Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 2 din 5
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție - Reabilitare bloc 16

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 84.65 KB
Descărcare 24
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 59.48 KB
Descărcare 27
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil -apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 71.13 KB
Descărcare 25
pdf.png Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 133.09 KB
Descărcare 24
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul UAT Murfatlar, jud Constanta

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul UAT Murfatlar, jud Constanta.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 62.98 KB
Descărcare 26
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 22-06-2021
Dimensiune fișier 69.31 KB
Descărcare 26
pdf.png Proiect de hotarâre privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru  stabilirea valorii de piaţă a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune.

Dată 26-05-2021
Dimensiune fișier 74.79 KB
Descărcare 36
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea înstrăinării prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței situată în Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 21, bl. A8, sc. 3, et.1, ap. 48

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea înstrăinării prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței situată în Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 21, bl. A8, sc. 3, et.1, ap. 48, jud. Constanța către actualul chiriaș dna Ion Florica

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 71.85 KB
Descărcare 81
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3142/07.06.2017 incheiat cu SC BIANCA MIH SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3142/07.06.2017 incheiat cu SC BIANCA MIH SRL

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 58.44 KB
Descărcare 44
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3660/05.06.2012 incheiat cu SC ANALIN WOOD SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3660/05.06.2012 incheiat cu SC ANALIN WOOD SRL

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 58.44 KB
Descărcare 68
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3250/07.06.2017 incheiat cu SC FLORANK SPONTAN SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3250/07.06.2017 incheiat cu SC FLORANK SPONTAN SRL

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 59.02 KB
Descărcare 44
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3138/10.06.2019 incheiat cu I.I AGAVRILOAEI MARIANA

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3138/10.06.2019 incheiat cu I.I AGAVRILOAEI MARIANA

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 57.77 KB
Descărcare 36
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3427/07.05.2013 incheiat cu SC SIMELA TRANS SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de  inchiriere nr.3427/07.05.2013 incheiat cu SC SIMELA TRANS SRL 

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 57.96 KB
Descărcare 71
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 60.11 KB
Descărcare 71
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Construire ansamblu locuințe sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l.), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Construire ansamblu locuințe sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l.), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D, oraș Murfatlar, jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli prin Programul de construcții locuințe sociale și de necesitate

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 70.54 KB
Descărcare 30
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare „ PUZ introducere in intravilan si lotizare parcela A157/58, sat Siminoc, UAT Murfatlar ”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare „ PUZ introducere in intravilan si lotizare parcela A157/58, sat Siminoc, UAT Murfatlar ”

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 61.98 KB
Descărcare 73
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea HCL Murfatlar nr. 52/28.04.2021 pentru aprobarea numarului si a cunatumului burselor aferente semestrului II

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea HCL Murfatlar nr. 52/28.04.2021 pentru aprobarea numarului si a cunatumului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 105.31 KB
Descărcare 31
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2021

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 71.72 KB
Descărcare 74
pdf.png Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 1.94 MB
Descărcare 40
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 69.58 KB
Descărcare 70
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator atestat ANEVAR

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator atestat ANEVAR pentru stabilirea valorii de circulație a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 73.18 KB
Descărcare 98
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea revocării HCL nr. 36/31.03.2021 privind cesiunea unui contract de închiriere

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea revocării HCL nr. 36/31.03.2021 privind cesiunea unui contract de închiriere

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 59.98 KB
Descărcare 81
pdf.png Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere (locațiune) pentru suprafețele locative cu destinația de locuință

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind prelungirea duratei contractelor de închiriere (locațiune) pentru suprafețele locative cu destinația de locuință, situate în orașul Murfatlar, aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 67 KB
Descărcare 81
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 78.9 KB
Descărcare 86
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza orașului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza orașului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 62.91 KB
Descărcare 80
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.