Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Evidenta Persoanelor
Notă de informare

Termene eliberare carte identitate
   Vă informăm că, începând cu data de 05.01.2021, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii. 

!!! IMPORTANT - valabilitate acte de identitate
   Valabilitatea carților de identitate se menține pe toata durata stării de alerta precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari, conform art. 4 alin.(5) din Legea nr.55/15.05.2020.

S.P.C.L.E.P. Murfatlar

PROGRAM CU PUBLICUL

  Luni Marti Miercuri Joi Vineri
  0830 - 1630 0830 - 1630 0830 - 1630 0830 - 1830 0830 - 1630
           

DEPUNERILE SE FAC PE BAZA PROGRAMARII TELEFONICE Tel: 0241 234 561 / 0775 177 025ACTE NECESARE PENTRU:
1. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România
2. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române
3. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
4. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
5. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate
6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior
7. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
8. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România
9. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
10. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate
11. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor
12. Dovada adresei de domiciliu
13. Contravaloarea actelor de identitate
14. Furnizari de date


1. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România [ Descarca ];
- pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român domiciliat în strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat în tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;
- certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila române;
- hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
- dovada adresei de resedinta din România;
- doua fotografii marimea ¾ cm, având la baza o banda alba de 7 mm;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu (se va achita la serviciul de Taxe si Impozite);


2. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate [ Descarca ];
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate, original si 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
- certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile române);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei; La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate.


3. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal
[ Descarca ];
- certificatul de nastere, original si copie;
- actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei; La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate. În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla. Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.


4. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate [ Descarca ];
- certificatul de nastere, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
- fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei; Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.


5. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate [ Descarca ];
- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere in original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei; În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.


6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate [ Descarca ];
- actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;
- certificatul de nastere,original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
- dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
- un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;


7. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate [ Descarca ];
- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere in original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei; Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor. În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.


8. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în România [ Descarca ];
- certificatul de nastere, original si copie;
- certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
- hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;
- actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;


9. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei [ Descarca ];
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
- declaratia gazduitorului.


10. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate [ Descarca ];
- 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu;


11. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura [ Descarca ] pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului. Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original si copie. Precizam ca informatii suplimentare privind activitatea de evidenta a persoanelor pot fi obtinute si de pe site-ul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date : http://depabd.mai.gov.ro


12. Dovada adresei de domiciliu

DOCUMENTE NECESARE:
a)
acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în Registrul agricol. Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”


13. Contravaloarea actelor de identitate

CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.

  În conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se achita la structura de taxe si impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, fie prin altă modalitate stabilită de autoritatea publică locală. Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de achitare a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.


14. FURNIZARI DE DATE Furnizarea unor date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor (R.N.E.P.)
Persoanele fizice sau juridice pot solicita, in baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la: - date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cat si prenumele parintilor persoanelor in cauza); - date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii; - date referitoare la domiciliile si resedintele acordate; - date referitoare la codul numeric personal atribuit. Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.129/2018 pentru modificarea si completarea legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal precum si pentru abrogarea Legii nr.677/2001 si de regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia a acestor date.
Pentru comunicarea domiciliilor avute pina in prezent - necesare la diverse institutii - persoanele interesate se vor prezenta la ghiseu cu urmatoarele:
- cererea completata ;
- actul de identitate - original si copie;
- taxa pentru furnizare date de 1 leu se achita la serviciul de Taxe si Impozite.


Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.