Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in satul Siminoc, Extinderea sistemului de canalizare pe strazi in orasul Murfatlar

In cadrul Programului ,,Sistem integrat de rebilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori

Compania Nationala de Investitii a inregistrat sub nr. 24714/10.08.2009 – RAPORTUL PROCEDURII pentru atribuirea contractului de achizitie publica a lucrarii ,,REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL SIMINOC, EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE PE STRAZI IN ORASUL MURFATLAR”;

Adresa CNI SA – Bucuresti nr. 16702 din 14.12.2009 prin care se face cunoscut ordinul de incepere a lucrarilor de proiectare nr. 19.863/CNI/26.10.2009 si 1940/UMP/22.10.2009 prin care s-a stabilit ca activitatea de proiectare sa inceapa din 26.10.2009;

  • Proces verbal de predare – primire a amplasamentului si a bornelor de repere nr. 13555/CNI/21.10.2009 respectiv 13556/21.10.2009;
  • Certificat de urbanism nr. 86 din 28.12.2009 eliberat de catre Primaria oras Murfatlar pentru investitia ,,REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL SIMINOC, EXTINDEREA (infiintare) SISTEMULUI DE CANALIZARE PE STRAZI IN ORASUL MURFATLAR”, fazele SF, PT+CS+DDE;
  • Hotararea Guvernului Romaniei  nr. 919 din 1 sept. 2010 pentru aprobarea listei cuprinzand 15 obiective si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de rebilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori” derulat de MDRT in calitate de coordonator prin CNI SA in calitate de agentie de implementare, unde in anexa nr. 1 la pctul 6 apare si investitia ,,REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL SIMINOC, EXTINDEREA (infiintare) SISTEMULUI DE CANALIZARE PE STRAZI IN ORASUL MURFATLAR”;


   AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE nr. 24 din 07.09.2010 EMISA DE PRIMARIA OR. MURFATLAR PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE ,,REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL SIMINOC, EXTINDEREA (infiintare) SISTEMULUI DE CANALIZARE PE STRAZI IN ORASUL MURFATLAR”;

   ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR DE EXECUTIE ,,REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL SIMINOC, EXTINDEREA (infiintare) SISTEMULUI DE CANALIZARE PE STRAZI IN ORASUL MURFATLAR” NR. 1357/04.03.2011 EMIS DE CNI SA;

   COMUNICAREA privind inceperea executiei lucrarilor privind construirea ,,REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL SIMINOC, EXTINDEREA (infiintare) SISTEMULUI DE CANALIZARE PE STRAZI IN ORASUL MURFATLAR” depusa la Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta sub nr. 1089/AI/25.05.2011.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish