ANUNTURI

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei, nr. 1, oraş Murfatlar, jud Constanta, cod fiscal 4859712, reprezentată prin Primar Valentin SAGHIU, organizează în data de 19.07.2018, ora 10.00 vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a următorului teren:

- LOT 39 în suprafaţă de 345 mp, situat pe str. Salcâmilor, nr. 14, oraş Murfatlar.

   Caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti se pot achizitiona de la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, contra sumei de 50 de lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.07.2018, ora 16:00.
  Deschiderea ofertelor, verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se vor realiza în data de 19.07.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, jud. Constanţa.

Informaţii suplimentare la nr. de telefon: 0241/234.350.