Proiect de hotarare privint stabilirea impozitelor si taxelor locale - 2016

Primarul Orasului Murfatlar a procedat la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Taxelor si Impozitelor locale pentru anul 2016.

Expunerea de motive precum si textul complet al prevederilor pot fi consultate la sediul Consiliului Local , str. Calea Dobrogei , nr.1 Murfatlar , judetul Constanta sau pe site-ul Primariei orasului Murfatlar.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare la sediul C.L.Murfatlar , str. Calea Dobrogei, nr.1 Murfatlar , judetul Constanta, persoana de contact consilier juridic RIMBU LILIANA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 29.10.2015.


Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Raport de Fundamentare al proiectului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
ANEXA 1.1 - Impozitul si taxa pe cladiri
ANEXA 1.2 - Impozitul si taxa pe teren
ANEXA 1.3 - Ipozitul pe mijloace de transport
ANEXA 1.4 - Impozitul pe spectacole si taxa hoteliera
ANEXA 1.5 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
ANEXA 1.6 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autoritatiilor administrate de urbanism
ANEXA 1.7 - Taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare
ANEXA 2.1 - Taxe salubritate
ANEXA 2.2 - Taxe locale pentru ocuparea domeniului public si privat
ANEXA 2.3 - Taxe speciale pentru starea civila
ANEXA 2.4 - Taxe pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii
ANEXA 2.5 - Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare si Taxa pentru avizarea programului de functionare
ANEXA 2.6 - Taxe pentru activitatile desfasurate de catre serviciile din cadrul Primariei Orasului Murfatlar
ANEXA 2.7 - Taxe de concesionare a locurilor de veci din cimitire
ANEXA 2.8 - Taxa de folosire a salii de sport
ANEXA 3 - Regulament de adoptare a taxelor speciale

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish

Abonare Stiri / Noutati