Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

   Autoritatea contractantă U.A.T.oras Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, județ Constanta, tel 0241 234350, fax 0241 234516, e-mail consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, cod fiscal 4859712, cont nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Constanta, intenționează să încheie un contract de achiziție publică de servicii pentru realizarea obiectivului ,,SERVICII DE MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ȘI LUCRĂRI TEHNICE DE SPECIALITATE PENTRU PLAN DE SITUAȚIE TOPOGRAFIC PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN PENTRU ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRUBUȚIE GAZE NATURALE ÎN INTRAVILANUL ORAȘ MURFATLAR ȘI LOCALITATEA APARȚINĂTOARE SIMINOC’’, necesar pentru proiectul ,, SISTEME INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ȘI GAZELOR NATURALE’’.

   În situația în care societatea dumneavoastră este interesată de o colaborare cu instituția noastră, vă adresăm rugămintea de a ne transmite o ofertă de preț, elaborată în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini atașat și cu prevederile prezentului document, după cum urmează:
1. Data și ora limită pentru depunerea ofertei:14.10.2020 ora 16:00.
2. Modalitatea de depunere a ofertei: în original la sediul autorității contractante sau prin e-mail, în formatul scanat după documentele originale, la adresa fizică, respectiv cea de e-mail, menționate mai sus.
3. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.
4. Documente solicitate:
   a. Scrisoare de înaintare, completat conform modelului anexat (Formularul nr.1)
   b. Formularul de ofertă, completat conform modelului anexat prezentei cereri de ofertă (Formularul nr. 3 )
   c. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mentiunea "conform cu originalul”. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
   d. Declarația privind neîncadrarea în situațiile de incompatibilitate și conflict
de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, completată conform
modelului anexat prezentei cereri de ofertă (Formularul nr. 2).

   Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante și al furnizorului de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achiziție sunt Primar Valentin Saghiu, viceprimar Manea Ilie, secretar Vintila Florin, consilieri locali: Oita Dumitru, Sova Gabriel, Moale Cristina, Branescu Nicu, Marincea Nicolaie, Corman Adrian, Mustafa Belghin, Manea Ilie, Gherghin Nicusor, Samoila Marian, Condurachi Costica, Anton Ion, Pana Ion, Cucuveanu Elena, Turica Despina, Munteanu Mihaela, Bradeanu Adrian.
5. Valoarea estimată a contractului: 122.294,00 lei fără TVA.
6. Oferta care depășeste valoarea estimată va fi respinsa.
7. Garanții solicitate: nu este cazul
8. Caiet de sarcini (Anexa la prezenta cerere de oferta)
9. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

 Caiet de sarcini plan de situatie topografic retea de gaze
 Formular 1,2,3

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.