Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 8180/05.10.2021

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate in sectoarele cadastrale apartinand UAT oraș Murfatlar”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate in sectoarele cadastrale apartinand UAT oraș Murfatlar

Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru

2. Procedura de atribuire aleasă : achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
3. Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa
Durata contractului de servicii : intră în vigoare la data semnării de către ambele părți şi îşi produce efectele până la îndeplinirea integrală a tuturor obligaţiilor contractuale, dar nu mai târziu de data încetării contractului de finanțare.
4.Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (in colet/plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare- formularul 1) si trebuie sa cuprinda:
a.Documente de calificare
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
- Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate autorizate precum si autorizarile relevante.
- Formular nr. 2 - Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

In vederea completarii formularului F2 va aducem la cunostinta ca persoanele cu functie de decizie in cadrul primariei orasului Murfatlar sunt urmatoarele:

Primar Cojocaru Gheorghe, viceprimar Samoilă Marian, secretar Vintilă Florin, consilieri locali: Crisan Sorin - Vasile , Samoila Marian, Ibadula Erdin, Cojbic Domnica, Zamosteanu Bogdan-Ionut, Rohozneanu Constantin -Cosmin , Ene Ion, Manea Silviu-George, Anton Ion, Constencov Nufar- Vasile, Butnariu Mihai, Untaru Marian -Ciprian, Vladoi Ion, Bolat Remzi, Grecu Claudiu, Isleam Gihan, Munteanu Marcel.

b. Propunerea tehnica- formularul nr. 4

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta descrierea detaliata a bunurilor propuse pentru a fi livrate, precum si activitatile si modalitatea efectiva de furnizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

c. Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3

Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si din prezentul anunt. Oferta financiara va fi insotita de un centralizator de preturi in care vor fi prezentate preturile defalcate pe produs

5. Limba de redactare a ofertei: romana.
6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data deschiderii ofertelor.
7. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
8. Valoarea estimata a contractului : 118.524 lei
9. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
10. La oferta de baza:
o NU se accepta oferte alternative

11. Documentele care insotesc oferta:
a) Scrisoare de inaintare- Formularul 1
b) Imputernicire, daca este cazul
12. Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante, Str. Calea Dobrogei, nr. 1, Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :
consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro
13. Data limita pentru depunerea ofertei:07.10.2021, ora 12:00
14. Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
a) Sectiunea I - Caiet de sarcini
b) Formulare

Note:
1. Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe www.e-licitatie.ro . Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi e utilizatori SEAP.
Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a detine un cont de utilizator in cadrul SICAP, prezenta achizitie se va desfasura strict in baza prezentului anunt, urmand ca dupa incheierea contractului sa se publice de catre autoritatea contractanta o notificare de atribuire in cadrul SICAP.
Achizitia va fi postata cu denumirea: Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate in sectoarele cadastrale apartinand UAT Murfatlar
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350, persoana de contact: Responsabil achizitii – Clincu Mihaela

Caietul de sarcini (PDF)
Formulare (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.