Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 5716/13.07.2021

ANUNT

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract privind Lucrari de reparatii curente strazi asfaltate din orasul Murfatlar, jud. Constanta.

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:

Cod CPV: 45233142-6- Lucrari de reparare a drumurilor
2.Procedura de atribuire aleasă : achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
3.Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa
4. Durata contractului de servicii : maxim 90 zile calendaristice de la data menţionata în cadrul ordinului de începere a lucrărilor
5.Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (in colet/plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare- formularul 1) si trebuie sa cuprinda:
a.Documente de calificare
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate (cod/coduri CAEN autorizat) conform obiectului contractului
Formular nr. 2 - Declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 si art.60 alineat (1) literele d) si e) din Legea nr. 98/2016

In vederea completarii formularului F2 va aducem la cunostinta ca persoanele cu functie de decizie in cadrul primariei orasului Murfatlar sunt urmatoarele:

Primar Cojocaru Gheorghe, viceprimar Samoilă Marian, secretar Vintilă Florin, consilieri locali: Crisan Sorin - Vasile , Samoila Marian, Ibadula Erdin, Cojbic Domnica, Zamosteanu Bogdan-Ionut, Rohozneanu Constantin -Cosmin , Ene Ion, Manea Silviu-George, Anton Ion, Constencov Nufar- Vasile, Butnariu Mihai, Untaru Marian -Ciprian, Vladoi Ion, Bolat Remzi, Grecu Claudiu, Isleam Gihan, Munteanu Marcel.
b.Experienta similara
In conformitate cu prevederile art. 179 lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Ofertantul va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea unei liste a lucrarilor similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, in valoare cumulata de cel putin 300.000 lei fara TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare ori superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se intelege: lucrari de constructie si/sau modernizare si/sau reparatii capitale si/sau reabilitare sau ramforsare si/sau consolidare, aferente unor drumuri publice sau private.
La solicitarea Autoritatii Constractante, doar ofertantul clasat pe locul I va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei. Documentele prin care se probeaza indeplinirea cerintei privind experienta similara: certificate de buna executie, procese verbale de receptie partiala/totala, sau orice alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta in calitate de beneficiar, care sa contina cel putin urmatoarele informatii: parti contractante, obiectul contractului, valoarea real executata, perioada de executie.
Note
1) In situatia in care lucrarile care probeaza îndeplinirea cerintei privind experienta similara au fost executate in asociere sau ca subcontractant, certificatele de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta, in calitate de beneficiar al investitiei.
2)Sub sanctiunea considerarii cerintei ca neîndeplinita, certificatele de buna executie vor avea numar de înregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.
3)Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a îndeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.

c. Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificatiilor caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.

d. Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3

Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.

6.Limba de redactare a ofertei: romana.
7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii ofertelor.
8.Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
9.Valoarea estimata a contractului : 390.000 lei fara TVA
10.Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
11.La oferta de baza:
NU se accepta oferte alternative

12.Documentele care insotesc oferta:
a)Scrisoare de inaintare- Formularul 1
b)Imputernicire, daca este cazul

c)Declaraţie privind evitarea conflictului de interese- Formularul 2
d)Formularul de Oferta-Formular 3
13.Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante, Str. Calea Dobrogei, nr. 1, Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :
consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro
14.Data limita pentru depunerea ofertei: 16.07.2021, ora 15:00
15.Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
a)Sectiunea I - Caiet de sarcini
b) Formulare
Note:
1.Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe www.e-licitatie.ro . Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi e utilizatori SEAP. Achizitia va fi postata cu denumirea: Lucrari de reparatii curente strazi asfaltate din orasul Murfatlar

2.Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a detine un cont de utilizator in cadrul SICAP, prezenta achizitie se va desfasura strict in baza prezentului anunt, urmand ca dupa incheierea contractului sa se publice de catre autoritatea contractanta o notificare de atribuire in cadrul SICAP.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350, persoana de contact: Responsabil achizitii – Clincu Mihaela

Caietul de sarcini (PDF)
Formulare (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.