Publicatie Casatorii

MURFATLAR
CONSTANTA , ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MURFATLAR
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILA

Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

PUBLICAŢIE

NUME PRENUME
SOT

VARSTA

DOMICILIU

NUME PRENUME
SOTIE

VARSTA

DOMICILIU

DATA
PUBLICATIEI

DATA OFICERII
CASATORIEI

CHIVU ALEXANDRU-VALERIU 28 Murfatlar MACARIE MARIA 24 Murfatlar 06.08.2018 16.08.2018
MATEI MARIAN 29 Murfatlar RIZEA GABRIELA-MADALINA 26 Murfatlar 07.08.2018 17.08.2018
BUTNARIU GHEORGHE 30 Murfatlar CARP ELENA-ROXANA  24  Murfatlar 08.08.2018 18.08.2018
BOGLEA MIHAI-CATALIN 26 Murfatlar IONITA ALINA-LAVINIA 24 Murfatlar 08.08.2018 18.08.2018
GRECEA IONEL 35 Murfatlar CORNEA SIMONA 32 Murfatlar 08.08.2018 18.08.2018
BROTEA MARIAN 27 Murfatlar ROMAN ROXANA 23  Murfatlar 08.08.2018 18.08.2018

In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.0