Pagina de start

Este subordonat primarului si colaboreaza cu serviciul financiar contabil.
Gestiunea serviciului este asigurata in mod direct.
Prin serviciul comunitar de utilitati publice se asigura: curatirea strazilor, drumurilor si aleilor, a spatiilor verzi si de agrement ridicarea gunoiului menajer de la populatie si agenti economici, amenajarea si intretinerea parcarilor, lucrari de reparatii si modernizari, cladiri, drumuri, santuri si rigole, intretinerea parcurilor, montarea mobilierului stradal, organizarea pietelor, tirgurilor si balciurilor, alimentarea cu apa a satului Siminoc si intretinerea retelei de distributie, administrarea fondului locativ, furnizarea energiei termice si a apei calde produsa, asigurarea iluminatului public
Conducerea serviciului este asigurata de seful serviciului care coordoneaza intreaga activitate urmarind:
Folosirea eficienta a fortei de munca, prezenta angajatilor la munca, dirijarea acestora in punctele de lucru si urmarirea modului in care acestia isi indeplinesc sarcinile primite
Propune sanctionarea disciplinara a acestora cind este cazul
Intocmeste foile colective de prezenta dupa care le preda la departamentul financiar contabil in vederea intocmirii statelor de plata a salariilor;