Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Servicii ONLINE

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Proiecte

   Prin intermediul initiativei WiFi4EU, Comisia Europeana doreste sa promoveze accesul gratuit la internet WiFi in spatii publice interioare sau exterioare precum parcurile, pietele, cladirile publice, bibliotecile, muzeele si centrele de sanatate , peste tot in Europa. Acest lucru va contribui la reducerea  decalajului digital, la o mai buna integrare a comunitatilor pe piata unica digitala, la cresterea gradului de alfabetizare degitala si la imbunatatirea serviciilor publice prestate in aceste spatii. Retelele instalate trebuie sa nu se suprapuna cu actualele oferte publice sau private gratuite cu caracteristici similare, inclusiv in ceea ce priveste calitatea.

   Programul WiFi4EU va finanta echipamentele si costurile de instalare (punctele de acces la internet), iar beneficiarul va plati pentru conectivitate ( abonamentul la internet) si intretinerea ecvhipamentului timp de cel putin 3 ani. Solicitantii proiectelor trebuie sa propuna echiparea unor zone in care nu exista deja o conexiune WiFi gratuita, publica sau privata.

   In baza celor prezentate anterior, U.A.T.Orasul Murfatlar  a transmis in data de 05.04.2019 cererea de participare in cadrul initiativei WiFi4EU.In data de 07.06.2019 cererea de participare a fost acceptata de catre Comisia Europeana, iar in data de 20.06.2019  Acordul de finantare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/005913-008189 a fost semnat de catre U.AT. Orasul Murfatlar si Agentia Executiva pentru Inovare si Retele.

   Astfel, U.A.T.Orasul Murfatlar a obtinut asistenta financiara nerambursabila in valoare de 15.000 euro pentru a instala retelele WiFi in termen de 18 luni de la semnarea Acordului de finantare. Instalarea retelelor de internet WiFi va fi realizata de catre un operator economic selectat in urma derularii unei achizitii publice cu respectarea legislatiei in vigoare. Conform prevederilor Acordului de finantare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/005913-008189 plata societatii care va instala retelele de internet WiFi aferente proiectului WiFi4EU va fi realizata direct de catre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele, in urma instalarii cu succes a retelelor de internet WiFi.

   A fost semnat un contract de furnizare  cu SC INTERSAT SRL. Durata  contractului este de 6 luni de la data semnării acestuia de către părţile contractante, cu posibilitate de prelungire.

   Durata de executie a lucrarii: 90 zile de la data inscrisa in Ordinul de incepere.

   Functionalitatea retelelor de internet WiFi va fi asigurata de catre U.A.T Oras Murfatlar pentru o perioada de cel putin 3 ani.Astfel, conform prevederilor acordului de finantare, U.A.T.Orasul Murfatlar  trebuie sa asigure, prin finantare din bugetul local, pentru cel putin 3 ani, atat conectarea la reteaua de internet ( abonamentul la internet) a retelelor WiFi ce vor fi instalate in cadrul proiectului, cat si mentenanta acestora, respectiv intretinerea regulata si reparatii, daca este cazul.

   De asemenea, accesul utilizatorilor finali la reteaua WiFi4EU va fi gratuit, nu va contine publicitate comerciala, neutilozand datele cu caracter personal in scopuri comerciale. Prelucrarea in scopuri statistice si analize poate fi efectuata in mod regulat in vederea promovarii, monitorizarii sau imbunatatirii functionarii retelelor. Retelele WiFi vor fi usor accesibile, nu vor impune conditii discriminatorii  si vor utiliza echipamanetele cele mai recente  si de mai buna calitate disponibile , capabile sa asigure o conectivitate de mare viteza utilizatorilor lor. Aceste masuri au scopul de a garanta ca reteaua finantata in cadrul programului WiFi4EU este capabila sa ofere utilizatorilor o experienta de inalta calitate.


 

   În luna septembrie 2018, Oraşul Murfatlar a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea patrimoniului comun”, cod ROBG-453, finanțat prin Programului Interreg VA România-Bulgaria, Axa Prioritară 2. O regiune verde.
   Proiectul este implementat de parteneriatul dintre Municipalitatea General Toshevo, Bulgaria - partener lider, și Orașul Murfatlar. Acest parteneriat este deja istoric, cele două localități având o îndelungată colaborare în proiecte transfrontaliere România-Bulgaria și la Marea Neagră. Nu numai primăriile sunt implicate în această relație de prietenie, ci întregile comunități locale, prin proiecte dedicate școlilor sau instituțiilor de cultură.

   Proiectul „Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea patrimoniului comun” își propune ca obiectiv general să sprijine dezvoltarea socio-economică sustenabilă a regiunii transfrontaliere prin sporirea potențialului turistic legat de dezvoltarea și marketingul de produse turistice competitive și dezvoltarea și promovarea moștenirii comune în regiunea de graniță.

   Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin explorarea și promovarea moștenirii naturale și culturale în zona de studiu a proiectului, dezvoltarea turismului prin valorificarea sustenabilă a acestei moșteniri, îmbunătățirea condițiilor de operare a obiectivelor naturale și culturale și dezvoltarea relațiilor economice și sociale între parteneri. Activitățile principale ale proiectului conduc la definirea unui produs turistic comun al celor doi parteneri, bazat pe obiectivele culturale și naturale de care dispun – situri istorice, situri naturale, elemente culturale intangibile, pentru care o strategie comună de promovare va asigura conservarea, dezvoltarea și valorificarea lor sustenabilă. Măsuri de investiție vor asigura reabilitarea și modernizarea unor obiective cum ar fi case de cultură, muzee, monumente sau parcuri, toate urmând să fie incluse în produsul turistic comun. De asemenea, proiectul prevede măsuri de informare și promovare a produsului turistic comun, prin acțiuni ample vizând operatori în turism, jurnaliști, tineri și reprezentanți ai oamenilor de afaceri și administrațiilor locale.

   În oraşul Murfatlar se va reabilita și extinde Casa de Cultură, se va crea un parc tematic care va miza pe atracțiile turistice locale și se va reabilita Monumentul Eorilor din localitate.

   Descriere: Drumul comunal DC27 este drumul care iniţial făcea legătura între oraşul Murfatlar şi satul Siminoc, dar care odată cu realizarea Autostrăzii face legătura între DN3 și Autostrada A2 Tronsonul 6 Cernavodă – Constanța traseul acestuia desfășurându-se partial în intravilanul orașului Murfatlar sub denumirea de str. Portului, apoi din nou în extravilanul orașului Murfatlar, parțial pe intravilanul satului Siminoc sub denumirea de str. Murfatlar și apoi în extravilanul satului Siminoc până la intrarea acestuia în breteaua Autostrăzii A2.

­Lucrările de bază la drum constau în:

 • ­Consolidarea sistemului rutier pentru traficul de perspectivă pentru o perioadă de 10 ani,  clasă de trafic mediu.
 • ­Se vor executa acostamente de 0,50m lațime din piatră spartă.
 • ­Se vor construi rigole si santuri pentru scurgerea apei pluviale. In localitati rigolele si santurile se vor perea cu beton. In afara localitatilor se vor executa in general rigole din pamant.­În zona caselor stil canadian se vor executa rigole carosabile, acoperite cu placute carosabile din beton armat. La intersectiile cu strazile si drumurile laterale se va asigura continuitatea santurilor si rigolelor in lungul drumului, cu rigole carosabile din beton armat.
 • ­Se va executa un podet nou la km5+473 si se va repara podetul tubular existent la km3+180.
 • ­In Orasul Murfatlar, intre strada Pescarusului si DN3 se vor repara si consolida doar partea carosabila si acostamentele.
 • ­In zona intersectiei cu DN3 se va imbunatati sistemul de captare si evacuare a apelor pluviale.
 • ­Pe intreg drumul se vor realiza semnalizarea verticala si marcajele rutiere pentru reglementarea conditiilor de circulatie.
 • ­Se vor amenaja intersectiile cu strazile si drumurile laterale pe 15.00m de la marginea drumului DC27.

­Lucrări la Podul peste Canalul Magistral de irigații situat la km 0+533

 • ­Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare si pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort sunt necesare urmatoarele lucrari de Consolidarea elevatiilor pilelor, Reparatii si completari la racordarile cu terasamentele, Reparatii la banchetele de rezemare ale infrastructurilor. Reparatii la grinzile principale de rezistenta si protectia acestore cu materiale speciale. Refacerea caii pe pod : imbracaminte, hidroizolatie, dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, trotuare si parapeti, executarea de scari si casiuri.

­Lucrări la Podul peste Valea Siminoc situat la km 4+265

 • ­Construirea unui pod nou care sa permita circulatia autovehiculelor de mare tonaj. Podul va avea 2 trotuare si parapeti se siguranta pentru circulatia pietonilor si autovehiculelor. Partea carosabila a podului va avea latimea de 8.30 m.
 • ­Amenajarea vaii pe 20.00 m in amonte si 50.00 m in aval, prin consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin si prin realizarea unui radier din beton simplu pe firul vaii.

Lucrări la Podețul propus la km5+473

 • Podeţul va fi realizat din dale sau tuburi din beton armat și trebuie sa asigure scurgerea apelor din amonte. Se va perea in zona podetului, radierul albiei si taluzele.

Incepand cu data de 01.06.2020 Primaria Orasului Murfatlar a semnat contractul de finantare pentru proiectul "Dezvoltarea si promovarea mastenirii comune", cod eMS 1010, depus in cadrul Programului "Bazinul Marii Negre" 2014-2020. Proiectul este propus de un parteneriat format din Primaria Orasului General Toshevo, Bulgaria, partener principal si partenerii Primaria Murfatlar si Primaria Orasului Bolgrad, Ucraina.

  Este un proiect in parteneriat cu Municipalitatea General Toshevo - Bulgaria si Bolgrad - Ucraina.

   Proiectul „Dezvoltarea și promovarea patrimoniului comun” își propune să rezolve următoarele probleme și provocări comune în regiunea transfrontalieră, parte a zonei Mării Negre:

 • Necesitatea creșterii potențialului turistic prin dezvoltarea și comercializarea produselor turistice competitive, bazate pe bogatul patrimoniu natural, cultural și istoric.
 • Necesitatea investițiilor care vizează restaurarea, reconstrucția și modernizarea obiectelor de importanță culturală și istorică și îmbunătățirea stării lor funcționale.
 • Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în turism și sectorul cultural și investiții în resurse umane și inovare.
 • Crearea condițiilor de continuitate între generații prin stimularea interesului și iubirii tinerilor față de moștenirea comună.

   Acest proiect este integrat. Partenerii din fiecare parte a frontierei contribuie cu elemente diferite pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Fiecare dintre cele trei regiuni, în funcție de specificul lor, va fi implicată în diferite metode și instrumente în diferite activități, dar cu același obiectiv: integrarea și concentrarea pe eforturile de accelerare a dezvoltării regionale și transfrontaliere, sporirea competitivității și a ratingului investițiilor. Dezvoltarea turismului prin utilizarea eficientă și responsabilă a valorilor naturale, culturale și istorice și prin dezvoltarea unor forme alternative de turism.
Cu sprijinul programului va fi restaurat un monument al patrimoniului cultural și istoric, vor fi reconstruite două instituții culturale, iar zonele din jur vor fi îmbunătățite.

   Ca urmare a implementării proiectului vor fi realizate trei studii și va fi susținută o strategie comună pentru dezvoltarea turismului în regiunea transfrontalieră, vor fi susținute trei evenimente transfrontaliere - 3 forumuri turistice de afaceri cu expuneri. Șase produse turistice vor fi dezvoltate în comun - două rute turistice și 3 tabere tematice și un portal web multilingv, cu un instrument interactiv-GIS care permite interacțiunea ușoară cu utilizatorul.
Vor participa parteneri potriviți - Municipiul General Toshevo, Municipiul Murfatlar și Consiliul Local al orașului Bolgrad, în administrarea căruia funcționează centre culturale, muzee istorice și instituții de învățământ. Toți partenerii implicați în toate grupurile și activitățile într-o manieră interconectată.
Proiectul corespunde obiectivului general al planului, obiectivului specific    Promovarea afacerilor și antreprenoriatului în bazinul Mării Negre, la prioritatea 1.1Promovarea afacerilor și antreprenoriatului în sectorul turistic și cultural a fost confiscată. Proiectul își propune să încurajeze oportunitățile de afaceri inovatoare transfrontaliere și să creeze condiții pentru dezvoltarea social-economică durabilă și prosperitatea comunităților de coastă din Marea Neagră.    In ceea ce priveste investitia la scara mica propusa de Murfatlar, aceasta se refera la urmatoarele lucrari de reparatii la Casa de Cultura Murfatlar, sub denumirea de "Lucrari de amenajare si reparatii la curtea Casei de Cultura", adresa Aleea Margaritarelor nr. 9-9A, Murfatlar, dupa cum urmeaza:

 1. Pavarea curtii Casei de Cutura – 625 mp;
 2. Reparatii la scena si acoperisul scenei – 88 mp;
 3. Reparatii la vestiar si grupul sanitar – 35 mp;
 4. Reparatii la pereti si panouri de expunere – 68 mp;
 5. Reamenajarea spatiilor verzi in interiorul curtii- 15 mp.

   Valoarea estimata a investitiei = 127.600,24 euro

Descriere: Cele 13 străzi din satul Siminoc, orașul Murfatlar care se vor reabilita/moderniza sunt:

 • Fântâniței,
 • Cultelor Horei,
 • Amurgului,
 • Mărului, Unirii,
 • Culturii, Cumpenei,
 • Prunului,
 • Rasaritului,
 • Socului,
 • Secerisului,
 • Izvor.  

 Străzile Rasaritului, Socului, Secerisului, Izvor se vor reabilita/ moderniza parțial.

    Starea tehnică a celor 13 străzi care se vor reabilita în satul Siminoc, oraș Murfatlar nu asigură desfășurarea traficului în condiții de siguranță și confort deoarece au structuri rutiere necorespunzătoare, nu sunt prevăzute cu trotuare sau sisteme de preluare și evacuare a apelor pluviale, circulația desfășurându-se în condiții improprii.

    Soluția adoptată pentru reabilitarea / modernizarea sistemului rutier este următoarea: 4cm beton asfaltic în strat de uzură, 15cm strat de fundație superior din piatră spartă amestec optimal; 25cm strat de fundație inferior de piatră spartă; 10cm substrat cu rol drenant, anticapilar sau material geotextil multiaxial țesut din fibre PP cu rol de ranforsare, separare și filtrare; 20cm strat de formă stabilizat cu var sau lianți hidraulici.

    Șanțurile de scurgere vor fi dispuse pe ambele părți ale străzilor și vor fi pereate cu dale din beton prefabricate sau turnate pe loc. Pe anumite tronsoane din lipsa spațiului necesar pentru amenajarea șanțurilor se vor folosi rigole carosabile.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.