Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2022
Pagina 5 din 8
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 76 din 31.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 76 din 31.05.2022 Privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 105572, înscris în Cartea funciară nr. 105572 a UAT oraș Murfatlar, jud. Constanța

Dată 31-05-2022
Dimensiune fișier 95.2 KB
Descărcare 115
pdf.png Hotararea nr. 75 din 31.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 75 din 31.05.2022 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 31-05-2022
Dimensiune fișier 88.06 KB
Descărcare 117
pdf.png Hotararea nr. 74 din 31.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 74 din 31.05.2022 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 130/792/11.02.2019 ca urmare a vânzării construcției edificată pe acest teren

Dată 31-05-2022
Dimensiune fișier 93.41 KB
Descărcare 142
pdf.png Hotararea nr. 73 din 31.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 73 din 31.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022

Dată 31-05-2022
Dimensiune fișier 91.86 KB
Descărcare 116
pdf.png Hotararea nr. 72 din 15.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 72 din 15.05.2022 privind aprobarea proiectului ,,Construirea de locuințe pentru tineri - proiect tip, în orașul Murfatlar, jud. Constanța” și depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, InvestitiaI.2 – Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

Dată 15-05-2022
Dimensiune fișier 93.28 KB
Descărcare 127
pdf.png Hotararea nr. 71 din 15.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 71 din 15.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare energetică moderată la Școala gimnazială „Adrian V. Rădulescu, oraș Murfatlar, jud. Constanța”, a cheltuielilor aferente proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin Planul National de Redresare si Reziliență, PNRR/2022/C10 Componenta C10 –Fondul local

Dată 15-05-2022
Dimensiune fișier 101.99 KB
Descărcare 124
pdf.png Hotararea nr. 70 din 15.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 70 din 15.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare energetică moderată la Școala generală, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța”, a cheltuielilor aferente proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10 Componenta C10 – Fondul local

Dată 15-05-2022
Dimensiune fișier 94.32 KB
Descărcare 127
pdf.png Hotararea nr. 69 din 15.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 69 din 15.05.2022 privind participarea orașului Murfatlar în cadrul apelului de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), aprobarea Notei de fundamentare a investiției, descrierea sumară a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,Smart City Murfatlar - Echipamente și sisteme inteligente de management urban”

Dată 15-05-2022
Dimensiune fișier 89.26 KB
Descărcare 127
pdf.png Hotararea nr. 68 din 15.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 68 din 15.05.2022 privind participarea orașului Murfatlar în cadrul apelului de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investiției, descrierea sumară a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete – Zona Nord oraș Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 15-05-2022
Dimensiune fișier 98.42 KB
Descărcare 118
pdf.png Hotararea nr. 67 din 15.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 67 din 15.05.2022 privind participarea orașului Murfatlar în cadrul apelului de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investiției, descrierea sumară a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete – Zona Est, oraș Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 15-05-2022
Dimensiune fișier 96 KB
Descărcare 127
pdf.png Hotararea nr. 66 din 15.05.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 66 din 15.05.2022 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 15-05-2022
Dimensiune fișier 88.7 KB
Descărcare 126
pdf.png Hotararea nr. 65 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 65 din 28.04.2022 privind aprobarea contractului/acordului colectiv de muncă la nivelul UAT oraș Murfatlar

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 90.18 KB
Descărcare 123
pdf.png Hotararea nr. 64 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 64 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 105.45 KB
Descărcare 161
pdf.png Hotararea nr. 63 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 63 din 28.04.2022 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 5474/D/13 din 01.08.2013 ca urmare a vânzării construcției edificată pe acest teren

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 112 KB
Descărcare 133
pdf.png Hotararea nr. 62 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 62 din 28.04.2022 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza orașului Murfatlar

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 92.63 KB
Descărcare 133
pdf.png Hotararea nr. 61 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 61 din 28.04.2022 privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 1 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 119.03 KB
Descărcare 124
pdf.png Hotararea nr. 60 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 60 din 28.04.2022 privind aprobarea repartizării unor locuințe pentru tineri în regim de închiriere persoanelor prevăzute în lista de priorități aprobată conform H.C.L. nr. 86 din 30.08.2018, datorită vacantării unor astfel de locuințe

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 106.7 KB
Descărcare 120
pdf.png Hotararea nr. 59 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 59 din 28.04.2022 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii de Consiliu nr. 48/28.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire creșă mică, str. Mihail Sadoveanu, nr. 8, orașul Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 99.93 KB
Descărcare 123
pdf.png Hotararea nr. 58 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 58 din 28.04.2022 privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL prin Stoica Renaty Daciana –membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de circulatie a unor imobile - apartament 7 având nr. cadastral 11128-C1-U07 şi apartament 13 având nr. cadastral 11128-C1-U13, situate în orașul Murfatlar, Aleea Lalelelor, nr.2, bloc 14 și aprobarea înstrăinării acestora, prin contract de vânzare-cumpărare, către actualul chiriaș dna Balaci Valeria

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 103.14 KB
Descărcare 123
pdf.png Hotararea nr. 57 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 57 din 28.04.2022 privind aprobarea acordării de abonamente gratuite pe ruta Murfatlar - Constanța și retur pentru anumite categorii de persoane aflate în situație de vulnerabilitate

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 93.77 KB
Descărcare 126
pdf.png Hotararea nr. 56 din 28.04.2022  FIERBINTE

Hotararea nr. 56 din 28.04.2022 privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2021 în anul 2022

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 92.07 KB
Descărcare 124
pdf.png Hotararea nr. 55 din 28.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 55 din 28.04.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022

Dată 28-04-2022
Dimensiune fișier 92.48 KB
Descărcare 120
pdf.png Hotararea nr. 54 din 20.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 54 din 20.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, jud. Constanța, arondate Asociației de Proprietari Nr. 7 Basarabi” inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Dată 20-04-2022
Dimensiune fișier 138.45 KB
Descărcare 120
pdf.png Hotararea nr. 53 din 20.04.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 53 din 20.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată

Dată 20-04-2022
Dimensiune fișier 98.8 KB
Descărcare 124
pdf.png Hotararea nr. 52 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 52 din 28.03.2022 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 90.95 KB
Descărcare 142
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.