Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2023
Pagina 4 din 6
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 61 din 28.04.2023

Hotararea nr. 61 din 28.04.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construire centrală fotovoltaică (prosumator) Murfatlar dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice”, a cofinanțării din valoarea totală a proiectului, cât şi a cheltuielilor neeligibile

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 118.16 KB
Descărcare 29
pdf.png Hotararea nr. 60 din 28.04.2023

Hotararea nr. 60 din 28.04.2023 Privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 104612, proprietate publică a orașului Murfatlar, situat în orașul Murfatlar, str.  Calea Dobrogei, nr. 16 – Cimitir Creștin și a imobilului cu număr cadastral 104609, situat în orașul Murfatlar, str. Portului, nr. 33 – Extindere cimitir creștin

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 100.73 KB
Descărcare 27
pdf.png Hotararea nr. 59 din 28.04.2023

Hotararea nr. 59 din 28.04.2023 privind delegarea gestiunii de iluminat public – activitatea de întreținere și mentenanță a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectura, inclusive realizarea iluminatului ornamental – festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară în orașul Murfatlar și satul Siminoc și aprobarea achiziției directe a serviciului de întreținere și mentenanță a sistemelor de iluminat public

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 688.45 KB
Descărcare 24
pdf.png Hotararea nr.57 din 28.04.2023

Hotararea nr.57 din 28.04.2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 134.19 KB
Descărcare 24
pdf.png Hotararea nr. 56 din 28.04.2023

Hotararea nr. 56 din 28.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 95.65 KB
Descărcare 27
pdf.png Hotararea nr. 55 din 28.04.2023

Hotararea nr. 55 din 28.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 92.39 KB
Descărcare 27
pdf.png Hotararea nr. 54 din 27.03.2023

Hotararea nr. 54 din 27.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 95.27 KB
Descărcare 40
pdf.png Hotararea nr. 53 din 27.03.2023

Hotararea nr. 53 din 27.03.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a imobilului situat în orașul Murfatlar, str. Calea Dobrogei (DN3) Parc (scuar public), jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 102787, înscris în Cartea Funciară nr. 102787 a UAT oraș Murfatlar și declararea acestuia ca bun de uz și interes local

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 102.67 KB
Descărcare 46
pdf.png Hotararea nr. 52 din 27.03.2023

Hotararea nr. 52 din 27.03.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren, situat în orașul Murfatlar, str. Prelungirea Muzeului, nr. 1, lot 5, înscris în CF 104570, nr. cadastral 104570, proprietate privată a orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 101.96 KB
Descărcare 46
pdf.png Hotararea nr. 51 din 27.03.2023

Hotararea nr. 51 din 27.03.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren, situat în orașul Murfatlar, str. Prelungirea Muzeului, nr. 3, înscris în CF 102757, nr. cadastral 102757, proprietate privată a orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 101.93 KB
Descărcare 45
pdf.png Hotararea nr. 50 din 27.03.2023

Hotararea nr. 50 din 27.03.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren, situat în orașul Murfatlar, str. Muzeului, FN, înscris în CF 105749, nr. cadastral 105749, proprietate privată a orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 101.44 KB
Descărcare 39
pdf.png Hotararea nr. 49 din 27.03.2023

Hotararea nr. 49 din 27.03.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren, situat în sat Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2, lot 1, orașul Murfatlar, înscris în CF 103376, nr. cadastral 103376, proprietate privată a orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 101.46 KB
Descărcare 41
pdf.png Hotararea nr. 48 din 27.03.2023

Hotararea nr. 48 din 27.03.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren, situat în sat Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2, Complex industrial, lot 1, orașul Murfatlar, înscris în CF 104355, nr. cadastral 104355, proprietate privată a orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 101.93 KB
Descărcare 39
pdf.png Hotararea nr. 47 din 27.03.2023

