Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile la Scoala cu clasele I-VIII “Adrian V. Radulescu“

   In luna octombrie 2010, mai exact in data de 26.10.2010 s-a semnat contractul de finantare nerambursabila nr. 860 privind proiectul “Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile la Scoala cu clasele I-VIII “Adrian V. Radulescu“, Oras Murfatlar, judetul Constanta in cadrul Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, proiect aprobat prin Hotararea nr. 7 din 22.07.2010 a Comitetului de Avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu si prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 565/2009.
   Valoarea totala a proiectului, respectiv finantarea este de 984.480 lei, reprezentand 80% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile care este de 1.230.600 lei.

Obiectivul Programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei, solului prin reducerea gradului de poluare a sistemelor clasice de incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

   Consiliul Local Murfatlar, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile, a asigurat cofinantarea de 25,37% (cheltuieli eligibile si neeligibile).
-    s-a incheiat contractul de executie lucrari nr. 5132 din 22.08.2011 pentru investitia ,,Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile la Scoala cu clasele I-VIII “Adrian V. Radulescu“,
-    s-au emis pe rand ordinul de incepere a lucrarilor (nr. 6351/10.10.2011), proces verbal de predare – primire amplasament (nr. 6424/12.10.2011);
-    Administratia Fondului pentru Mediu, prin reprezentantii acesteia au intocmit o nota de control, in urma verificarii stadiului fizic al lucrarilor efectuate in cadrul proiectului, in conformitate cu prevederile contractului nr. 860/N/26.10.2011. Ca urmare a vizitei s-a constatat realizarea lucrarilor aferente situatiilor de lucrari , si anume existenta urmatoarelor echipamente: - panou solar (2 buc.), pompa de caldura (6 buc.), boiler vertical (4 buc.), vas de expansiune (6 buc.), pompa de circulatie (9 buc.).

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish