației fiscale a contribuabililor care figurează cu debite reprezentând amenzi (circulație sau contaventionale), aceștia se pot adresa Compartimentul Urmărire și Executare Silită Murfatlar cu sediul în loc. Murfatlar, str. Calea București nr. 15, bl.BA2, parter, având programul  - luni-vineri între orele 08.00-16.00,  sau la următoarele adrese de email:  taxe-impoziteAt signprimăria-murfatlar.ro, urmărire-executareAt signprimăria-murfatlar.ro

Nr. 9870/06.12.2021

ANUNŢ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului unității administrativ teritoriale oraș Murfatlar Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul U.A.T. oraș Murfatlar la adresa: www.primariamurfatlar.ro, secţiunea ,,Transparenţă decizională”;
- la sediul U.A.T. oraș Murfatlar, Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlari, jud. Constanța (panoul de afişaj);
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul orașului Murfatlar.
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi până la data de 27.12.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:
- prin fax la numărul 0241/234516
- prin email la adresa: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro;
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei orașului Murfatlari, Calea Dobrogei, nr. 1, jud. Constanța, Cod poștal: 905100
- depuse la secretariatul U.A.T. oraș Murfatlar, judeţul Constanța,
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Murfatlar;
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: inspector superior Ciubuc Iuliana
Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ,,Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Murfatlar, județul Constanța, pentru perioada 2021 - 2027”.

INFORMAȚII 
Ajutor pentru încălzirea locuinţei sezon 2021-2022 şi a suplimentului pentru energie  

   Ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie se acordă conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

CINE POATE PRIMI ?
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
- locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- realizează venituri NETE de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
- nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”;
- au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
- proprietar al locuinţei;
- succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
- persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
- titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
- reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

.

ANUNȚ TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC
PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

   Vă aducem la cunoștință că Ordonanța de Urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin edcațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele msuri de distribuire a acestora, a fost modificată de Ordonanța de urgență nr. 72/2021.

   Vă informăm că reprezentanții legali ai copiilor eligibili vor depunde documentele necesare la unitatea de învățământ frecventată de către copil.

   Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație. Menționăm că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și  pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.
Beneficiarii programului. Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Menționăm că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Declarația de avere și interese (Formuare EDITABILE)
Ghid de completare (PDF) VIZUALIZARE
Declarația de avere (Formular EDITABIL) DESCARCĂ
Declarația de interese (Formular EDITABIL) DESCARCĂ

Declaraţiile de avere şi interese:

 • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 • Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, în conformitate cu Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010.
 • Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 176/2010.
  Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, „Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive” și ale art. 502 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările următoare, se consideră a fi făcute la prezentul cod” și faptul că formularele declarațiilor de avere și de interese sunt aprobate prin Legea nr. 176/2010, nu este permisă modificarea acestora de către declarant (exemplu: art. 292 din Codul penal; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal).
  De preferinţă, declaraţiile vor fi tehnoredactate sau vor fi utilizate formularele editabile de pe Site-ul Agenției Naționale de Integritate.

Când se depun declaraţiile:

 • anual, până la data de 15 iunie;

Pentru mai multe informatii consultati GHIDUL DE COMPLETARE...

În atenția persoanelor cu deficiență de auz/handicap auditiv

   Vă informăm că a fost lansată aplicația mobilă "Voci pentru maini" și o platformă web prin care persoanele cu deficiență de auz din România pot apela video un interpret în limbajul mimico-gestual.

   Aplicația poate fi accesată în browser sau descărcată gratuit din app store sau google play pe baza unui cont de utilizator pe care orice persoană cu deficiență de auz și-l poate crea în platforma "Voci pentru maini".

Voci pentru maini

Vaccinarea fără programare, prin prezentare directă, în centrele de vaccinare

- În limita capacității centrelor și a dozelor disponibile;
- Cu utilizarea bonurilor de ordine eliberate în centre;
- Pe tot parcursul programului centrului, pentru persoanele de peste 60 de ani;
- După ora 14.00, pentru populația generală, cu vârsta sub 60 ani.

   Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și străini cu drept de ședere în România, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) extinde modalitatea de înscriere la vaccinare, fără programare în platforma electronică.
   Astfel, începând de sâmbătă, 8 mai, persoanele cu vârste de peste 60 de ani care doresc să se vaccineze și au documente de identitate valabile se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare, fără programare, pe tot parcursul intervalului orar de funcționare.  
   Populația generală cu vârsta de până în 60 de ani care dorește să se vaccineze se va putea prezenta la centrele de vaccinare, după ora 14.00, fără programare, în vederea administrării dozelor de vaccin. Important de reținut este faptul că prezentarea persoanelor se poate realiza la orice centru de vaccinare, indiferent de tipul vaccinului administrat, iar imunizarea efectivă și timpul de așteptare pot fi condiționate de capacitatea centrului respectiv și de numărul persoanelor programate la vaccinare în acel centru.
   Menționăm că persoanele care optează pentru această modalitate extinsă de înscriere în procesul de imunizare vor fi înregistrate direct în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV) și vor primi adeverința de vaccinare, conform procedurilor.
   Reiterăm faptul că persoanele programate prin platformă și care au locuri rezervate conform planificării dețin prioritate la vaccinare. Suplimentar, în funcție de capacitatea de vaccinare a centrului și disponibilitatea dozelor de vaccin, vor fi eliberate bonuri de ordine celor care se prezintă direct la centrele de vaccinare.
   Reamintim totodată, că pentru susținerea ritmului de vaccinare, în perioada 4 – 11 mai, în șapte spitale militare din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara se desfășoară maratonul vaccinării, 24 de ore din 24, astfel că orice persoană care dorește să se vaccineze se poate prezenta direct în aceste centre, cu actul de identitate valabil, pentru imunizare cu vaccinul produs de compania BioNTech/Pfizer.

***

   Vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru învingerea pandemiei COVID-19, iar vaccinurile utilizate în România sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), cel mai riguros for decizional, care reunește experți la nivel european. Recomandăm raportarea oricărei reacții adverse suspectate atât de către profesioniști cât și de către cetățeni.
CNCAV asigură populația de transparență completă și responsabilitate deplină în comunicarea cu celeritate a tuturor informațiilor de interes, astfel încât procesul de vaccinare să se realizeze într-un mediu favorabil și sigur pentru toate persoanele care doresc să se imunizeze împotriva COVID-19.

Alege să te vaccinezi!
Grupul de comunicare al CNCAV
https://vaccinare-covid.gov.ro/vaccinarea-fara-programare-prin-prezentare-directa-in-centrele-de-vaccinare/

ANUNȚ

   In contextul intensificării acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole privitor la măsurile de mediu şi climă din PNDR, prin care se acordă plăţi compensatorii fermierilor care furnizează comunităţii servicii publice adoptând practici agricole prietenoase cu mediul, vă informăm că au fost elaborate şi actualizate documentele informative şi de ghidare aplicabile in anul 2021.
Cei interesaţi pot accesa linkul privind disponibilitatea documentelor de informare aferente anului 2021, existente la adresa:

https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

Nr. 2673/01.04.2021

RAPORT FINAL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI ÎN ETAPA IV
- Implicarea și consultarea publicului în etapa aprobării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent -
Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

   În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul RAPORT privind: „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

   OBIECT: - Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent - Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”;

   BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR, UAT Murfatlar;
   PROIECTANT: S.C Proiect Company Construct S.R.L, Arh. Remus Lucian;

ANUNȚ Asistent maternal profesionist

Notă de informare

   Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, implementează proiectul „TEAM-UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - cod proiect POCU/480/4/19/127169.
Un obiectiv al proiectului este consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța.
Condiții necesare pentru desfășurarea activității de asistent maternal prevăzute de legislație sunt:
- solicitanții să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu;
- solicitanții nu pot îndeplini cumulatv calitatea de asistenți personali și asistenți maternali profesioniști;
- solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
- solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
- solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
- solicitanții să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.
Persoanele doritoare se pot adresa, telefonic, de luni până joi - orele 8.00 - 16.30 și vineri orele 8.00 - 14.00 la nr. de telefon 0241/488.648 sau 0241/488.667.

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ŞI A SERVICIILOR DE PlAŢĂ ÎN ORAŞUL MURFATLAR

   Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Murfatlar conform Hotărârii nr. 25 din 25.02.2021 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 16/25.01.2021 pentru aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului/autorizației de funcționare și a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Murfatlar.

   Regulamentul reglementează activitatea din domeniul comercial, al serviciilor de piață, cerințele necesare în vederea desfășurării acestor activități, procedura de obținere a avizului de funcționare, a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

   Prevederile acestui regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăților comerciale ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv activitatea de alimentație publică.

