ANUNTURI

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

  La concursul organizat în data de 02.08.2018 pentru recrutarea funcţiilor publice de executie, inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul compartimentului administraţie locală, registrul agricol, arhivă, registratură si inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul serviciului buget, finante contabilitate, compartiment ADPP, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar  nr. 174 din 02.07.2018 pentru examenul de recrutare a functiilor publice de executie vacante, inspector, gradul profesional superior şi inspector, gradul profesiona asistent la compartimentul administraţie locală, registrul agricol, arhivă, registratură s-au întrunit astazi 26.07.2018 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.

In urma analizarii dosarelor, membrii comisiei de examen, au stabilit urmatoarele rezultate :

  • Pentru funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, gradul profesional principalîncadrul compartimentului administraţie locală, registrul agricol, arhivă, registratură

Nr.
crt

Numele si prenumele

 rezultat

OBSERVATII

1,

COLIC SOVA CRISTINA

ADMIS

 

 

    1. 2. Pentru funcţia publică de execuţie Inspector, clasa I, gradul profesional principalîncadrul serviciului buget, finante contabilitate, compartiment ADPP, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice

Nr. 
crt

Numele si prenumele

 rezultat

Nr Cerere

OBSERVATII

1

NICU MARIA

RESPINS

4872/17.07.2018

Nu indeplineste conditiile de vechime in specialitatea studiilor potrivit cerinţelor postului scos la concurs in conformitate cu art 3 lit f din HG 286/23.03.2011

2

PINTILESCU CRISTINA

ADMIS

4938/19.07.2018

 

3

FOTU MIRELA

ADMIS

4995/19.07.2018

 

4

SELEA TUDOR IONEL

ADMIS

1992/23.07.2018

 

 

Comisia concurs:
Memet Reise - presedinte
Mustafa Turchian - membru
Cretu Mihaela - membru

Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Zugravu Simona - secretar comisie