Mediul de Afaceri

 

Orașul Murfatlar s-a format și dezvoltat într-o regiune naturală complexă. Activitatea meșteșugărească și comerțul au fost primele activități care s-au dezvoltat. Spriritul antreprenorial, reformele structurale în formarea și funcționarea unităților economice, aplicarea mecanismelor de piață au condus la dezvoltarea rapidă și puternică a sectorului privat. Pe ansamblu, activitatea economică în orașul Murfatlar poate fi ilustrată prin numărul de firme din fiecare domeniu, cifra de afaceri/domeniu și numărul de angajați cuprinși în aceste firme. Se observă că ponderea cea mai mare o au societățile comerciale cu activitate de comerț, urmate de cele din ramurile: servicii, transport, agricultura, industrie și construcții.

Principalul obiectiv în dezvoltarea locală este acela de a păstra potențialul economic al industriilor cheie și de a crea condiții pentru diversificarea serviciilor oferite atât cetățenilor, cât și agenților economici. Este esențial pentru orașul Murfatlar să păstreze stabilitatea și să asigure dezvoltarea infrastructurii urbane. Autoritățile administrației publice locale vor trebui să aibă ca priorități pentru următorii ani atragerea de investitori și sprijinirea dezvoltării unităților economice din raza de competență, în vederea asigurării resurselor bugetare necesare dezvoltării orașului.

În acest sens ar trebui să se acționeze pentru: -Atragerea investițiilor străine și a unor investitori strategici pentru a construi un stoc suficient de capital fix, modern și productiv care să permită realizarea unei economii adiacente pe verticală și pe orizontală; -Obținerea de terenuri de la Romsilva, SCDVV Murfatlar sau unitățile militare, în vederea acordării investitorilor; -Îmbunătățirea și dezvoltarea cooperării regionale; -Încluderea orașului Basarabi în zona metropolitană Constanța; -Atragerea de finanțări de la structurile regionale, naționale și europene; -Susținerea creării și dezvoltării unor activități meșteșugărești tradiționale; -Sprijinirea îmbunătățirii și extinderii afacerilor, pentru ca firmele să devină mai competitive, cu șanse mai mari de a-și continua activitatea și de a aduce venituri la bugetul local; -Asocierea producătorilor agricoli și înființarea de către aceștia a unei piețe engros de produse agricole.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish