Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 2 din 5
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în extravilanul orașului Murfatlar, parcela Cp 1926/1, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105471, nr. cadastral 105471, în suprafață de 1.780 mp

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 69.89 KB
Descărcare 38
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de către SC RENADA CONSULTING SRL, evaluator atestat ANEVAR pentru stabilirea valorii de piață a unui teren intravilan

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de către SC RENADA CONSULTING SRL, evaluator atestat ANEVAR pentru stabilirea valorii de piață a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 4/3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 69.93 KB
Descărcare 36
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2, lot 4/2, orașul Murfatlar, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105440, nr. cadastral 105440, în suprafață de 10.000 mp, în vederea realizării unor construcții industriale

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 69.84 KB
Descărcare 33
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2, lot 4/1, orașul Murfatlar, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105439, nr. cadastral 105439, în suprafață de 8.584 mp

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 69.84 KB
Descărcare 38
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2021

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 82.18 KB
Descărcare 36
pdf.png Proiect de hotarâre privind Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud.  Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 83.89 KB
Descărcare 58
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform proiect nr. 17/iulie 2019 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii comune ” ROBG-453

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 91.56 KB
Descărcare 59
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare antirabică a căinilor fără deținător

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare antirabică a căinilor fără deținător

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 118.56 KB
Descărcare 58
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 60.55 KB
Descărcare 68
pdf.png Proiect de hotarâre privind  aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui numar de 4 loturi teren intravilan

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui numar de 4 loturi teren intravilan- aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, Oraş Murfatlar, str. Murfatlar nr.2, lot 4/1 în suprafaţă de 8584mp, lot 4/2 în suprafaţă de 10000mp, lot 4/3 în suprafaţă de 3141mp, lot 4/4 în suprafaţă de 7768mp de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestora”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 64.38 KB
Descărcare 52
pdf.png Proiect de hotarâre privind “Aprobarea dezmembrarii in 6 loturi a terenului în suprafață de 38511mp, proprietatea privata a orasului, situat pe Str. Murfatlar nr. 2, lot 4, Loc. sat Siminoc ,oras Murfatlar”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind “Aprobarea dezmembrarii in 6 loturi a terenului în suprafață de 38511mp, proprietatea privata a orasului, situat pe Str. Murfatlar nr. 2, lot 4, Loc. sat Siminoc ,oras Murfatlar”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 68.17 KB
Descărcare 51
pdf.png Proiect de hotarâre privind “Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a terenului în suprafaţă de 1780 mp

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  “Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a terenului în suprafaţă de 1780 mp si aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în extravilanul Oraşului Murfatlar zona B, parcela 1926/1 si a terenului in suprafata de 9550 mp apartinand domeniului privat al orasului Murfatlar, situat in extravilanul Oraşului Murfatlar parcela A2327/1 lot 1/2 de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestuia”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 61.9 KB
Descărcare 56
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav în semestrul I al anului 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav în semestrul I al anului 2021

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 98.88 KB
Descărcare 59
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 59.35 KB
Descărcare 59
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 69.31 KB
Descărcare 61
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii suprafetei de teren a unui contract de inchiriere incheiat cu CONDURACHE DUMITRU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificarii suprafetei de teren a unui contract de inchiriere incheiat cu CONDURACHE DUMITRU

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 57.83 KB
Descărcare 70
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului
Murfatlar

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 60.25 KB
Descărcare 66
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat pentru obiectivul :“ Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură„ conform proiect nr. 37/septembrie 2020 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune ” cod BSB 1010

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 91.39 KB
Descărcare 63
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție - Reabilitare bloc 16

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 84.65 KB
Descărcare 58
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 59.48 KB
Descărcare 57
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil -apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 71.13 KB
Descărcare 52
pdf.png Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 133.09 KB
Descărcare 56
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul UAT Murfatlar, jud Constanta

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul UAT Murfatlar, jud Constanta.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 62.98 KB
Descărcare 55
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 22-06-2021
Dimensiune fișier 69.31 KB
Descărcare 57
pdf.png Proiect de hotarâre privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru  stabilirea valorii de piaţă a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune.

Dată 26-05-2021
Dimensiune fișier 74.79 KB
Descărcare 67
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.