Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 4 din 5
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 0
Descărcare 0
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.45 KB
Descărcare 55
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru  NEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp, situat în str. Minerului, nr. 18, oraş Murfatlar, în  vederea înregistrării în contabilitate

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 67.55 KB
Descărcare 54
pdf.png Proiect de hotarâre privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.39 KB
Descărcare 54
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 64.21 KB
Descărcare 55
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana, membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui imobil - apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Mihai Eminescu, nr.21, bl. A8, sc.3, etaj 1, ap. 48, jud. Constanţa, având nr cadastral 100607-C1-U34, în vederea vânzării acestuia.

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 64.43 KB
Descărcare 78
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana - membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 10.190 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 2L, înscris în C.F. nr. 105311, nr. cadastral 105311, în vederea vânzării/concesionării acestuia.

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 64.89 KB
Descărcare 62
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 67.48 KB
Descărcare 61
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea cesiunii unui contract de închiriere

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea cesiunii unui contract de închiriere

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 62.56 KB
Descărcare 78
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2660/27.04.2015

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2660/27.04.2015 încheiat cu dna Ţuţuianu Lavinia, reprezentantă a CMI Ţuţuianu Lavinia

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 58.92 KB
Descărcare 61
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 144.91 KB
Descărcare 61
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 2165/01.04.2015

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 2165/01.04.2015, încheiat cu Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 58.87 KB
Descărcare 61
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 71.05 KB
Descărcare 60
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al satului Siminoc (str. Apusului, str. Arțarului, DE101/14)

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al satului Siminoc (str. Apusului, str. Arțarului, DE101/14), oraș Murfatlar pentru obiectivul ,,Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Stoenescu Marian, str. Murfalar, nr. 43, sat Siminoc, oraș Murfatlar”

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 61.99 KB
Descărcare 63
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulament local de urbanism (R.L.U.)

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulament local de urbanism (R.L.U.) oraş Murfatlar, jud. Constanţa” proiect nr. 80/2014

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 68.41 KB
Descărcare 58
pdf.png Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului UAT Orașul Murfatlar în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind desemnarea reprezentantului UAT Orașul Murfatlar în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”

Dată 24-02-2021
Dimensiune fișier 60.78 KB
Descărcare 66
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Murfatlar pentru anul 2021

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 60.67 KB
Descărcare 59
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea stabilirea costului mediu lunar și valoarea contribuției beneficiarilor de servicii sociale

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea stabilirea costului mediu lunar și valoarea contribuției beneficiarilor de servicii sociale oferite în cadrul Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 73.4 KB
Descărcare 57
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 63.28 KB
Descărcare 61
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.16/25.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului /autorizaţiei de funcţionare

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.16/25.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului /autorizaţiei de funcţionare şi a programului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Murfatlar

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 69.72 KB
Descărcare 59
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere

Proiect de hotarâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 63.74 KB
Descărcare 60
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui imobil

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui imobil - apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Mihai Eminescu, nr.21, bl. A8, sc. 3, etaj 1, ap. 48, jud. Constanţa, având nr cadastral 100607-C1-U34, de către un evaluator atestat, în vederea vânzării acestuia

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 70.97 KB
Descărcare 64
pdf.png Proiect de hotarâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Murfatlar

Dată 10-02-2021
Dimensiune fișier 58.81 KB
Descărcare 67
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două terenuri

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două terenuri identificate prin nr. cadastral 101846 şi nr. cadastral 101990, în suprafață totală de 3.108 mp, proprietatea privată a oraşului Murfatlar

Dată 10-02-2021
Dimensiune fișier 61.43 KB
Descărcare 63
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 09/25.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 09/25.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și a devizului general pentru lucrările rest de executat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli necesare realizării obiectivului de investiţie ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi din orașul Murfatlar, jud. Constanța”, pentru anul 2021

Dată 10-02-2021
Dimensiune fișier 60.9 KB
Descărcare 56
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.