 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ŞI A SERVICIILOR DE PlAŢĂ ÎN ORAŞUL MURFATLAR 

Formulare TIPIZATE

Formulare TIPIZATE:

Nr. 365/15.01.2021

RAPORT FINAL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI ÎN ETAPA III
- Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent -
Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

   În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul RAPORT privind: „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”

OBIECT: - Implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent - Pentru „ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI R.L.U., ORAȘ MURFATLAR, JUD. CONSTANȚA”;

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR, UAT Murfatlar;
PROIECTANT: S.C Proiect Company Construct S.R.L, Arh. Remus Lucian;

ANUNŢ IMPORTANT!

   Vă aşteptăm de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 - 16:00, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, etajul I, Compartimentul Proiecte pentru Dezvoltare Locală să completaţi şi să semnaţi ANGAJAMENTUL FERM privind racordarea la reţeaua de distribuţie gaze naturale a imobilului dumneavoastră.
   Aşteptăm doar persoanele care nu au semnat deja aceste angajamente! Angajaţii Primăriei oraşului Murfatlar împreună cu o echipă de voluntari deja au demarat acţiunea pe teren.
   Aşa cum v-am înştiinţat doar cei care vor semna un astfel de angajament vor beneficia de realizarea branşamentului individual odată cu rețeaua, iar costurile pentru realizarea branșamentului vor fi finanțate în cadrul proiectului, deci nu vor fi suportate de către populație.
   Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani 2021, 2022, 2023. 

   De asemenea, vă informăm că, pentru cei care nu semnează angajamentul ferm, racordarea la rețeaua de distribuție nu se va mai putea face decât după finalizarea proiectului, respectiv începând cu anul 2024.

   Realizarea branșamentului odată cu rețeaua nu presupune racordarea imediată la rețeaua de distribuție, fiecare proprietar având posibilitatea de a solicita deschiderea gazului, atunci când va avea realizată instalația de utilizare (pe proprietate).

   În contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul Romăniei, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.212/16.03.2020 a Decretului nr.195/2020;
   În vederea limitării contactului ofiţetrului de stare civilă cu persoanele îndreptăţite care solicită înregistrarea actelor de căsătorie şi înregistrarea actelor de deces, procedurile vor fi următoarele:

   Avănd în vedere următoarele aspecte:
   Suspendarea activităţii şcolare din cadrul Liceului teoretic Murfatlar şi a Scolii gimnaziale A V Radulescu din orasul Murfatlar, începand cu data de 11.03.2020,
   In conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Ordonanta militara nr 2 prin care se precizează că începând cu data de 23.03.2020 se suspendă temporar activitatea în cabinetele stomatologice, cu excepţia intervenţiilor de urgenţă, se aplică măsurile de protecţie impuse în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV2.

   Prezenţa cadrelor medicale nu poate fi asigurată în instituţiile de învăţamânt dar realizarea asistenţei stomatologice şcolare şi a asistenţei medicale şcolare poate fi facută la următoarele numere de telefon:
     Pentru asistenţa stomatologică puteţi suna la următoarele numere de tel - 0766331734 şi 0740074934
Pentru asistenţa medicală puteţi suna la numărul de tel - 0762532207


 

   Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei III - Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ și R.L.U aferent la documentația:

- P.U.Z ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE PENTRU PARCELELE CU IE 101066 ȘI IE 103440 APROBATE ÎN P.U.Z PROIECT NR.20/2014 - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ORAȘ MURFATLAR ȘI PARCELARE 12 HA, TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ PENTRU REALIZARE CARTIER REZIDENȚIAL CU DOTĂRI
- Amplasament: jud. Constanța, orașul Murfatlar, str. Cristalelor, nr. 2 și Strada Opalului nr.2
- Beneficiar: S.C MAX S.R.L

   Consultarea documentației poate fi făcută la sediul Primăriei orașului Murfatlar, biroul Urbanism, în perioada 17.03.2020 - până la aprobarea și însușirea de către Consiliul Local al orașului Murfatlar a documentației de urbanism, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-14:00.

