Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Viceprimar

Curriculum vitae

INFORMATII PERSONALE    
Nume/Prenume    
Adresa   oras Murfatlar, Jud. Constanta
E-mail   viceprimarprimaria-murfatlar.ro
Cetăţenia   Română
Data naşterii    
Sex   Masculin
     
EXPERIENTA PROFESIONALA    
Perioada   Noiembrie 2020 - prezent
Funcţia sau postul ocupat   Viceprimar oras Murfatlar
Principalele activităţi şi responsabilităţi    
Numele şi adresa angajatorului   PRIMARIA  ORASULUI  MURFATLAR, Str. Calea Dobrogei 1, Oras Mufatlar, Jud. Constanta
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    
     
EDUCATIE SI FORMARE    
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
     
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE    
Limba maternă   Româna
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE    
  Comprehensiune Comprehensiune Vorbit Vorbit Scris
  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
ENGLEZA - - - - -
FRANCEZA - - - - -

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE    
COMPETENTE SI CUNOSTINTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI    
ALTE COMPETENTE SI APTITUDINI    
PERMIS DE CONDUCERE    

Declaratii de avere si interese

Legea nr. 176/2010 mentine obligativitatea în ceea ce priveste declararea averii si a intereselor pentru urmatoarele categorii de persoane: “alesii locali; persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îsi desfasoara activitatea în cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, în cadrul tuturor institutiilor publice” Având în vedere cele de mai sus, facem din nou precizarea ca, în sensul Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, “functionar public este persoana numita sau aleasa într-o functie publica, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autoritati publice centrale sau locale ori într-o institutie publica subordonata acesteia”


Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale Art. 78
(1) Consiliul local alege din rândul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor în functie.
Art. 79. - Viceprimarul exercita atributiile ce îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute la art. 70.
Art. 80. - Mandatul viceprimarului înceteaza de drept în conditiile prevazute la art. 72, care se aplica în mod corespunzator. În acest caz consiliul local ia act de încetarea mandatului si alege un nou viceprimar.
Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din functie în conditiile prevazute la art. 77, care se aplica în mod corespunzator.
Art. 82. - (1) În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotarâre, din rândul membrilor sai, un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) În situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, în acelasi timp, atât functia de primar, cât si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se pâna la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplica în mod corespunzator.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.