Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 7631 / 04.08.2022

 ANUNT

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de delegarea gestiunii de iluminat public – activitatea de întreținere și mentenanță a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectura, inclusive realizarea iluminatului ornamental – festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară în orașul Murfatlar și satul Siminoc

 Va prezentăm mai jos principalele repere ale prezentei achiziții:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orașul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr.1, oraș Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.

Obiectul contractului: Contract de delegarea gestiunii de iluminat public – activitatea de întreținere și mentenanță a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectura, inclusive realizarea iluminatului ornamental – festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară în orașul Murfatlar și satul Siminoc.

 Cod CPV: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

2. Procedura de atribuire aleasă : achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
3. Locul prestării serviciilor aferente contractului : Orașul Murfatlar si sat Siminoc, Judeţul Constanţa
Durata contractului de servicii : intră în vigoare la data semnării de către ambele părți şi îşi produce efectele până la îndeplinirea integrală a tuturor obligaţiilor contractuale, dar nu mai târziu de data încetării contractului.
4. Oferta se va depune într-un singur exemplar original (în colet/plic sigilat însoțit de scrisoarea de înaintare- formularul 1) sau in format electronic pe adresa de e-mail: achizitiipubliceAt signprimaria-murfatlar.ro și trebuie să cuprindă:

a. Documente de calificare

Ofertantul va depune următoarele documente de calificare:
- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate autorizate precum și autorizarile relevante.
- Formular nr. 2 - Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

În vederea completării formularului F2 vă aducem la cunoștință ca persoanele cu funcție de decizie în cadrul primăriei orașului Murfatlar sunt următoarele:

Primar Cojocaru Gheorghe, viceprimar Samoilă Marian, secretar Ciubuc Iuliana Florentina, consilieri locali: Crisan Sorin - Vasile , Ibadula Erdin, Cojbic Domnica, Zamosteanu Bogdan-Ionut, Rohozneanu Constantin -Cosmin , Ene Ion, Manea Silviu-George, Anton Ion, Constencov Nufar- Vasile, Butnariu Mihai, Untaru Marian -Ciprian, Vladoi Ion, Bolat Remzi, Grecu Claudiu, Isleam Gihan, Munteanu Marcel.

b. Propunerea tehnica- formularul nr. 4

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini anexa la HCL 96 din 29.06.2022.

c. Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3

Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instrucțiunilor din cadrul caietului de sarcini și din prezentul anunț. Oferta financiară va fi însoțită de un centralizator de prețuri în care vor fi prezentate prețurile defalcate pe fiecare serviciu conform Anexe din Caietul de sarcini anexa la HCL 96 din 29.06.2022.

5. Limba de redactare a ofertei: română.
6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data deschiderii ofertelor.
7. Prețul va fi exprimat în RON, fără TVA, acesta fiind menționat distinct.
8. Valoarea estimată a contractului : 130.000 lei fara TVA
9. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
10.L a oferta de baza:

o NU se accepta oferte alternative

11.Documentele care însoțesc oferta:
a)Scrisoare de înaintare- Formularul 1
b)Împuternicire, dacă este cazul
12.Adresa la care se depune oferta: sediul autorității contractante, Str. Calea Dobrogei, nr. 1, Orașul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail : achizitiipubliceAt signprimaria-murfatlar.ro
13.Data limita pentru depunerea ofertei: 08.08.2022 , ora 15:00
14.Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
a) Sectiunea I : HCL 96 din 29.06.2022 ( Anexe : Studiu de oportunitate, Regulamentul serviciului de iluminat public din orasul Murfatlar si satul Siminoc, Caiet de sarcini al serviciului de iluminat public al orasului Murfatlar.)
b) Proiect de contract achiziție de prestări servicii întreținerea și mentenanța sistemelor de iluminat public;
c) Formulare 1,2, 3 ;

Note:
Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe www.e-licitatie.ro . Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi de utilizatori SEAP.
Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a detine un cont de utilizator in cadrul SICAP, prezenta achizitie se va desfasura strict in baza prezentului anunt, urmand ca dupa incheierea contractului sa se publice de catre autoritatea contractanta o notificare de atribuire in cadrul SICAP.
Achizitia va fi postata cu denumirea: Contract de delegarea gestiunii de iluminat public – activitatea de întreținere și mentenanță a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectura, inclusive realizarea iluminatului ornamental – festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară în orașul Murfatlar și satul Siminoc.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350

DOCUMENTE
HCL nr.96 din 29.06.2022, Caiet de sarcini, Regulamentm, Studiu (PDF)
PROIECT Draft Contract de mentenanta iluminat public (DOC)
Formulare 1,2,3 (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.