Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 3 din 5
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 61.15 KB
Descărcare 90
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea reorganizarii institutiei, aprobarea modificarii Statului de personal

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea reorganizarii institutiei, aprobarea modificarii Statului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar, si aprobarea modificarii organigramei pentru aparatul propriu al primarului orasului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 58.66 KB
Descărcare 92
pdf.png Proiect de hotarâre privind instituire sens unic pe unele străzi din orasul Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind instituire sens unic pe străzile Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Aleea Garofiței, Aleea Liliacului și instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, în orasul Murfatlar – proiect nr. SR 30/2020, întocmit de către Sc Consultant Proiect&Management Srl

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 66 KB
Descărcare 96
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 60.8 KB
Descărcare 90
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 59.7 KB
Descărcare 96
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea HCL nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane  vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 281.1 KB
Descărcare 51
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT oraș Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT oraș Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 94.16 KB
Descărcare 44
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 0
Descărcare 0
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.45 KB
Descărcare 45
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru  NEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp, situat în str. Minerului, nr. 18, oraş Murfatlar, în  vederea înregistrării în contabilitate

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 67.55 KB
Descărcare 45
pdf.png Proiect de hotarâre privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.39 KB
Descărcare 45
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 64.21 KB
Descărcare 46
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana, membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui imobil - apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Mihai Eminescu, nr.21, bl. A8, sc.3, etaj 1, ap. 48, jud. Constanţa, având nr cadastral 100607-C1-U34, în vederea vânzării acestuia.

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 64.43 KB
Descărcare 65
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana - membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 10.190 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 2L, înscris în C.F. nr. 105311, nr. cadastral 105311, în vederea vânzării/concesionării acestuia.

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 64.89 KB
Descărcare 51
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 67.48 KB
Descărcare 49
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea cesiunii unui contract de închiriere

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea cesiunii unui contract de închiriere

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 62.56 KB
Descărcare 66
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2660/27.04.2015

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2660/27.04.2015 încheiat cu dna Ţuţuianu Lavinia, reprezentantă a CMI Ţuţuianu Lavinia

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 58.92 KB
Descărcare 47
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 144.91 KB
Descărcare 50
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 2165/01.04.2015

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 2165/01.04.2015, încheiat cu Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 58.87 KB
Descărcare 48
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 71.05 KB
Descărcare 48
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al satului Siminoc (str. Apusului, str. Arțarului, DE101/14)

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al satului Siminoc (str. Apusului, str. Arțarului, DE101/14), oraș Murfatlar pentru obiectivul ,,Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Stoenescu Marian, str. Murfalar, nr. 43, sat Siminoc, oraș Murfatlar”

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 61.99 KB
Descărcare 51
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulament local de urbanism (R.L.U.)

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulament local de urbanism (R.L.U.) oraş Murfatlar, jud. Constanţa” proiect nr. 80/2014

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 68.41 KB
Descărcare 45
pdf.png Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului UAT Orașul Murfatlar în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind desemnarea reprezentantului UAT Orașul Murfatlar în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”

Dată 24-02-2021
Dimensiune fișier 60.78 KB
Descărcare 49
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Murfatlar pentru anul 2021

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 60.67 KB
Descărcare 47
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea stabilirea costului mediu lunar și valoarea contribuției beneficiarilor de servicii sociale

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea stabilirea costului mediu lunar și valoarea contribuției beneficiarilor de servicii sociale oferite în cadrul Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice

Dată 17-02-2021
Dimensiune fișier 73.4 KB
Descărcare 45
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.