ANUNTURI

   Pentru avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE PLASE SUDATE IN SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE

   În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul raport privind:

   Planul Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE PLASE SUDATE IN SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE ”

   OBIECT: Informarea si consultarea publicului interesat cu privire la propunerile de Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE PLASE SUDATE IN SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE”
   BENEFICIAR:  S.C AMBER MINERAL S.R.L, Str. Pescarusului, nr.5, jud.Constanta, oras Murfatlar
   PROIECTANT: S.C B.I.A, Arh. Dan Pavel, Constanta
    
    În vederea aprobării documentaţiei de urbanism , „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE PLASE SUDATE IN SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE ”,
au fost parcurse etapele legale de informare şi consultare a publicului, atât de iniţiatorul S.C AMBER MINERAL S.R.L, cu sediul în Constanta, Str. Pescarusului, nr.5, jud.Constanta, oras Murfatlar, cât şi de autoritatea publică locală, în scopul fundamentării hotărârii Consiliului Local al oraşului Murfatlar.

Vezi Documentatia