ILUMINAT PUBLIC

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.230/2006 serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde activitatile de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurat la nivelul orasului Murfatlar sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatii administrative-teritoriale, in scopul asigurarii iluminatului public.
Iluminatul public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal pietonal,iluminatul arhitectural,iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv.


 Iluminatul public se realizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic 3223 si functional, alcatuit din instalatii, constructii si echipamente specifice .
Prin iluminat public se intelege ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armature, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminat public.
Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public  asigura satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica, si anume:

  • ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
  • cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
  • punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice a orasului Murfatlar, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

Iluminatul public  respecta si  indeplineste indicatorii de performanta aprobati prin hotarari ale Consiliului Local Murfatlar.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish