Asistența Sociala
ASISTENTA SOCIALA
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Calea Bucuresti 13 0830 - 1230 0830 - 1230 0830 - 1230 0830 - 1230 0830 - 1230

Acte necesare pentru:
1.
Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă;
2. Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
3. Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003;
4. Obţinerea alocaţiei de nou-născut;
5. Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
6. Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani;
7. Întocmirea dosarului de plasament familial;


1. Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanta;
- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
- copie după certificatul de căsătorie;
- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
- actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
- copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei Orasului Murfatlar;
- cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primăria Orasului Murfatlar


2. Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii

- copie acte de identitate ale ambilor părinţii
- certificatul de naştere al minorului în copie şi original
- declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
- Cerere TIP Notă: pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel: Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)


3. Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003

- cerere TIP (Formular TIP );
- copii acte de identitate ale tuturor membrilor majori ai familiei;
- copii ale certificatelor de nastere pentru toti membrii familiei;
- copie certificat de casatorie;
- copie certificat de deces (unde este cazul);
- copie livret de familie actualizat;
- adeverinta de la locul de munca cu venitul net realizat in urma anterioara depunerii cererii, inclusiv numarul si valoarea lunara a tichetelor de masa (unde este cazul);
- declaratie notariala - pentru parintele care nu lucreaza si nu realizeaza venituri;
- declaratie notariala - pentru parintele care nu este casatorit dar al carui copil este recunoscut de catre tata din care sa reiasa daca beneficiaza sau nu de pensie alimentara si care este cumulul acesteia;
- adeverinta de la administratia financiara;
- adeverinta de la oficiul agricol;
- adeverinta de la scoala pentru copiii care frecventeaza cursurile scolare, in care sa se precizeze daca beneficiaza de bursa si cuantumul acesteia;
- adeverinta pentru beneficiarii de ajutor social;
- cupoane de pensie pentru parintii care sunt pensionari;
- cupoane de alocatie pentru copiii care nu sunt de varsta scolara;
- sentinta de divort / sentinta de incredintare minori, definitiva;
- hotararea comisiei pentru protectia copilului / sentinta judecatoreasca pentru minorul pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala
- certificat de incadrare in grad de handicap (unde este cazul) sau certificat de amanare scolara; NOTĂ :
- actele se prezinta in original si in copie;
- venitul net / membru de familie nu trebuie sa depaseasca suma de 370 LEI;
- dispozitia de acordare / respingere a dreptului la aceste tipuri de alocatie se va inainta D.M.F.S.S.F. Constanta (care este platitor) si solicitantului;
- orice modificare pe parcurs se anunta la Primaria Orasului Murfatlar.

 


5. Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav

A. ACTE NECESARE ASISTENTULUI PERSONAL:
- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
- copie după certificatul de căsătorie;
- copie după certificatul de deces (unde este cazul );
- adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru angajare;
- cazier judiciar;
- curriculum vitae;
- declaraţie notarială;
- copie după diploma de studii;
- adeverinţă de la administraţia financiară;
- carnetul de muncă (în situaţia în care persoana solicitantă beneficiază de acesta);
- ancheta socială efectuată de către membrii Serviciului public de asistență socială – Primăria Orasului Murfatlar;
- cerere de angajare;
- repartiţie de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta (pentru persoanele care solicită angajarea, altele decât cele care beneficiază de pensie);
- dosarul medical, care se obţine de la Primăria Constanta. B. ACTE NECESARE PERSOANEI CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ:
- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
- copie după certificatul de căsătorie;
- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanta;
- acte medicale din care să rezulte diagnosticul;
- declaraţie din care să rezulte faptul că persoana cu deficienţă funcţională gravă nu are încheiat un contract de întreţinere cu o persoană;
- copie după decizia de pensie şi cupon de pensie (în cazul în care există).


6. Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani

- copie dupa cartea de identitate a solicitantului;
- copie dupa livretul de familie sau buletin de identitate al ambilor soţi şi certificat de căsătorie în situaţia în care nu există livret de familie;
- hotărâre de plasament, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă de adopţie, dispoziţia de instituire a tutelei şi numire a tutorelui, hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre de plasament de urgenţă (unde este cazul);
- copie dupa certificat naştere copil;
- cerere către unitatea angajatoare prin care se solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani.

Actele de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru solicitantul care este beneficiar de ajutor de şomaj
- certificat fiscal – pe numele solicitantului şi se obţine de la Administraţia Finanţelor Publice;
- cerere tip şi declaraţie tip (Formulare TIP ) – sau se obţin de la Primăria Orasului Murfatlar, vor fi completate de către solicitant şi soţul acestuia ( nu se admit corecturi, ştersături sau alte modificări );
- deverinţă tip – se obţine de la Primăria Orasului Murfatlar, se va completa de către reprezentantul unităţii angajatoare ( nu se admit corecturi, ştersături sau alte modificări );
- contract de asigurări (unde este cazul).

NOTĂ: - copia după cerere va fi:
- înregistrată;
- aprobată;
- conformitată cu originalul;
- semnată şi ştampilată;


7. Întocmirea dosarului de plasament familial

1 – Ancheta sociala pentru familia naturala
2 – Ancheta soiala pentru familia ocrotitoare
3 – Cerere scrisa a familiei / persoanei care solicita plasamentul
4 – Consimtamantul in fomra scrisa a familiei de plasament si a familiei naturale
5 – Declaratia copilului mai mare de 10 ani cu privire la opinia sa
6 – Copie a certificatului de nastere al copilului si actului de identitate unde este cazul
7 – Copie carti de identitate pentru familia de plasament
8 – Adeverinta de venit / cupon de pensie familie de plasament
9 – Adeverinta medicala pentru familia de plasament si pentru minor din care sa rezulte ca acestia nu sunt in evidenta cu boli cronice sau psihice
10 – Adeverinta scolara
11 – Alte acte relevante (sentinta de divort, copia certificatului de incadrare in grad de handicap, copia actului de proprietate asupra imobilului, acte doveditoare ale veniturilor familei de plasament, sesizari, adrese politie, parchet, etc..)
12 – Raport cu privire la situatia copilului NOTĂ : - 1, 2, 12- SE ÎNTOCMESC DE CĂTRE - Serviciul public de asistență socială ACTELE SE DEPUN LA BIROUL DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI MURFATLAR, IAR DOSARUL SE VA DEPUNE ŞI SUSŢINE ÎN FAŢA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI – CONSTANTA, CARE VA ELIBERA O HOTĂRÂRE DE ACORDARE A PLASAMNTULUI SAU DE RESPINGERE A CERERII


Ajutoru Social aceasi cerere de la punctul 3 + acte necesare

 


Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.