Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2023
Pagina 3 din 6
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 86 din 29.05.2023

Hotararea nr. 86 din 29.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete – Zona EST oraș Murfatlar, jud. Constanța“

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 105.04 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 85 din 29.05.2023

Hotararea nr. 85 din 29.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete – Zona Nord oraș Murfatlar, jud. Constanța“

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 104.79 KB
Descărcare 21
pdf.png Hotararea nr. 84 din 29.05.2023

Hotararea nr. 84 din 29.05.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 121 din 26.09.2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a unei părți din imobilul 342 Murfatlar

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 98.23 KB
Descărcare 17
pdf.png Hotararea nr. 83 din 29.05.2023

Hotararea nr. 83 din 29.05.2023 Privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de SC CORIAX CONSULTING SRL pentru stabilirea valorii de circulație a  imobilului situat în intravilanul orașului Murfatlar, str. Aleea Liliacului nr. 7 C, înscris în CF 103349, nr. cadastral 103349, proprietate privată a orașului Murfatlar, în vederea vânzării prin negociere directă către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 116.46 KB
Descărcare 16
pdf.png Hotararea nr. 82 din 29.05.2023

Hotararea nr. 82 din 29.05.2023 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 92.27 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr .81 din 29.05.2023

Hotararea nr .81 din 29.05.2023 Privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de SC CORIAX CONSULTING SRL pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului situat în intravilanul orașului Murfatlar, str. Calea București nr. 17 B, înscris în CF 102417, nr. cadastral 102417, proprietate privată a orașului Murfatlar, în vederea vânzării prin negociere directă către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 116.82 KB
Descărcare 17
pdf.png Hotararea nr. 80 din 29.05.2023

Hotararea nr. 80 din 29.05.2023 Privind aprobarea aderării Orașului Murfatlar, județ Constanța, la parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociației Grupul de Acţiune Locală Dobrogea Verde

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 134.47 KB
Descărcare 16
pdf.png Hotararea nr. 79 din 29.05.2023

Hotararea nr. 79 din 29.05.2023 Privind acordarea unui drept de uz, servitute și superficie cu titlu gratuit către SC E-Distribuție Dobrogea S.A, în vederea realizării instalației electrice de interes public pentru imobilul – Bloc 16, situat pe Aleea Lalelelor, nr. 3, identificat cu număr cadastral 102054

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 91.99 KB
Descărcare 17
pdf.png Hotararea nr. 78 din 29.05.2023

Hotararea nr. 78 din 29.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 94.58 KB
Descărcare 17
pdf.png Hotararea nr. 77 din 10.05.2023

Hotararea nr. 77 din 10.05.2023 privind aprobarea participării UAT oraș Murfatlar în cadrul Proiectului ,,Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza județului Constanța”, în cadrul Componentei C15: Educație, Investiția 10: ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Programul Național de Redresare și Reziliență

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 122.98 KB
Descărcare 32
pdf.png Hotararea nr. 76 din 10.05.2023

Hotararea nr. 76 din 10.05.2023 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al
oraşului Murfatlar

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 98.09 KB
Descărcare 43
pdf.png Hotararea nr. 75 din 10.05.2023

Hotararea nr. 75 din 10.05.2023 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție ,,Extindere rețea de canalizare în zona CFR – UAT oraș Murfatlar”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 100.17 KB
Descărcare 27
pdf.png Hotararea nr. 74 din 10.05.2023

Hotararea nr. 74 din 10.05.2023 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție ,,Extindere rețea de alimentare cu apă și mărire a presiunii în Siminoc – UAT Murfatlar”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 100.61 KB
Descărcare 27
pdf.png Hotararea nr. 73 din 10.05.2023

Hotararea nr. 73 din 10.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare energetică moderată la Școala Generală sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 100.6 KB
Descărcare 26
pdf.png Hotararea nr. 72 din 10.05.2023

Hotararea nr. 72 din 10.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare energetică moderată la Școala Gimnazială ,,Adrian V. Rădulescu’’, oraș Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 114.1 KB
Descărcare 25
pdf.png Hotararea nr. 71 din 10.05.2023

Hotararea nr. 71 din 10.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, județul Constanța, arondate Asociației de Proprietari nr.7 Basarabi”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 125.85 KB
Descărcare 24
pdf.png Hotararea nr. 70 din 28.04.2023

Hotararea nr. 70 din 28.04.2023 privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe trimestrul I, anul 2023

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 116.54 KB
Descărcare 24
pdf.png Hotararea nr. 69 din 28.04.2023

Hotararea nr. 69 din 28.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 105.02 KB
Descărcare 29
pdf.png Hotararea nr. 68 din 28.04.2023

Hotararea nr. 68 din 28.04.2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al orașului Murfatlar

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 112.57 KB
Descărcare 32
pdf.png Hotararea nr. 67 din 28.04.2023

Hotararea nr. 67 din 28.04.2023 privind modificarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul UAT oraș Murfatlar, jud. Constanţa

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 101.7 KB
Descărcare 36
pdf.png Hotararea nr. 66 din 28.04.2023

Hotararea nr. 66 din 28.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrări de reparații la imobilul situat pe str. Calea București, nr. 44, oraș Murfatlar, jud. Constanța

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 95.67 KB
Descărcare 27
pdf.png Hotararea nr. 65 din 28.04.2023

Hotararea nr. 65 din 28.04.2023 privind predarea către E-Distribuție Dobrogea S.A a capacității energetice care face obiectul lucrării ,,Înființare rețea energie electrică Bloc ANL, str. G-ral Vasile Milea, ZONA SCV, Murfatlar”, aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a orașului Murfatlar, cât și modificarea denumirii obiectivului de investiție cu ,,Extindere rețea electrică de distribuție zona Bloc tineri, str. Gen. Vasile Milea, loc. Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 105.11 KB
Descărcare 26
pdf.png Hotararea nr. 64 din 28.04.2023

Hotararea nr. 64 din 28.04.2023 Privind aprobarea modificarii Statului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar, aprobarea modificarii organigramei pentru aparatul propriu al primarului orasului Murfatlar şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 95.2 KB
Descărcare 39
pdf.png Hotararea nr. 63 din 28.04.2023

Hotararea nr. 63 din 28.04.2023 Privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL nr.160 din 23.12.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 64/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 114.41 KB
Descărcare 32
pdf.png Hotararea nr. 62 din 28.04.2023

Hotararea nr. 62 din 28.04.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire centrală fotovoltaică (prosumator) Murfatlar dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice”, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 114.52 KB
Descărcare 28
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.