Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2023
Pagina 6 din 7
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 30 din 28.02.2023

Hotararea nr. 30 din 28.02.2023 privind suportarea din bugetul local al orașului Murfatlar pe tot parcursul anului calendaristic a contravalorii gratuităților pentru transportul de persoane pe ruta Murfatlar - Siminoc și retur pentru unele categorii de persoane defavorizate, precum și aprobarea metodologiei de acordare a acestora

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 118.89 KB
Descărcare 70
pdf.png Hotararea nr. 29 din 28.02.2023

Hotararea nr. 29 din 28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Pensionarilor din orașul Murfatlar

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 172.68 KB
Descărcare 57
pdf.png Hotararea nr. 28 din 28.02.2023

Hotararea nr. 28 din 28.02.2023 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 91.72 KB
Descărcare 56
pdf.png Hotararea nr. 27 din 28.02.2023

Hotararea nr. 27 din 28.02.2023 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanța”, în care își desfășoară activitatea operatorul regional RAJA S.A, modificării și completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 152.15 KB
Descărcare 52
pdf.png Hotararea nr. 26 din 28.02.2023

Hotararea nr. 26 din 28.02.2023 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, cu 2 ani, a duratei contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al orașului Murfatlar nr. 2636/24.04.2015, încheiat între Oraşul Murfatlar şi Asocierea Pastorală Siminoc

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 105.1 KB
Descărcare 54
pdf.png Hotararea nr. 25 din 28.02.2023

Hotararea nr. 25 din 28.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 95.42 KB
Descărcare 53
pdf.png Hotararea nr. 24 din 13.02.2023

Hotararea nr. 24 din 13.02.2023 privind modificarea și completarea Anexei reprezentând Datele de identificare
ale unor părți din imobilul 3336 solicitate pentru trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Orașului Murfatlar, județul Constanța din cuprinsul HCL nr. 123 din 26.09.2022

Dată 13-02-2023
Dimensiune fișier 115.92 KB
Descărcare 56
pdf.png Hotararea nr. 23 din 27.01.2023

Hotararea nr. 23 din 27.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 154 din 29.11.2022 privind aprobarea colaborării interinstituționale dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT oraș Murfatlar, județul Constanța

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 175.89 KB
Descărcare 57
pdf.png Hotararea nr. 22 din 27.01.2023

Hotararea nr. 22 din 27.01.2023 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.1/11.01.2012

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 127.86 KB
Descărcare 62
pdf.png Hotararea nr. 21 din 27.01.2023

Hotararea nr. 21 din 27.01.2023 Privind modificarea și completarea HCL nr. 108 din 31.08.2022 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru ,, Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr.3, oraș Murfatlar, jud. Constanța’’

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 103.2 KB
Descărcare 58
pdf.png Hotararea nr. 20 din 27.01.2023

Hotararea nr. 20 din 27.01.2023 Privind modificarea și completarea HCL nr. 155 din 29.11.2022 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului înscris în cartea funciară nr. 100442 Murfatlar, situat în Murfatlar, str. Calea București nr. 44, constând în clădire, regim de înălţime P+1E, în suprafață utilă de 216,82 mp, proprietate publică a Orașului Murfatlar pentru realizarea de servicii medicale – spitalizare de zi

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 99.1 KB
Descărcare 73
pdf.png Hotararea nr. 19 din 27.01.2023

Hotararea nr. 19 din 27.01.2023 privind aprobarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă și a documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare, tratare mecano – biologică și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Murfatlar, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operatorul Sc Iridex Group Salubrizare Srl, pentru anul 2023

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 152.62 KB
Descărcare 63
pdf.png Hotararea nr. 18 din 27.01.2023

Hotararea nr. 18 din 27.01.2023 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele și utilajele din dotarea UAT oraș Murfatlar

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 118.56 KB
Descărcare 55
pdf.png Hotararea nr. 17 din 27.01.2023

Hotararea nr. 17 din 27.01.2023 Privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Murfatlar, Ciubuc Iuliana - Florentina

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 93.8 KB
Descărcare 55
pdf.png Hotararea nr. 16 din 27.01.2023

Hotararea nr. 16 din 27.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 170/28.12.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2023.

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 127.08 KB
Descărcare 55
pdf.png Hotararea nr. 15 din 27.01.2023

Hotararea nr. 15 din 27.01.2023 privind aprobarea închirierii spațiilor cu destinația de cabinete medicale, proprietate privată a orașului Murfatlar, imobil înscris în CF 104617, situat în orașul Murfatlar, Aleea Lalelelor, nr. 1A, jud. Constanța și a documentațiilor de atribuire aferente licitației publice.

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 99.43 KB
Descărcare 60
pdf.png Hotararea nr. 14 din 27.01.2023

Hotararea nr. 14 din 27.01.2023 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 97.01 KB
Descărcare 61
pdf.png Hotararea nr. 13 din 27.01.2023

Hotararea nr. 13 din 27.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Orașului Murfatlar

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 122.36 KB
Descărcare 61
pdf.png Hotararea nr. 12 din 27.01.2023

Hotararea nr. 12 din 27.01.2023 Privind aprobarea Regulamentului de închiriere a unor imobile de către Unitatea Administrativ Teritoriala a orașului Murfatlar pentru desfășurarea activitatilor de utilitate publica

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 108.36 KB
Descărcare 62
pdf.png Hotararea nr. 11 din 27.01.2023

Hotararea nr. 11 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar, pe anul 2023

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 93.02 KB
Descărcare 49
pdf.png Hotararea nr. 10 din 27.01.2023

Hotararea nr. 10 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 95.45 KB
Descărcare 53
pdf.png Hotararea nr. 09 din 27.01.2023

Hotararea nr. 09 din 27.01.2023 privind aprobarea execuției bugetului Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar pe anul 2022

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 92.4 KB
Descărcare 49
pdf.png Hotararea nr. 08 din 27.01.2023

Hotararea nr. 08 din 27.01.2023 privind constituirea fondului de rezervă bugetară pe anul 2023

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 94.49 KB
Descărcare 48
pdf.png Hotararea nr. 07 din 27.01.2023

Hotararea nr. 07 din 27.01.2023 privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe anul 2022

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 122.48 KB
Descărcare 49
pdf.png Hotararea nr. 06 din 27.01.2023

Hotararea nr. 06 din 27.01.2023 privind aprobarea utilizării definitive a excedentului bugetar al anului 2022
și al anilor precedenți în anul 2023

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 95.5 KB
Descărcare 51
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.