Taxe si Impozite

Model ITL-001 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
Model ITL-003 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
Model ITL-005 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice/juridice
Model ITL-006 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă persoane fizice/juridice
Model ITL-007 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Model ITL-008 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice
Model ITL-010 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice
Model ITL-011 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
Model ITL-013 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
Model ITL-014 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Model ITL-015 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice
Model ITL-023 Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish