Legislatie

Legea 350 / 2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 
Legea 50 / 1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 
Ordinul 839 / 2009 - pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executatii lucrarilor de constructii
 
Legea 422 / 2001 - privind protejarea monumentelor istorice
 
Hotararea de guvern 525 / 1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 
Hotararea Consiliului Local XX din xxxx - privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish