Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 2 din 4
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3427/07.05.2013 incheiat cu SC SIMELA TRANS SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de  inchiriere nr.3427/07.05.2013 incheiat cu SC SIMELA TRANS SRL 

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 57.96 KB
Descărcare 67
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 60.11 KB
Descărcare 66
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Construire ansamblu locuințe sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l.), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Construire ansamblu locuințe sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l.), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D, oraș Murfatlar, jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli prin Programul de construcții locuințe sociale și de necesitate

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 70.54 KB
Descărcare 26
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare „ PUZ introducere in intravilan si lotizare parcela A157/58, sat Siminoc, UAT Murfatlar ”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare „ PUZ introducere in intravilan si lotizare parcela A157/58, sat Siminoc, UAT Murfatlar ”

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 61.98 KB
Descărcare 69
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea HCL Murfatlar nr. 52/28.04.2021 pentru aprobarea numarului si a cunatumului burselor aferente semestrului II

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea HCL Murfatlar nr. 52/28.04.2021 pentru aprobarea numarului si a cunatumului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 105.31 KB
Descărcare 26
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2021

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 71.72 KB
Descărcare 70
pdf.png Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 1.94 MB
Descărcare 36
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 69.58 KB
Descărcare 66
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator atestat ANEVAR

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator atestat ANEVAR pentru stabilirea valorii de circulație a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 73.18 KB
Descărcare 94
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea revocării HCL nr. 36/31.03.2021 privind cesiunea unui contract de închiriere

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea revocării HCL nr. 36/31.03.2021 privind cesiunea unui contract de închiriere

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 59.98 KB
Descărcare 77
pdf.png Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere (locațiune) pentru suprafețele locative cu destinația de locuință

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind prelungirea duratei contractelor de închiriere (locațiune) pentru suprafețele locative cu destinația de locuință, situate în orașul Murfatlar, aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 67 KB
Descărcare 78
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 78.9 KB
Descărcare 83
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza orașului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza orașului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 62.91 KB
Descărcare 76
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 61.15 KB
Descărcare 77
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea reorganizarii institutiei, aprobarea modificarii Statului de personal

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea reorganizarii institutiei, aprobarea modificarii Statului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar, si aprobarea modificarii organigramei pentru aparatul propriu al primarului orasului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 58.66 KB
Descărcare 80
pdf.png Proiect de hotarâre privind instituire sens unic pe unele străzi din orasul Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind instituire sens unic pe străzile Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Aleea Garofiței, Aleea Liliacului și instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, în orasul Murfatlar – proiect nr. SR 30/2020, întocmit de către Sc Consultant Proiect&Management Srl

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 66 KB
Descărcare 81
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 60.8 KB
Descărcare 78
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 59.7 KB
Descărcare 84
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea HCL nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane  vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 281.1 KB
Descărcare 38
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT oraș Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT oraș Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 94.16 KB
Descărcare 30
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 0
Descărcare 0
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.45 KB
Descărcare 30
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru  NEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp, situat în str. Minerului, nr. 18, oraş Murfatlar, în  vederea înregistrării în contabilitate

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 67.55 KB
Descărcare 31
pdf.png Proiect de hotarâre privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.39 KB
Descărcare 31
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 64.21 KB
Descărcare 31
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.