Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotararile Consiliului Local 2021
Pagina 3 din 6
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 88 din 27.07.2021

Hotararea nr. 88 din 27.07.2021 privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 2.39 MB
Descărcare 75
pdf.png Hotararea nr. 87 din 27.07.2021

Hotararea nr. 87 din 27.07.2021 privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform proiect nr. 17/iulie 2019 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii comune ” ROBG-453 Consiliul Local al oraşului Murfatlar, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 2.88 MB
Descărcare 79
pdf.png Hotararea nr. 86 din 27.07.2021

Hotararea nr. 86 din 27.07.2021 privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare  antirabică a căinilor fără deținător

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 117.35 KB
Descărcare 79
pdf.png Hotararea nr. 85 din 27.07.2021

Hotararea nr. 85 din 27.07.2021 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 279.04 KB
Descărcare 95
pdf.png Hotararea nr. 84 din 27.07.2021

Hotararea nr. 84 din 27.07.2021 Privind “ Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui numar de 4 loturi teren intravilan- aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, Oraş Murfatlar, str. Murfatlar nr.2, lot 4/1 în suprafaţă de 8584mp, lot 4/2 în suprafaţă de 10000mp, lot 4/3 în suprafaţă de 3141mp, lot 4/4 în suprafaţă de 7768mp de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestora” Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinta ordinară azi , 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 62.91 KB
Descărcare 85
pdf.png Hotararea nr. 83 din 27.07.2021

Hotararea nr. 83 din 27.07.2021 privind “Aprobarea dezmembrarii in 6 loturi a terenului în suprafață de 38511mp, proprietatea privata a orasului, situat pe Str. Murfatlar nr. 2, lot 4, Loc. sat Siminoc ,oras Murfatlar”

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 67.98 KB
Descărcare 63
pdf.png Hotararea nr. 82 Din 27.07.2021

Hotararea nr. 82 Din 27.07.2021 privind “ Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a terenului în suprafaţă de 1780 mp si aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în extravilanul Oraşului Murfatlar zona B, parcela 1926/1 si a terenului in suprafata de 9550 mp apartinand domeniului privat al orasului Murfatlar, situat in extravilanul Oraşului Murfatlar parcela A2327/1 lot 1/2 de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestuia”

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 60.69 KB
Descărcare 66
pdf.png Hotararea nr. 81 din 27.07.2021

Hotararea nr. 81 din 27.07.2021 privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav în semestrul I al anului 2021 Consiliul Local Murfatlar întrunit în ședința ordinară azi, 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 98.08 KB
Descărcare 88
pdf.png Hotararea nr. 80 din 27.07.2021

Hotararea nr. 80 din 27.07.2021 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 194.65 KB
Descărcare 68
pdf.png Hotararea nr. 79 din 27.07.2021

Hotararea nr. 79 din 27.07.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 552.87 KB
Descărcare 67
pdf.png Hotararea nr. 78 din 30.06.2021

Hotararea nr. 78 din 30.06.2021 privind aprobarea modificarii suprafetei de teren a unui contract de inchiriere incheiat cu CONDURACHE DUMITRU

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 58.42 KB
Descărcare 73
pdf.png Hotararea nr. 77 din 30.06.2021

Hotararea nr. 77 din 30.06.2021 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 174.19 KB
Descărcare 90
pdf.png Hotararea nr. 76 din 30.06.2021

Hotararea nr. 76 din 30.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat pentru obiectivul :“ Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură„ conform proiect nr. 37/septembrie 2020 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune ” cod BSB 1010

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 91.24 KB
Descărcare 69
pdf.png Hotararea nr. 75 din 30.06.2021

Hotararea nr. 75 din 30.06.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud.  Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a heltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 83.63 KB
Descărcare 76
pdf.png Hotararea nr. 74 din 30.06.2021

Hotararea nr. 74 din 30.06.2021 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 58.34 KB
Descărcare 77
pdf.png Hotararea nr. 73 din 30.06.2021

Hotararea nr. 73 din 30.06.2021 privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil -apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”.

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 70.23 KB
Descărcare 71
pdf.png Hotararea nr. 72 din 30.06.2021

Hotararea nr. 72 din 30.06.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 132.72 KB
Descărcare 76
pdf.png Hotararea nr. 71 din 30.06.2021

Hotararea nr. 71 din 30.06.2021 Privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul UAT Murfatlar, jud Constanta

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 62.64 KB
Descărcare 71
pdf.png Hotararea nr. 70 din 30.06.2021

Hotararea nr. 70 din 30.06.2021 Privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2021

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 70.65 KB
Descărcare 69
pdf.png Hotararea nr. 69 din 27.05.2021 FIERBINTE

Hotararea nr. 69 din 27.05.2021 privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 - Complex industrial, lot 3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 27-05-2021
Dimensiune fișier 74.35 KB
Descărcare 107
pdf.png Hotararea nr. 68 din 27.05.2021

Hotararea nr. 68 din 27.05.2021 privind aprobarea înstrăinării prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței situată în Murfatlar, str. Mihai Eminescu,  nr. 21, bl. A8, sc. 3, et.1, ap. 48, jud. Constanța către actualul chiriaș dna Ion Florica

Dată 27-05-2021
Dimensiune fișier 71.26 KB
Descărcare 85
pdf.png Hotararea nr. 67 din 27.05.2021

Hotararea nr. 67 din 27.05.2021 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3142/07.06.2017 incheiat cu SC BIANCA MIH SRL

Dată 27-05-2021
Dimensiune fișier 57.47 KB
Descărcare 69
pdf.png Hotararea nr. 66 din 27.05.2021

Hotararea nr. 66 din 27.05.2021 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3660/05.06.2012 incheiat cu SC ANALIN WOOD SRL

Dată 27-05-2021
Dimensiune fișier 57.51 KB
Descărcare 83
pdf.png Hotararea nr. 65 din 27.05.2021

Hotararea nr. 65 din 27.05.2021 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3250/07.06.2017 incheiat cu SC FLORANK SPONTAN SRL

Dată 27-05-2021
Dimensiune fișier 58.34 KB
Descărcare 72
pdf.png Hotararea nr. 64 din 27.05.2021

Hotararea nr. 64 din 27.05.2021 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.3138/10.06.2019 incheiat cu I.I AGAVRILOAEI MARIANA

Dată 27-05-2021
Dimensiune fișier 57.12 KB
Descărcare 70
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.