Pagina de start

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transaprenta decizionala in administratia publica, republicata , se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de hotarare privind aprobarea “ Studiului de specialitate pentru stabilirea indicatorilor de performanta a serviciului de iluminat public al orasului Murfatlar “.

   Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transaprenta decizionala in administratia publica, republicata , “ Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. 1, cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice...”

   Procedura dezbatere : 30 zile lucratoare : termen 25.04.2018

   Proiectul de act normativ , mai sus amintit , cu documentatia de baza , poate fi consultat pe site-ul primariei Murfatlar www.primaria-murfatlar.ro  precum si textul complet al prevederilor pot fi consultate la sediul Consiliului Local , str. Calea Dobrogei , nr.1 Murfatlar , judetul Constanta .

   Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare la sediul C.L.Murfatlar , str. Calea Dobrogei, nr.1 Murfatlar , judetul Constanta,  pana la data de 23.03.2018.

PROIECTUL DE HOTARARE
ANEXA 1