ANUNTURI

   Aprobarea propunerii listei de prioritati  in vederea repartizarii unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri, construite prin ANL in orasul Murfatlar
   Lista de prioritati pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in orasul Murfatlar, este prezentata in Anexa 1

         ROMANIA
    JUD. CONSTANTA
  ORAŞUL MURFATLAR
    CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR.  86 DIN 30.08.2018
privind aprobarea propunerii listei de prioritati  in vederea repartizarii unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri, construite prin ANL in orasul Murfatlar 

   Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 30.08.2017;         Vazand:
   -  Proiectul de hotarare si referatul de aprobare  prezentate de Primarul orasului Murfatlar, Valentin Saghiu;
   -  Procesul-verbal cu nr. 5318/03.08.2018  intocmit si propus de catre Comisia speciala desemnata in vederea analizarii cererilor privind repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in orasul Murfatlar;
   - Avizul comisiilor nr.2 si 3;
   -  Avizul de legalitate al secretarului;    Avand in vedere HCL nr. 15/28.02.2017  privind aprobarea  criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in orasul Murfatlar  si HCL nr. 57 din 30.05.2018 privind aprobarea stabilirii unui termen pana la care se vor completa dosarele conform criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in orasul Murfatlar construite prin ANL ramase vacante    In temeiul prevederilor Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L., cu modificarile si completarile la zi aprobate prin HGR nr. 962/2001, Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – republicare , art.36, al. 2, lit. c, al. 5, lit. a, al. 6, lit. e, art. 45 si art. 115, al.1, lit. b din  Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Murfatlar;

HOTARASTE:

Art. 1 - Aprobarea propunerii listei de prioritati  in vederea repartizarii unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri, construite prin ANL in orasul Murfatlar
Art.2  - Lista de prioritati pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in orasul Murfatlar, este prezentata in anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3  - Pana la data efectiva a repartizarii locuintelor, solicitantii vor trebui sa faca din nou dovada indeplinirii criteriilor de acces la locuinta stabilite prin Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr. 15/28.02.2017.
Art. 4 - Pentru indeplinirea cerintelor precizate la art.4 solicitantul va trebui sa prezinte documentele prevazute in anexa 2 la HCL nr.15/28.02.2017.
Art. 5 - Solicitantii care se considera nemultumiti sau vatamati intr-un drept al sau potintroduce cerere privind anularea prezentei hotarari in termen de 6 luni, conform art.11, din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu conditia respectarii procedurii prealabile prevazuta de art.7 din aceeasi lege. Termenul de exercitare a procedurii prealabile este de 30 de zile de la data  aducerii la cunostinta publica a prezentei hotarari.
Art. 6  - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
Consiliului Local Murfatlar in principalele puncte de afisaj si pe site-ul Primariei orasului Murfatlar.
Art. 7 - Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta factorilor interesati.
           Prezenta hotarare a fost adoptata cu 16  voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva

                                                 PRESEDINTE,                                                       VIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                SOVA GABRIEL                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                  FLORIN VINTILA


ANEXA 1 la HCL NR86/30.08.2018

Nr.
Crt.

NUME SI PRENUME SOLICITANT

PUNCTAJ

1

CUZUB DRAGOS

82 PUNCTE

2

DUMITRU IONELA

74 PUNCTE

3

NEACSU IONUT

72 PUNCTE

4

UNGUREANU ALEXANDRU

71 PUNCTE

5

POPESCU LEONARD

70 PUNCTE

6

ZUGRAVU SIMONA-CATALINA

67 PUNCTE

7

GHEORGHIU ANCA DANIELA

60 PUNCTE

8

PARASCHIV ALEXANDRU

59 PUNCTE

9

SALI-TEODORESCU ALEXANDRA-MARIA

59 PUNCTE

10

VASILE MIHAI

59 PUNCTE

11

LEONTE MARIUS - IULIAN

59 PUNCTE

12

ROSU STEFANIA

58 PUNCTE

13

SERBAN LAURA

55 PUNCTE

14

BOTA FLORENTINA ROXANA

54 PUNCTE

15

GRADOVICI DANIEL

54 PUNCTE

16

GHITA GEORGIANA

54 PUNCTE

17

ALECSANDRU-TIMOFTE BOGDAN

53 PUNCTE

18

BRUTCA ANDREEA-ROXANA

52 PUNCTE

19

ION BLANKA-BRIGITTA

52 PUNCTE

20

ILIESCU VALENTIN

52 PUNCTE

21

AXINTE VASILE

51 PUNCTE

22

MURAT GABRIEL

51 PUNCTE

23

STERPU VALENTIN IONUT

50 PUNCTE

24

BALASA MARIA

50 PUNCTE

25

PLOHOD VLAD-IONUT

49 PUNCTE

26

DRAGAN CRISTINA

49 PUNCTE

27

VARGA LARISA- ADRIANA

49 PUNCTE

28

JUGAN ALINA-MADALINA

48 PUNCTE

29

HUTAN CLAUDIA

47 PUNCTE

30

COVITA IULIAN

46 PUNCTE

31

ROTARU CRINA-MARIA

44 PUNCTE

32

TARCU IONELA-LACRAMIOARA

43 PUNCTE

33

BARBULESCU EUGEN

43 PUNCTE

34

BICA ANDREEA GEORGIANA

36 PUNCTE

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.