Pagina de start

Descriere: Cele 13 străzi din satul Siminoc, orașul Murfatlar care se vor reabilita/moderniza sunt:

  • Fântâniței,
  • Cultelor Horei,
  • Amurgului,
  • Mărului, Unirii,
  • Culturii, Cumpenei,
  • Prunului,
  • Rasaritului,
  • Socului,
  • Secerisului,
  • Izvor.  

 Străzile Rasaritului, Socului, Secerisului, Izvor se vor reabilita/ moderniza parțial.

    Starea tehnică a celor 13 străzi care se vor reabilita în satul Siminoc, oraș Murfatlar nu asigură desfășurarea traficului în condiții de siguranță și confort deoarece au structuri rutiere necorespunzătoare, nu sunt prevăzute cu trotuare sau sisteme de preluare și evacuare a apelor pluviale, circulația desfășurându-se în condiții improprii.

    Soluția adoptată pentru reabilitarea / modernizarea sistemului rutier este următoarea: 4cm beton asfaltic în strat de uzură, 15cm strat de fundație superior din piatră spartă amestec optimal; 25cm strat de fundație inferior de piatră spartă; 10cm substrat cu rol drenant, anticapilar sau material geotextil multiaxial țesut din fibre PP cu rol de ranforsare, separare și filtrare; 20cm strat de formă stabilizat cu var sau lianți hidraulici.

    Șanțurile de scurgere vor fi dispuse pe ambele părți ale străzilor și vor fi pereate cu dale din beton prefabricate sau turnate pe loc. Pe anumite tronsoane din lipsa spațiului necesar pentru amenajarea șanțurilor se vor folosi rigole carosabile.