Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 1 din 4
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud.  Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 83.89 KB
Descărcare 2
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform proiect nr. 17/iulie 2019 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii comune ” ROBG-453

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 91.56 KB
Descărcare 1
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare antirabică a căinilor fără deținător NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare antirabică a căinilor fără deținător

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 118.56 KB
Descărcare 2
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 60.55 KB
Descărcare 2
pdf.png Proiect de hotarâre privind  aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui numar de 4 loturi teren intravilan NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui numar de 4 loturi teren intravilan- aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, Oraş Murfatlar, str. Murfatlar nr.2, lot 4/1 în suprafaţă de 8584mp, lot 4/2 în suprafaţă de 10000mp, lot 4/3 în suprafaţă de 3141mp, lot 4/4 în suprafaţă de 7768mp de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestora”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 64.38 KB
Descărcare 2
pdf.png Proiect de hotarâre privind “Aprobarea dezmembrarii in 6 loturi a terenului în suprafață de 38511mp, proprietatea privata a orasului, situat pe Str. Murfatlar nr. 2, lot 4, Loc. sat Siminoc ,oras Murfatlar” NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind “Aprobarea dezmembrarii in 6 loturi a terenului în suprafață de 38511mp, proprietatea privata a orasului, situat pe Str. Murfatlar nr. 2, lot 4, Loc. sat Siminoc ,oras Murfatlar”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 68.17 KB
Descărcare 2
pdf.png Proiect de hotarâre privind “Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a terenului în suprafaţă de 1780 mp NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  “Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a terenului în suprafaţă de 1780 mp si aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în extravilanul Oraşului Murfatlar zona B, parcela 1926/1 si a terenului in suprafata de 9550 mp apartinand domeniului privat al orasului Murfatlar, situat in extravilanul Oraşului Murfatlar parcela A2327/1 lot 1/2 de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestuia”

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 61.9 KB
Descărcare 4
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav în semestrul I al anului 2021 NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav în semestrul I al anului 2021

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 98.88 KB
Descărcare 2
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 59.35 KB
Descărcare 2
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021 NOU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 21-07-2021
Dimensiune fișier 69.31 KB
Descărcare 4
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii suprafetei de teren a unui contract de inchiriere incheiat cu CONDURACHE DUMITRU

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificarii suprafetei de teren a unui contract de inchiriere incheiat cu CONDURACHE DUMITRU

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 57.83 KB
Descărcare 9
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului
Murfatlar

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 60.25 KB
Descărcare 8
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat pentru obiectivul :“ Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură„ conform proiect nr. 37/septembrie 2020 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune ” cod BSB 1010

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 91.39 KB
Descărcare 6
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție - Reabilitare bloc 16

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 84.65 KB
Descărcare 7
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 59.48 KB
Descărcare 9
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil -apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 71.13 KB
Descărcare 7
pdf.png Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 133.09 KB
Descărcare 6
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul UAT Murfatlar, jud Constanta

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul UAT Murfatlar, jud Constanta.

Dată 23-06-2021
Dimensiune fișier 62.98 KB
Descărcare 6
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 22-06-2021
Dimensiune fișier 69.31 KB
Descărcare 7
pdf.png Proiect de hotarâre privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru  stabilirea valorii de piaţă a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune.

Dată 26-05-2021
Dimensiune fișier 74.79 KB
Descărcare 18
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea înstrăinării prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței situată în Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 21, bl. A8, sc. 3, et.1, ap. 48

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea înstrăinării prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței situată în Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 21, bl. A8, sc. 3, et.1, ap. 48, jud. Constanța către actualul chiriaș dna Ion Florica

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 71.85 KB
Descărcare 63
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3142/07.06.2017 incheiat cu SC BIANCA MIH SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3142/07.06.2017 incheiat cu SC BIANCA MIH SRL

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 58.44 KB
Descărcare 21
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3660/05.06.2012 incheiat cu SC ANALIN WOOD SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3660/05.06.2012 incheiat cu SC ANALIN WOOD SRL

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 58.44 KB
Descărcare 51
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3250/07.06.2017 incheiat cu SC FLORANK SPONTAN SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3250/07.06.2017 incheiat cu SC FLORANK SPONTAN SRL

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 59.02 KB
Descărcare 22
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3138/10.06.2019 incheiat cu I.I AGAVRILOAEI MARIANA

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3138/10.06.2019 incheiat cu I.I AGAVRILOAEI MARIANA

Dată 24-05-2021
Dimensiune fișier 57.77 KB
Descărcare 16
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.