Instituţia primarului

 • Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către cei 2 viceprimari şi de către secretar.
 • Funcţionarea eficientă a acestei instituţii este asigurată de către direcţii.
 • Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor.
 • Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor.
 • Asigura elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării
 • Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
 • Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin oraşului.

 • În directa subordine a primarului se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

  • Instituţia Arhitectului Şef
  • Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională
  • Serviciul Informatică
  • Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic)
  • Biroul Resurse Umane, Salarizare şi SSM
  • Compartimentul de Presă
  • Compartimentul Audit Public Intern
  • Compartimentul Protecţie Civilă şi PSI
  • Cabinetul Primarului

   

  Limba

  Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish