Proiectul ,,Eficientizarea serviciilor publice prin implementarea sistemului integrat de management – ISO, de mediu şi sănătate şi securitate a muncii în cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa”

Proiectul ,,Eficientizarea serviciilor publice prin implementarea sistemului integrat de management – ISO, de mediu şi sănătate şi securitate a muncii în cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa 2, Domeniul 2.2 – Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor, Cererea de proiecte 3/2009 Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat imbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei serviciilor publice oferite cetăţenilor, instituţiilor şi organismelor publice şi mediului de afaceri, pentru dezvoltarea socio-economică a comunităţii  locale, în spiritul reformei în administraţia publică.

Obiectivul specific: l-a reprezentat îmbunătăţirea furnizării de servicii publice la nivelul oraşului Murfatlar prin implementarea pe parcursul a 12 luni şi menţinerea permanentă a sistemului integrat de management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi prin instruirea corespunzătoare a angajaţilor instituţie

Scopul proiectului - evaluarea factorilor de risc şi implementarea şi certificarea sistemului integrat de management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivelul oraşului Murfatlar, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite.

Grupul ţintă al proiectului a fost instituţia - Primăria oraşului Murfatlar şi angajaţii acesteia.

Beneficiari indirecţi ai proiectului: cetăţenii oraşului, consilierii locali, mediul de afaceri local, alte instituţii , organizaţii, etc.

Achizitii efectuate: -  10 unitati PC;

 • 1 server;
 • 2 multifunctionale;
 • 3 imprimante;
 • licente Office;
 • licente antivirus;
 • consumabile.      

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Primaria orasului Murfatlar.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 259.070,24 lei, din care:

 • 220.209,70 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 5.181,41 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

REZULTATE OBTINUTE

 • comunitatea locală a cunoscut faptul că un nou sistem de furnizare a serviciilor publice a fost implementat şi va funcţiona la nivelul Primăriei oraşului Murfatlar astfel încât va creşte gradul de satisfacere a exigenţelor, precum şi nivelul încrederii  cetăţenilor în autorităţile locale;
 • beneficiarii serviciilor publice oferite de administraţia publică locală a oraşului  au cunoscut beneficiile pe care noul sistem le oferă, în acest fel vor şti că solicitările lor vor fi repede rezolvate;
 • mediul de afaceri local şi zonal a cunoscut faptul că, la nivelul oraşului Murfatlar, relaţia cu autoritatea locală este eficientă, că timpul alocat rezolvării problemelor în primărie se reduce considerabil, ceea ce le va da încredere să-şi mărească investiţiile în oraş, recomandându-l, în acelaşi timp, altor întreprinzători;
 • alte autorItăţi şi instituţii publice – colaboratori ai Primăriei oraşului Murfatlar au fost informaţi despre eficientizarea activităţii instituţiei, proiectul constituind un model de urmat;
 • cunoaşterea, la nivelul comunităţii locale, a sistemului de management al mediului, în scopul educării cetăţenilor în spiritul păstrării unui mediu sănătos pentru generaţiile

   Sistem integrat de management al calitatii, de mediu si al sanatatii si securitatii ocupationale implementat si certificat;

   Sesiuni de instruire adresate functionarilor publici si personalului angajat al Primariei;

   Suporturi de curs, elaborate de furnizorul de servicii de instruire;

   Cetateni informati cu privire la avantajele, facilitatile si beneficiile proiectului.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish