Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotararile Consiliului Local 2021
Pagina 1 din 4
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 96 din 31.08.2021

Hotararea nr. 96 din 31.08.2021 privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 535.79 KB
Descărcare 8
pdf.png Hotararea nr. 95 din 31.08.2021

Hotararea nr. 95 din 31.08.2021 privind alocarea bugetului local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 70.24 KB
Descărcare 8
pdf.png Hotararea nr. 94 din 31.08.2021

Hotararea nr. 94 din 31.08.2021 privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din Registrul Comertului si scaderea creantelor anuale prin hotarari judecatoresti.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 222.61 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 93 din 31.08.2021

Hotararea nr. 93 din 31.08.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Orasului Murfatlar a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 178.84 KB
Descărcare 10
pdf.png Hotararea nr. 92 din 31.08.2021

Hotararea nr. 92 din 31.08.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 5.53 MB
Descărcare 11
pdf.png Hotararea nr. 91 din 24.08.2021

Hotararea nr. 91 din 24.08.2021 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 81.14.12.2020 privind proiectul "Infintare distributie de gaze naturale in orasul Murfatlar si satul apartinator Siminoc, jud. Constanta", cat si a confinantarii din valoarea totala a proiectului.

Dată 24-08-2021
Dimensiune fișier 149.57 KB
Descărcare 7
pdf.png Hotararea nr. 90 din 24.08.2021

Hotararea nr. 90 din 24.08.2021 privind aprobarea modificarilor si completarii "HCL nr. 80/14.12.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Infintare distributie de gaze naturale in orasul Murfatlar si satul apartinator Siminoc, jud. Constanta", a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, actualizat"

Dată 24-08-2021
Dimensiune fișier 140.32 KB
Descărcare 6
pdf.png Hotararea nr. 89 din 27.07.2021

Hotararea nr. 89 din 27.07.2021 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de colaborare între UAT oraș Murfatlar și Universitatea ,,Ovidius” Constanța, Universitatea ,,Babeș - Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedința extraordinară azi, 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 79.54 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 88 din 27.07.2021

Hotararea nr. 88 din 27.07.2021 privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 2.39 MB
Descărcare 17
pdf.png Hotararea nr. 87 din 27.07.2021

Hotararea nr. 87 din 27.07.2021 privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform proiect nr. 17/iulie 2019 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii comune ” ROBG-453 Consiliul Local al oraşului Murfatlar, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 2.88 MB
Descărcare 22
pdf.png Hotararea nr. 86 din 27.07.2021

Hotararea nr. 86 din 27.07.2021 privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare  antirabică a căinilor fără deținător

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 117.35 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 85 din 27.07.2021

Hotararea nr. 85 din 27.07.2021 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 279.04 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 84 din 27.07.2021

Hotararea nr. 84 din 27.07.2021 Privind “ Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui numar de 4 loturi teren intravilan- aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, Oraş Murfatlar, str. Murfatlar nr.2, lot 4/1 în suprafaţă de 8584mp, lot 4/2 în suprafaţă de 10000mp, lot 4/3 în suprafaţă de 3141mp, lot 4/4 în suprafaţă de 7768mp de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestora” Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinta ordinară azi , 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 62.91 KB
Descărcare 19
pdf.png Hotararea nr. 83 din 27.07.2021

Hotararea nr. 83 din 27.07.2021 privind “Aprobarea dezmembrarii in 6 loturi a terenului în suprafață de 38511mp, proprietatea privata a orasului, situat pe Str. Murfatlar nr. 2, lot 4, Loc. sat Siminoc ,oras Murfatlar”

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 67.98 KB
Descărcare 16
pdf.png Hotararea nr. 82 Din 27.07.2021

Hotararea nr. 82 Din 27.07.2021 privind “ Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a terenului în suprafaţă de 1780 mp si aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în extravilanul Oraşului Murfatlar zona B, parcela 1926/1 si a terenului in suprafata de 9550 mp apartinand domeniului privat al orasului Murfatlar, situat in extravilanul Oraşului Murfatlar parcela A2327/1 lot 1/2 de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestuia”

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 60.69 KB
Descărcare 16
pdf.png Hotararea nr. 81 din 27.07.2021

Hotararea nr. 81 din 27.07.2021 privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav în semestrul I al anului 2021 Consiliul Local Murfatlar întrunit în ședința ordinară azi, 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 98.08 KB
Descărcare 16
pdf.png Hotararea nr. 80 din 27.07.2021

Hotararea nr. 80 din 27.07.2021 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 194.65 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 79 din 27.07.2021

Hotararea nr. 79 din 27.07.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 552.87 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 78 din 30.06.2021

Hotararea nr. 78 din 30.06.2021 privind aprobarea modificarii suprafetei de teren a unui contract de inchiriere incheiat cu CONDURACHE DUMITRU

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 58.42 KB
Descărcare 22
pdf.png Hotararea nr. 77 din 30.06.2021

Hotararea nr. 77 din 30.06.2021 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 174.19 KB
Descărcare 22
pdf.png Hotararea nr. 76 din 30.06.2021

Hotararea nr. 76 din 30.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat pentru obiectivul :“ Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură„ conform proiect nr. 37/septembrie 2020 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune ” cod BSB 1010

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 91.24 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 75 din 30.06.2021

Hotararea nr. 75 din 30.06.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud.  Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a heltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 83.63 KB
Descărcare 24
pdf.png Hotararea nr. 74 din 30.06.2021

Hotararea nr. 74 din 30.06.2021 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 58.34 KB
Descărcare 30
pdf.png Hotararea nr. 73 din 30.06.2021

Hotararea nr. 73 din 30.06.2021 privind “aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil -apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”.

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 70.23 KB
Descărcare 23
pdf.png Hotararea nr. 72 din 30.06.2021

Hotararea nr. 72 din 30.06.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I si II al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 30-06-2021
Dimensiune fișier 132.72 KB
Descărcare 22
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.