Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Beneficii de asistență socială

Primăria Murfatlar primește cereri pentru acordarea sprijinului material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente și mese calde
"Sprijin pentru România".

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Murfatlar primește cereri pentru acordarea sprijinului material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente și mese calde, în conformitate cu O.U.G nr.63/2022.
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Beneficiarii programului. 
Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:

a)pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b)persoanele - copii și adulți -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c)familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d)familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e)familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin venituri, se înțeleg:
a)venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
b)venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
c)venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;
d)venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare;
e)indemnizația de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f)indemnizația pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
g)venituri din activități independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
h)venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
i)venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
j)venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
k)venituri din investiții, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
l)venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
m)venituri din premii și jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
n)venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea verificării de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin instituțiile din subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor beneficiarilor în limita de venituri lunare prevăzută la art. 3 alin. (1) și pe baza listelor transmise de acestea referitoare la persoanele fizice potențiale beneficiare ale sprijinului material acordat sub forma tichetului social, Agenția Națională de Administrare Fiscală determină nivelul venitului lunar realizat, atât din România, cât și din străinătate.

Familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de ordonanța de urgență, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv, așa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pe baza cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere depuse, primăria întocmește situația centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului.

Primăria întocmește aceeași situație pentru persoanele fără adăpost aflate, după caz, în evidența sa, sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere.
Situația centralizatoare se transmite în format electronic până la data de 5 a lunii la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, care centralizează situațiile la nivelul județului în termen de maximum 2 zile și le trimite la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru centralizare la nivelul întregii țări.
După determinarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a venitului lunar realizat, informațiile respective se transmit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în vederea verificării, prin instituțiile din subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor realizate de beneficiari în limita de venituri prevăzută.

Depunerea cererilor. 
Cererea și declarația pe propria răspundere pentru familia cu copii și cea pentru persoanele fără adăpost, aprobate prin Ordin nr. 846/2022, sunt puse la dispoziția persoanelor interesate la sediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Murfatlar sau pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei orașului Murfatlar, www.primaria-murfatlar.ro la secțiunea Compartimente - Asistență Socială.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.