Pagina de start

      Document elaborat in conformitate cu „Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului” aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012 in baza Ordiunului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru „Aprobarea Metodologiei de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art.61 din Legea nr.350/2001 privind „Amenajarea teritoriului si urbanismului”, cu modificarile si completarile ulterioare prin care se stabilesc componentele obligatorii ale informarii si consultarii publicului care se aplica in cadrul proceselor de elaborare si revizuire a planurilor de urbanism si amenajare pe teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale Murfatlar.
   Obiect: Informarea si Consultarea Publicului interesat cu privire la propunerile de Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent:„PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN FABRICĂ DE PLASE SUDATE ÎN SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI ATELIER TÂMPLĂRIE”

               Beneficiar: S.C AMBER MINERAL S.R.L, Str. Pescarusului, nr.5, oras Murfatlar, jud. Constanta
               Proiectant: B.I.A ARHITECT DAN PAVEL T.N.A 3625, Arh. Dan Pavel, Constanta

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul, inclusiv:
Publicarea urmatorului anunt:


ANUNȚ PUBLIC

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

- P.U.Z „PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN FABRICĂ DE PLASE SUDATE ÎN SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI ATELIER TÂMPLĂRIE”

- Amplasament: Str. Pescarusului, nr.5, oras Murfatlar, jud. Constanta
- Beneficiar: S.C AMBER MINERAL S.R.L prin Dl. Gafar Serin

    Consultarea documentației poate fi făcută la sediul Primăriei orașului Murfatlar, biroul Urbanism, în perioada 10.05.2018 - 16.05.2018, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-14:00.
    Observațiile vor putea fi transmise în scris în perioada 10.05.2018 - 16.05.2018 la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Murfatlar, str. Calea Dobrogei nr.1 sau pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


   A fost publicat:
     -pe pagina proprie de internet www.primaria-murfatlar.ro in data de 03.05.2018
     -in perioada 03.05.2018 – 18.05.2018  la avizierul Primariei orasului Murfatlar
     -pe panou rezistent la intemperii in loc vizibil pe parcela care a generat PUZ in perioada 10.05.20178– 20.05.2018
   Nu s-au prezentat alte persoane din partea publicului.
   Un rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv:
       1.  Modul in care solicitantul a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de problemele, observatiile si rezervele exprimate de public:
              -  Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve
       2.  Problemele, observatiile si rezervele pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivatia acestui lucru:
              - Nu este cazul
       3.  Orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor:
              - Nu au fost inregistrate
   Prezentul Raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul Local al orasului Murfatlar de implicare  a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat prin Hotararea de Consilu Local Murfatlar nr.107/28.11.2012.
   Avand in vedere ca s-au parcurs procedurile prevazute de H.C.L nr.107 din 27.11.2012 referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism, etapa 1 – de pregatire a elaborarii PUZ SI RLU aferent, de informare si consultare a publicului cu privire la documentatia PUZ si RLU aferent „PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN FABRICĂ DE PLASE SUDATE ÎN SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI ATELIER TÂMPLĂRIE”, a fost finalizata si se va putea incepe Etapa 2 – Implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent.

Aviz oportunitate PUZ
Memoriu prezentare oportunitate PUZ AMBER Mineral
Plan de situatie A3 PUZ AMBER MINERAL