Hotararea nr. 47 din 27.03.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren, situat în extravilanul orașului Murfatlar (NDS 2165), înscris în CF 105662, nr. cadastral 105662, proprietate privată a orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 101.95 KB
Descărcare 45
pdf.png Hotararea nr. 46 din 27.03.2023

Hotararea nr. 46 din 27.03.2023 privind înființarea temporară a unui centru cu aport voluntar (CAV) la nivel U.A.T. Murfatlar, pe platforma de colectare a deșeurilor, situat pe str. General Vasile Milea și aprobarea Regulamentului de  funcționare a centrului cu aport voluntar (CAV) la nivel U.A.T. Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 118.09 KB
Descărcare 48
pdf.png Hotararea nr. 45 din 27.03.2023

Hotararea nr. 45 din 27.03.2023 privind modificarea tarifului de facturare
a activitatii de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă  olectate din deşeurile municipale în staţii de sortare din Contractul de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, compostare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Murfatlar nr. 2342/07.02.2023

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 99.22 KB
Descărcare 36
pdf.png Hotararea nr. 44 din 27.03.2023

Hotararea nr. 44 din 27.03.2023 privind modificarea tarifelor pentru activitățile de colectare separată, transport separat și tratare a deșeurilor similare generate de către agenții economici și/sau instituțiile publice care iși desfășoară activitatea pe raza UAT oraș Murfatlar în baza Contractului nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei părți a serviciului de salubrizare al orașului Murfatlar si a contractului nr. 2342/07.02.2023 de delegare a gestiunii activităților de sortare, compostare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 106.84 KB
Descărcare 42
pdf.png Hotararea nr. 43 din 27.03.2023

Hotararea nr. 43 din 27.03.2023 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 97.04 KB
Descărcare 41
pdf.png Hotararea nr. 42 din 27.03.2023

Hotararea nr. 42 din 27.03.2023 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 95.32 KB
Descărcare 37
pdf.png Hotararea nr. 41 din 27.03.2023

Hotararea nr. 41 din 27.03.2023 Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Murfatlar TIP V1, județul Constanța, aprobarea  egulamentului de organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 104.64 KB
Descărcare 42
pdf.png Hotararea nr. 40 din 27.03.2023

Hotararea nr. 40 din 27.03.2023 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 7/5484/27.08.2010 prin suplimentarea suprafeței de teren concesionate

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 100.75 KB
Descărcare 37
pdf.png Hotararea nr. 39 din 27.03.2023

Hotararea nr. 39 din 27.03.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 121 din 26.09.2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a unei părți din imobilul 342 Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 95.4 KB
Descărcare 38
pdf.png Hotararea nr. 38 din 27.03.2023

Hotararea nr. 38 din 27.03.2023 Privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 21 din 27.01.2023 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru ,, Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraș Murfatlar, jud. Constanța’’

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 104.14 KB
Descărcare 35
pdf.png Hotararea nr. 37 din 11.03.2023

Hotararea nr. 37 din 11.03.2023 privind ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC – de pe raza UAT oraș Murfatlar – Liceului Teoretic Murfatlar inclusiv structura Gradinița cu program normal nr. 1 Murfatlar și Școala Gimnazială Adrian V. Rădulescu Murfatlar, inclusiv structurile Școala Gimnaziala nr. 1 Siminoc, Gradinita cu program normal nr.2 Murfatlar, Gradinita cu program normal Siminoc’’ finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta
C15 Educație

Dată 11-03-2023
Dimensiune fișier 111.4 KB
Descărcare 39
pdf.png Hotararea nr. 36 din 28.02.2023

Hotararea nr. 36 din 28.02.2023 privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare RND 05/26.01.2023 întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL prin Stoica Renaty Daciana – membru ANEVAR pentru stabilirea valorii de închiriere a unui imobil – teren aparținând domeniului privat al  orașului Murfatlar, aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 545 mp aparţinând domeniului privat al orașului Murfatlar, judeţul Constanța și a documentației de atribuire

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 99.83 KB
Descărcare 56
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.