Plansa - U03-REGLEMENTARI URBANISTICE 
   

Raportul informării și consultării în etapa II de implicare și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent pentru „ ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE PENTRU PARCELELE CU IE 101066 ȘI IE 103440 APROBATE ÎN P.U.Z PROIECT NR.20/2014 - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ORAȘ MURFATLAR ȘI PARCELARE 12 HA, TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ PENTRU REALIZARE CARTIER REZIDENȚIAL CU DOTĂRI ”

   Document elaborat în conformitate cu „Regulamentul de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului” aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012 în baza Ordiunului Ministrului Dezvoltarii Regionale și Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru „Aprobarea Metodologiei de Informare și Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art.61 din Legea nr.350/2001 privind „Amenajarea teritoriului și urbanismului”, cu modificările și completările ulterioare prin care se stabilesc componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare și revizuire a planurilor de urbanism și amenajare pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Murfatlar.

   Consiliul Local al oraşului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859721, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 6228 mp, situat pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa, cu destinaţia de ,,Activităţi industriale”. În conformitate cu extrasul de carte funciară nr. 104853, suprafaţa de 6.228 mp (teren intravilan) este amplasată pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa, cu următoarele vecinătăţi: la nord: Str. Minerului; la sud: Str. Industrială 1 (propusă); la est: Str. Industrială 1 (propusă); la vest: Str. Minerului, nr. 2B.

Raport de specialitate privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare

   Raport de specialitate privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare, incepand cu 1 ianuarie 2020, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. g) si h) din Legea nr. 211/2011 si aprobarea incheierii Actului adiţional de modificare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1995 din 24.03.2014, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 211/2011

Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică - extras:

Art. 7.
(1) în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligaia să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Prin prezenta aducem la cunoștință publică: Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a orașului Murfatlar

DOCUMENTE ANEXATE
Proiect H C L ZONARE
ANEXA 1
ANEXA 2
RAPORT DE SPECIALITATE


 

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind „Amenajarea teritoriului si urbanismul”, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2710/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” si HCL nr. 107/27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

ANUNTAM

continuarea ETAPEI NR. 3 – Implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor P.U.G. si R.L.U dupa introducerea prevederilor Studiilor de fundamentare si Acordurilor/Avizelor aferente in documentatia de urbanism ,,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) SI R.L.U., ORAS MURFATLAR, JUD. CONSTANTA” pana in August 2019 inclusiv.


   Consiliul Local al oraşului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859721, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 6228 mp, situat pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa mp, cu destinaţia de ,,Activităţi industriale”. În conformitate cu extrasul de carte funciară nr. 104853, suprafaţa de 6.228 mp, teren intravilan este amplasat pe str. Minerului, nr. 2C, în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa, cu următoarele vecinătăţi: la nord: Str. Minerului; la sud: Str. Industrială 1 (propusă); la est: Str. Industrială 1 (propusă); la vest: Str. Minerului, nr. 2B.

   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 lei.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 11.09.2019, ora 16.00.
Ofertele vor putea fi depuse până la data de 17.09.2019, ora 16.00 la sediul Consiliului Local Murfatlar. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. Ofertele se depun la sediul concedentului în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

   Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 18.09.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Local Murfatlar.

   Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-regAt signjust.ro, tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413


 

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de  Furnizare de bunuri electronice si asimilate, in cadrul proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii: 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:  furnizare de bunuri electronice si asimilate (laptop, desktop, tablete, multifunctional, proiector, aparat foto, camera de luat vederi, drona si accesorii) in cadrul proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453. Cod CPV:  Principal
30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer

   Consiliul Județean Constanța a emis Autorizația de Construire nr. 22 din 6 iunie 2019 pentru Primăria Murfatlar în vederea executării prin ANL a unui nou bloc pentru tineri, destinat închirierii, pe strada Gen. Vasile Milea, în zona Stadion.

   Blocul va avea 16 unităţi locative, 1 tronson, regim de înălţime P+2E+M, asigurarea agentului termic şi apă caldă menajeră prin centrale termice individuale, cu funcţionare pe energie electrică, respectiv panouri solare (12 buc.) şi boilere electrice murale (100 litri) bivalente (cu dublă serpentină).

   Valoarea estimată a lucrărilor este de 2.480.150,13 lei, iar suprafața totală a terenului pe care urmează a fi construit imobilul este de 2.700 metri pătrați.
În prezent, există 419 cereri din partea acestei categorii de populaţie pe teritoriul UAT oraș Murfatlar.


 

Nr. 4870/17.07.2018

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Nr. 1929/26.03.2018

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.