Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotararile Consiliului Local 2021
Pagina 1 din 5
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 108 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 108 DIN 28.09.2021 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul orașului Murfatlar, str. Fermelor, nr. 4, jud. Constanța, înscris în CF nr. 104568, nr. cadastral 104568, în suprafață de 11.218 mp

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 63.5 KB
Descărcare 7
pdf.png Hotararea nr. 107 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 107 DIN 28.09.2021 Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare care are ca scop sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea anti-rabică, identificarea și înregistrarea câinilor de rasa comună de pe teritoriul orașului Murfatlar.

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 68.68 KB
Descărcare 6
pdf.png Hotararea nr. 106 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 106 DIN 28.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Murfatlar în Consiliile de Administrație și desemnarea reprezentanților Consilului Local Murfatlar în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ai școlilor de pe raza U.A.T. Oraș Murfatlar pentru anul școlar 2021-2022

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 66.39 KB
Descărcare 8
pdf.png Hotararea nr. 105 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 105 DIN 28.09.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotararea nr. 70/29.10.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 65.02 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 104 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 104 DIN 28.09.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 60.2 KB
Descărcare 6
pdf.png Hotararea nr. 103 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 103 DIN 28.09.2021 privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 65.43 KB
Descărcare 7
pdf.png Hotararea nr. 102 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 102 DIN 28.09.2021 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în extravilanul orașului Murfatlar, parcela A232/1, lot 1/2, jud. Constanța, înscris în CF nr. 103132, nr. cadastral 103132, în suprafață de 9.550 mp

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 63.43 KB
Descărcare 6
pdf.png Hotararea nr. 101 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 101 DIN 28.09.2021 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în extravilanul orașului Murfatlar, parcela Cp 1926/1, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105471, nr. cadastral 105471, în suprafață de 1.780 mp

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 63.41 KB
Descărcare 4
pdf.png Hotararea nr. 100 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 100 DIN 28.09.2021 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de către SC RENADA CONSULTING SRL, evaluator atestat ANEVAR pentru stabilirea valorii de piață a unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat pe str. Murfatlar, nr. 2 -  complex industrial, lot 4/3, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanţa, în vederea vânzării acestuia către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 63.6 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 99 din 28.09.2021

Hotararea nr. 99 din 28.09.2021 Privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2, lot 4/2, orașul Murfatlar, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105440, nr. cadastral 105440, în suprafață de 10.000 mp, în vederea realizării unor construcții industriale

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 63.72 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 98 DIN 28.09.2021

Hotararea nr. 98 DIN 28.09.2021 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2, lot 4/1, orașul Murfatlar, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105439, nr. cadastral 105439, în suprafață de 8.584 mp

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 63.57 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 97 din 28.09.2021

Hotararea nr. 97 din 28.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2021

Dată 28-09-2021
Dimensiune fișier 69.4 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 96 din 31.08.2021

Hotararea nr. 96 din 31.08.2021 privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 535.79 KB
Descărcare 17
pdf.png Hotararea nr. 95 din 31.08.2021

Hotararea nr. 95 din 31.08.2021 privind alocarea bugetului local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 70.24 KB
Descărcare 16
pdf.png Hotararea nr. 94 din 31.08.2021

Hotararea nr. 94 din 31.08.2021 privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din Registrul Comertului si scaderea creantelor anuale prin hotarari judecatoresti.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 222.61 KB
Descărcare 12
pdf.png Hotararea nr. 93 din 31.08.2021

Hotararea nr. 93 din 31.08.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Orasului Murfatlar a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati.

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 178.84 KB
Descărcare 17
pdf.png Hotararea nr. 92 din 31.08.2021

Hotararea nr. 92 din 31.08.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021

Dată 31-08-2021
Dimensiune fișier 5.53 MB
Descărcare 19
pdf.png Hotararea nr. 91 din 24.08.2021

Hotararea nr. 91 din 24.08.2021 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 81.14.12.2020 privind proiectul "Infintare distributie de gaze naturale in orasul Murfatlar si satul apartinator Siminoc, jud. Constanta", cat si a confinantarii din valoarea totala a proiectului.

Dată 24-08-2021
Dimensiune fișier 149.57 KB
Descărcare 13
pdf.png Hotararea nr. 90 din 24.08.2021

Hotararea nr. 90 din 24.08.2021 privind aprobarea modificarilor si completarii "HCL nr. 80/14.12.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Infintare distributie de gaze naturale in orasul Murfatlar si satul apartinator Siminoc, jud. Constanta", a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, actualizat"

Dată 24-08-2021
Dimensiune fișier 140.32 KB
Descărcare 13
pdf.png Hotararea nr. 89 din 27.07.2021

Hotararea nr. 89 din 27.07.2021 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de colaborare între UAT oraș Murfatlar și Universitatea ,,Ovidius” Constanța, Universitatea ,,Babeș - Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedința extraordinară azi, 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 79.54 KB
Descărcare 25
pdf.png Hotararea nr. 88 din 27.07.2021

Hotararea nr. 88 din 27.07.2021 privind “Aprobarea şi insuşirea raportului de evaluare intocmit de S.C RENADA CONSULTING S.R.L prin Stoica Renaty Daciana -membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de piaţă a unui apartament aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în str. Aleea Liliacului, nr.1, bl. B2, sc. C, etaj 4, ap. 59, Oraş Murfatlar, jud. Constanţa, având nr. cadastral 100613-C1-U40, de către un evaluator atestat în vederea vânzării acestuia”

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 2.39 MB
Descărcare 24
pdf.png Hotararea nr. 87 din 27.07.2021

Hotararea nr. 87 din 27.07.2021 privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform proiect nr. 17/iulie 2019 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii comune ” ROBG-453 Consiliul Local al oraşului Murfatlar, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 2.88 MB
Descărcare 30
pdf.png Hotararea nr. 86 din 27.07.2021

Hotararea nr. 86 din 27.07.2021 privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare  antirabică a căinilor fără deținător

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 117.35 KB
Descărcare 23
pdf.png Hotararea nr. 85 din 27.07.2021

Hotararea nr. 85 din 27.07.2021 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 279.04 KB
Descărcare 26
pdf.png Hotararea nr. 84 din 27.07.2021

Hotararea nr. 84 din 27.07.2021 Privind “ Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui numar de 4 loturi teren intravilan- aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, Oraş Murfatlar, str. Murfatlar nr.2, lot 4/1 în suprafaţă de 8584mp, lot 4/2 în suprafaţă de 10000mp, lot 4/3 în suprafaţă de 3141mp, lot 4/4 în suprafaţă de 7768mp de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestora” Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinta ordinară azi , 27.07.2021;

Dată 27-07-2021
Dimensiune fișier 62.91 KB
Descărcare 24
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.