Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Servicii ONLINE

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 13214 /08.08.2023

ANUNT PUBLICITAR
SERVICII PENTRU EVENIMENTE “ZILELE MURFATLARULUI 2023”

Date generale
Autoritate contractanta: UAT Orasul Murfatlar
Adresa: Str. Calea Dobrogei, nr. 1, orasul Murfatlar, judetul Constanta
Telefon: 0241/234350; fax: 0241/234516
E-mail: consiliu-localprimaria-murfatlar.ro
Adresa URL: www.primaria-murfatlar.ro
Cod fiscal: 4859712
Denumirea contractului: Servicii organizare eveniment ,,Zilele Murfatlarului”
Cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente(Rev.2)

   Procedura de atribuire: achiziția directă de servicii pentru evenimente ,,Zilele Murfatlarului” se încadrează în serviciile specifice ce formează obiect de reglementare al Anexei 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

   Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț
   Valoare achiziție estimată: 168.000,00 lei fără TVA
   Sursa de finanțare: Bugetul local
   Termenul limită de primire a ofertelor este de 5 zile de la data publicării anunțului
   Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la data depunerii acesteia
   Oferta va fi exprimata in lei, exclusiv TVA ( TVA-ul va fi evidenţiat separat).
   Preţul ofertei este ferm in lei, nu se accepta actualizarea preţului pe tot parcursul contractului.

Conditii participare:
   Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii unui cont deschis la Trezorerie.
   Ofertantul va completa oferta in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
   Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de organizare in conditiile legii din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza furniza produsele respectiv de a presta activitatile care fac obiectul prezentri achizitii prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC cu cel mult 60 zile inainte de depunerea ofertei.

   Propunerea financiara se va completa specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Propunerea tehnica se va completa in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

   Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini, în conformitate cu factorii de evaluare de mai jos:

Factori de evaluare

Punctaj maxim

A. Valoarea propunerii financiare, în lei, fără TVA

60 puncte

Ofertele care depășesc bugetul disponibil pentru eveniment vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare

Altgoritm de calcul:

Punctaj financiar= (preț minim/pret oferte)x60 puncte

 

B. Propunerea tehnică

40 puncte

Pentru factorul de evaluare „Calitatea ofertei tehnice” punctajul se va acorda astfel:

Experiența similară a ofertantului

Algoritm de calcul:

a) pentru experiența similară anterioară a ofertantului la nivelul unui contract (cerința minimă de la nivelul caietului de sarcini). se acordă 0 puncte

b) pentru experiența similară anterioară a ofertantului la nivelul a 2 (două) contracte se acordă 10 puncte.

c) pentru experiența similară anterioară a ofertantului la nivelul 3 (trei) sau mai multe contracte se acordă 30 puncte.

 

   Oferta se poate depune pe email: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro sau la sediul autoritatii contractante din Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, jud. Constanta. In acest caz ofertantul va depune oferta la registratura, astfel:
   Un plic mare sigilat pe care vor fi inscriptionate datele furnizorului /prestatorului si numele achizitiei cu mentiunea”A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA DE 16.08.2023 ORA 12.00”. In acest plic se vor depune:
o Un plic sigilat care sa contina oferta financiara
o Un plic sigilat care sa contina oferta tehnica. Ofertantul va depune înscrisuri oficiale (aranjamente contractuale, precontracte sau alte documente similare) care să ateste prezența artiștilor în cadrul evenimentelor.
În situații obiective de neprezentare, cazuri de forță majoră, se va oferi un artist similar ca gen muzical, notorietate și preț cu cel care se înlocuiește, numai cu acordul autorității contractante.
   Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice rămâne la latitudinea fiecărui ofertant. Propunerea tehnică trebuie să ilustreze îndeplinirea cerințelor din prezentul caiet de sarcini și poate cuprinde orice alte informații identificate de prestator, care conduc la realizarea evenimentului, în cele mai bune condiții.
o Un plic sigilat care sa conțină documentele/formularele solicitate respectiv:
   În vederea atribuirii contractului de achiziție directă a serviciilor de organizare a evenimentului ,,Zilele Murfatlarului”, fiecare ofertant va depune:
Scrisoare de înaintare (Formular nr. 1);
Certificat de înregistrare ONRC;
Certificat de înregistrare fiscal;
Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile privind conflictul de interese;
Declarație privind respectarea obligațiilor din domeniile mediului, social și a relatiilor de muncă;
Declaratie consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Dupa analizarea ofertelor depuse, ofertantul care va fi declarat castigator are obligatia de a posta in catalogul electronic SICAP oferta sa.

   Termenul pentru depunerea ofertei: 16.08.2023 ora 12:00.
   Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări in scris, depuse pe email sau la registratura UAT Orasul Murfatlar, până in data de 10.08.2023 ora 12:00 cu privire la conţinutul documentaţiei publicate.
   Documentaţia precum si formularele mentionate mai sus se pot solicita pe adresa de e-mail:
simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro

Caiet de sarcini Zilele Murfatlarului 2023 (.PDF)
Formulare (.DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.