Florin Costel VINTILA
Date biografice:

Nascut în data de 04 August 1969


E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Studii:

 • 1996 Absolvent al Facultaţii de Drept din cadrul Universiţatii Hyperion;
 • 1998 Absolvent al cursurilor de perfecţionare cu specializarea Secretari Oraşe;
 • 1999 Absolvent al cursurilor de formare continua pentru Administratia Publica Locala - Specializarea Secretar de Consilii Locale;
 • 2001 Absolvent al cursurilor de formare continua pentru Administraţia Publica Locala - Specializarea Legalitatea Actului Administrativ;
 • 2003 Absolvent al cursurilor de perfectionare - Sistemul Electoral Roman;
 • 2004 - 2005 Institutul National de Administraţie Publica - Programul de formare specializata in administratie publica locala cu durata de 1 an, pentru functionari publici de conducere;
 • 2006 Absolvent al cursurilor de pregatire pentru Managmentul Situatiilor de Urgenta;
 • 2004 , 2007 Absolvent al cursurilor ECDL - start; ECDL - complet;
 • 2007 Institutul National de Administratie Publica - Controlul legalitatii actelor administrative prin contenciosul administrativ;


Experienţa profesională:

 • 1998 - prezent Angajat al Primariei Oraşului Murfatlar (Basarabi) in functia de Secretar al Oraşului Murfatlar

  Activităţi şi responsabilităţi principale:
    - avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
    - asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între prefect;
    - organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
    - asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    - asigură procedurile de convocare a consiliului local;
    - realizarea lucrărilor de secretariat;
    - comunicrea ordinelor de zi;
    - întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local;
    - redactarea hotărârilor consiliului local;
    - pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
    - alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

Alte activităţi:

 • - Membru al Comisiei Paritare;
 • - Membru supleant in Comisia de Disciplina organizata la nivelul instituţiei Prefecturii Constanţa pentru secretarii unitatilor Administrativ Teritoriale ale judetului Constanta;
 • - Participarea in cadrul unor proiecte/programe cu asistenţa externa;

     

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish