Functionari (declaratii de avere si interes)

CABINETUL PRIMARULUI

--- --- Consilier Personal


ARHITECT

Cretu Niculae Arhitect Sef


COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTITII

Ilie Nicolae Inspector
Sandu Nina Marinela Consilier


COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBIC SI PRIVAT, FONDURI EUROPENE

Ciubuc Iuliana Inspector
Sova Cozma Mirela Inspector
Grecu Simona Inspector


SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE

Memet Reise Sef Serviciu


COMPARTIMENTUL BUGET CONTABILITATE, RESURSE UMANE

Bulat Neriman Inspector
Iliescu Ileana Referent
Onisor Florentina Inspector
Dumitrascu Simona Inspector


COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE

Mustafa Turchian Consilier
Sepa Sevghin Inspector
Pirvu Maria Inspector
Funaru Daniela Referent


COMPARTIMENTUL INCASARI VENITURI, AUTORIZARI

Zugravu Simona Consilier


COMPARTIMENTUL AUDIT

Mihai Maria Auditor


COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

Istrate Lucia Referent
Paltanea Maria Referent
Miron Maria Referent
Costea AnaMaria Referent


COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE LOCALA ARHIVA

Agapie Ghita Inspector


COMPARTIMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Hristache Gabriel Referent de Specialitate
Munteanu Dumitru Referent
Ilinca Constantin Referent


SERVICIUL DE POLITIE LOCALA
ORDINEA PUBLICA, LINISTEA PUBLICA SI PAZA BUNURILOR, CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI, ACTIVITATEA COMERCIALA

Gegiu Marius Sef Serviciu Politie locala
Burcea Marius Politist local - gr. Principal
Ramis Erdin Politist local - gr. Principal
Tudosiu Marian Politist local - gr. Principal
Visan Daniel Politist local - gr. Principal
Avram Nicolae Politist local - gr. Principal
Circeag Teodor Politist local - gr. Principal
Tudor Luis Politist local - gr. Principal
Chircu Catalin Politist local - Debutant
Sova Marcela Cornelia Politist local - Debutant


SERVICIUL DE POLITIE LOCALA
EVIDENTA PERSOANELOR

Girip Vasile Politist local - gr. Principal


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL PENTRU EVIDENTA PERSOANEI

Isleam Camer Inspector
Balcan Mariana Inspector
Iordache Lacme Inspector

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish