Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 1 din 3
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator atestat ANEVAR

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator atestat ANEVAR pentru stabilirea valorii de circulație a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 73.18 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea revocării HCL nr. 36/31.03.2021 privind cesiunea unui contract de închiriere

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea revocării HCL nr. 36/31.03.2021 privind cesiunea unui contract de închiriere

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 59.98 KB
Descărcare 13
pdf.png Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere (locațiune) pentru suprafețele locative cu destinația de locuință

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind prelungirea duratei contractelor de închiriere (locațiune) pentru suprafețele locative cu destinația de locuință, situate în orașul Murfatlar, aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 67 KB
Descărcare 10
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 78.9 KB
Descărcare 12
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza orașului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza orașului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 62.91 KB
Descărcare 12
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 61.15 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea reorganizarii institutiei, aprobarea modificarii Statului de personal

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea reorganizarii institutiei, aprobarea modificarii Statului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar, si aprobarea modificarii organigramei pentru aparatul propriu al primarului orasului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 58.66 KB
Descărcare 16
pdf.png Proiect de hotarâre privind instituire sens unic pe unele străzi din orasul Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind instituire sens unic pe străzile Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Aleea Garofiței, Aleea Liliacului și instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, în orasul Murfatlar – proiect nr. SR 30/2020, întocmit de către Sc Consultant Proiect&Management Srl

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 66 KB
Descărcare 15
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 60.8 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 26-04-2021
Dimensiune fișier 59.7 KB
Descărcare 12
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea HCL nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea înființării Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane  vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 281.1 KB
Descărcare 9
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT oraș Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT oraș Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 94.16 KB
Descărcare 8
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 0
Descărcare 0
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.45 KB
Descărcare 9
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Manoilă Dănuţ prin evaluator ing. Manoilă Dănuţ - membru  NEVAR, pentru stabilirea valorii contabile a terenului în suprafaţă de 646 mp, situat în str. Minerului, nr. 18, oraş Murfatlar, în  vederea înregistrării în contabilitate

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 67.55 KB
Descărcare 9
pdf.png Proiect de hotarâre privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind revocarea parțială a H.C.L nr. 76/31.08.2016 privind înființarea unui Club sportiv orășenesc de drept public, instituție publică în subordinea Consiliului local Murfatlar cu denumirea ,,Clubul sportiv orășenesc Murfatlar”

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 62.39 KB
Descărcare 9
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 

Dată 07-04-2021
Dimensiune fișier 64.21 KB
Descărcare 9
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana, membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui imobil - apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Mihai Eminescu, nr.21, bl. A8, sc.3, etaj 1, ap. 48, jud. Constanţa, având nr cadastral 100607-C1-U34, în vederea vânzării acestuia.

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 64.43 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana - membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 10.190 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Calea Bucureşti, nr. 2L, înscris în C.F. nr. 105311, nr. cadastral 105311, în vederea vânzării/concesionării acestuia.

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 64.89 KB
Descărcare 15
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 67.48 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea cesiunii unui contract de închiriere

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea cesiunii unui contract de închiriere

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 62.56 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2660/27.04.2015

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2660/27.04.2015 încheiat cu dna Ţuţuianu Lavinia, reprezentantă a CMI Ţuţuianu Lavinia

Dată 24-03-2021
Dimensiune fișier 58.92 KB
Descărcare 13
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 144.91 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 2165/01.04.2015

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 2165/01.04.2015, încheiat cu Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 58.87 KB
Descărcare 14
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Dată 23-03-2021
Dimensiune fișier 71.05 KB
Descărcare 15
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.