ANUNTURI

REZULTATUL SELECTIEI  DOSARELOR

   La concursul organizat în data de 03.08.2018 pentru recrutarea funcţiilor publice de executie, referent clasa III grad profesional asistent in cadrul structurii arhitectului sef, compartiment cadastru tehnic imobiliar

Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului  orasului Murfatlar  nr. 174/02.07.2018 şi 187/20.07.2018 pentru examenul de  recrutare a functiilor publice de executie  vacante, referent clasa III grad profesional asistent in cadrul structurii arhitectului sef, compartiment cadastru tehnic imobiliar s-au întrunit astazi 26.07.2018 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.

In urma analizarii dosarelor, membrii comisiei de examen, au stabilit urmatoarele rezultate :

  1. Pentru funcţiilepublicede execuţie referent clasa III grad profesional asistent in cadrul structurii arhitectului sef, compartiment cadastru tehnic imobiliar

Nr.
crt

Numele si prenumele

 rezultat

OBSERVATII

1,

SERBAN ALEXANDRU

ADMIS

 

 Comisia concurs:
Ilie Nicolae - presedinte
Sova Cozma Mirela - membru
Cretu Mihaela - membru

 Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Zugravu Simona - secretar comisie