Hotararile Consiliului Local 2015

Documente

Sorteaza dupa : Nume | Data | Cele mai descarcate [ Ascendent ]

Hotararea nr. 91 din 16.12.2015 Hotararea nr. 91 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 68.63 kB
Descarcari: 437

Hotararea nr. 91 Din 16.12.2015 privind aprobarea modificarii unor contracte de inchiriere pentru locuinte tip
ANL

Hotararea nr. 90 din 16.12.2015 Hotararea nr. 90 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 58.05 kB
Descarcari: 434

Hotararea nr. 90 din 16.12.2015 privind aprobarea modificarii şi completării Organigramei, a Statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi functionare pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Murfatlar

Hotararea nr. 89 din 16.12.2015 Hotararea nr. 89 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 60.44 kB
Descarcari: 410

Hotararea nr. 89 din 16.12.2015 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al orasului Murfatlar

Hotararea nr. 88 din 16.12.2015 Hotararea nr. 88 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 63.01 kB
Descarcari: 407

Hotararea nr. 88 din 16.12.2015 privind aprobarea executarii unor lucrari pe terenul ce apartine domeniului public al orasului Murfatlar, jud Constanta, pentru amplasarea unui stalp nou de cadere SC 10001 cu ocuparea definitiva a unei suprafete de 1,00 mp pe str. Frasinului , nr. 10 , oras Murfatlar , la solicitarea dnei Osman Iulsen pentru ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

Hotararea nr. 87 din 16.12.2015 Hotararea nr. 87 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 103.29 kB
Descarcari: 437

Hotararea nr. 87 din 16.12.2015 privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegarea a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judeţului Constanţa în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462

Hotararea nr. 86 din 16.12.2015 Hotararea nr. 86 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 58.2 kB
Descarcari: 408

Hotararea nr. 86 din 16.12.2015  privind aprobarea darii in administrare Consiliului Judetean Constanta a depozitului neconform deseuri din Orasul Murfatlar , in vederea monitorizarii postinchidere de catre Consiliul Judetean Constanta

Hotararea nr. 85 din 16.12.2015 Hotararea nr. 85 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 78.84 kB
Descarcari: 415

Hotararea nr. 85 din 16.12.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiilor propuse in orasul Murfatlar prin “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020 “

Hotararea nr. 84 din 16.12.2015 Hotararea nr. 84 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 66.39 kB
Descarcari: 405

Hotararea nr. 84 din 16.12.2015 privind aprobarea scaderii creantelor datorate de persoanele juridice radiate din Registrul Comertului

Hotararea nr. 83 din 16.12.2015 Hotararea nr. 83 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 57.92 kB
Descarcari: 397

Hotararea nr. 83 din 16.12.2015 Privind aprobarea prelungirii termenelor pentru contractele de inchiriere teren cu destinatia gradini, amplasare garaje, activitati comerciale pentru anul 2016

Hotararea nr. 82 din 16.12.2015 Hotararea nr. 82 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 59.36 kB
Descarcari: 397

Hotararea nr. 82 din 16.12.2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr. 81 din 16.12.2015 Hotararea nr. 81 din 16.12.2015

hot!
Marime Fisier: 58.85 kB
Descarcari: 400

Hotararea nr. 81 din 16.12.2015 privind validarea mandatului unui consilier local

Hotararea nr. 80 din 26.11.2015 Hotararea nr. 80 din 26.11.2015

hot!
Marime Fisier: 75.56 kB
Descarcari: 438

Hotararea nr. 80 din 26.11.2015 privind aprobarea dezmembrării în 5 loturi a imobilului complex industrial, în suprafaţă totală de 46.327 mp, cu nr. cadastral 102477, situat în satul Siminoc, str. Murfatlar, nr.2 – complex industrial, oraş Murfatlar

Hotararea nr. 79 din 26.11.2015 Hotararea nr. 79 din 26.11.2015

hot!
Marime Fisier: 466.37 kB
Descarcari: 459

Hotararea nr. 79 din 26.11.2015 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de Salubrizare al orasului Murfatlar aprobat prin HCL nr. 96/26.09.2013

Hotararea nr. 78 din 26.11.2015 Hotararea nr. 78 din 26.11.2015

hot!
Marime Fisier: 54.71 kB
Descarcari: 445

Hotararea nr. 78 din 26.11.2015 Privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar

Hotararea nr. 77 din 26.11.2015 Hotararea nr. 77 din 26.11.2015

hot!
Marime Fisier: 57.03 kB
Descarcari: 415

Hotararea nr. 77 din 26.11.2015 Privind aprobarea inregistrarii Primariei Murfatlar- impozite si taxe locale in Sistemul National Electronic de Plata a impozitelor si taxelor locale utilizand cardul bancar, precum si modul in este suportat comisionul bancar.

Hotararea nr. 76 din 26.11.2015 Hotararea nr. 76 din 26.11.2015

hot!
Marime Fisier: 1.33 MB
Descarcari: 543

Hotararea nr. 76 din 26.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016

Hotararea nr. 75 din 26.11.2015 Hotararea nr. 75 din 26.11.2015

hot!
Marime Fisier: 58.34 kB
Descarcari: 420

Hotararea nr. 75 din 26.11.2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr. 74 din 26.11.2015 Hotararea nr. 74 din 26.11.2015

hot!
Marime Fisier: 54.84 kB
Descarcari: 425

Hotararea nr. 74 din 26.11.2015 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier pentru dl. Achihaei Mitruta ca urmare a demisiei acestuia

Hotararea nr. 73 din 29.10.2015 Hotararea nr. 73 din 29.10.2015

hot!
Marime Fisier: 61.28 kB
Descarcari: 522

Hotararea nr. 73 din 29.10.2015 privind aprobarea investitiei „Infiintare distributie gaze naturale in localitatea Murfatlar ” in varianta 1A , faza studiu de fezabilitate si a devizului general privind cheltuielile care vor fi suportate de la bugetul local al orasului Murfatlar

Hotararea nr. 72 din 29.10.2015 Hotararea nr. 72 din 29.10.2015

hot!
Marime Fisier: 182.01 kB
Descarcari: 495

Hotararea nr. 72 din 29.10.2015 Privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Murfatlar

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish