Urbanism

  • Arhitectul Sef
  • Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Investitii
  • Compartimentul Achizitii Publice, Administrarea Domeniului Public si Privat, Fonduri Europene


PRINCIPALE ATRIBUŢII:

  • urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;
  • întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii publice; întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare;
  • sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii;
  • întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;
  • urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;
  • luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie;

 

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish