Proiectul "Promovarea egalitătii de sanse si de gen în ocupare si în societate"

Proiectul “Promovarea egalitătii de sanse si de gen în ocupare si în societate” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se implementeaza la nivel regional in trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Sud Muntenia. Proiectul de deruleaza in parteneriat  cu Sector 4 Bucuresti, Primaria Curtea de Arges  si A.Vo.G. –Italia.

Durata proiectului: 31 luni

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in societatea romaneasca, incurajarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femei, prin cresterea competitivitatii si accesului acestora pe piata muncii, pe de o parte, si prin imbunatatirea capacitatii solicitantului si partenerilor de a facilita integrarea femeilor pe piata muncii si de a promova egalitatea de sanse si de gen si eliminarea practicilor discriminatorii, pe de alta parte.

Obiectivul general va fi atins pe baza urmatoarelor obiective specifice: - cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen la nivelul societatii romanesti prin organizarea de campanii de sensibilizare a organismelor relevante; - promovarea si sprijinirea formarii profesionale a femeilor; - contribuirea la depasirea stereotipului cultural cu privire la rolul social si statutul profesional al femeilor, pe piata muncii si in societatea din Romania; - promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul administratiilor locale si a partenerilor sociali prin actiuni adresate personalului acestor organisme; -promovarea schimburilor de experienta nationala si transnationala la nivelul actorilor reprezentativi in promovarea egalitatii de sanse si de gen.

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POSDRU 2007-2013 prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a femeilor; in mod specific, proiectul se adreseaza obiectivelor AP 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, prin: imbunatatirea nivelului de competente al femeilor in scopul facilitarii accesului la ocupare; dezvoltarea competentelor specialistilor din structurile solicitantului si partenerilor privind egalitatea de sanse.

Efectele pozitive pe termen lung pentru grupul tinta sunt: sporirea oportunitatilor de ocupare a femeilor prin imbunatatirea competentelor profesionale; cresterea competentelor personalului de management si de executie din structurile solicitantului si ale partenerilor in ceea ce priveste aplicarea principiilor egalitatii de sanse si de gen; crearea unor structuri permanente in cadrul solicitantului si al partenerilor nationali pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in mediul social, economic si in campul muncii si pentru asigurarea respectarii principiilor egalitatii de sanse si de gen in deciziile adoptate de catre autoritatile locale.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish